Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Lever vi i olika verklighetsmängder?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Lever_vi_i_olika_verklighetsmangder/Sourze_style.html .
Visst är det så, med samma resonemang kan man likna olika kulturer med operativsystem. En viss kultur upplever en viss verklighet och har en viss uppsättning funktioner den kan utföra. Det de flesta stater i världen sysslar med är att skapa en kultur som gynnar ledarna inte invånarna i det.
Leif Erlingssons "verklighet" förnekar sig inte. "Jag ser också hur Styrelsen för Psykologiskt Försvar och senare Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genom sina agenter i alla svenska redaktioner filtrerar bort oönskade ämnen och personer".

Ständigt ser LE slemma typer som döljer sanningen för oss. Men som tur är kan vi finna tröst i LE:s sanningspredikningar.
Artikeln heter inte som Sourze satt utan:

Lever vi i olika verklighetsmängder?

Det är inte jag utan Sourze Red,. som frågar sig om vi lever i olika verkligheter!

Själv frågar jag nämligen istället om vi lever i olika verklighetsmängder!


Vidare, inför publiceringen förberedda kommentarer:
 1. Dr. Jens Jerndal nämner i sin bloggning   [länk]   av den 13 augusti 2011 att det har bevisats att om en viss procent av befolkningen håller fast vid en viss attityd, uppfattning eller sätt att fungera så kommer resten av befolkningen automatiskt att följa efter.  Enligt en studie skulle det nödvändiga procenttalet ligga runt 10%, medan andra studier han refererar kommer mycket lägre, till och med så lågt som 4%.

  Om detta är riktigt så räcker det kanske med en dedikerad minoritet för att styra verkligheten i en viss riktning, och därmed undvika den verklighetsuppsplittring min artikel skisserar.

  Vidare kan man fråga sig vad som händer om det finns mer än en dedikerad minoritet.

  Då blir det kanske ändå verklighetssplittring, men inte otaliga sådana utan lika många som antalet dedikerade minoriteter....


 2. Egen text från 2009, kompletterar artikeln:
  [länk]

  Verkligheter

  I ett universum (eller är det multiversum?) av många dimensioner och sinsemellan mer eller mindre sannolika verkligheter (och därför samtidigt sinsemellan mer eller mindre verkliga) kan en av alla dessa verkligheters verktyg såsom instrument och intellekt omöjligt bistå i navigering bortom denna verklighet.

  Två förhållningssätt är möjliga.  a) Om det inte tillhör vår verklighet så saknar det existens och man behöver ej förhålla sig till sådant nonsens.  b) Andra verkligheter pockar på uppmärksamhet, och vi behöver finna förhållningssätt.

  När jag 1988 lämnade intellektuell kunskap för religiös så hamnade jag förvisso i en ny fallgrop.  MEN min känsla, min intuition att intellektuell kunskap är en återvändsgränd var inte fel.  Jag behövde göra misstag på hjärtats väg, för att få erfarenhet och bli lite klokare, lite mer klarsynt.  Svaren går bortom vår värld.  De kan ej fås av våra instrument eller av vårt intellekt.  De kan endast fås av individen, när hon är redo.

  Leif Erlingsson
  2009-08-31


(Sourze red. har även tagit bort ett "så" i sista styckets första mening från hur jag formulerade mig, men det förändrar inte innebörden.  Jag hade skrivit "Min hypotes om verklighetsmängder säger att utan någon sådan form av likriktning splittras verkligheterna upp."  Och jag hade ej tillåtit Sourze att göra ändringar.  Rätt ska vara rätt.)
Lars Nilsson bör läsa den artikel översättaren och f d kulturjournalisten på Expressen Britt Arenander INTE fick publicerad i Östergöta Correspondenten 2002 men som istället publicerades på sidorna 13-14 av DSM 4/2011.  Se min tidigare kommentar [länk] eller [länk] .  Som jag i mina nyss länkade kommentarer kommenterar hennes uppgifter,
Problemet i Sverige är den nästintill totala avsaknaden av mottagare för intelligent kommunikation.  Styrelsen för Psykologiskt Försvar och senare Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har genom sina agenter i alla redaktioner filtrerat bort alla oönskade ämnen och personer, "i försvaret av yttrandefriheten", som det heter här i Orwellistan.  Även då nyheten att sossarna länge velat avskaffa just yttrandefriheten.  Rädsla för att bli bortfiltrerad ur det publika samtalet har samtidigt filtrerat bort den intelligens som en gång fanns.  Endast dumhet - det enda sättet att överleva i Orwellistan - finns kvar.  [...]  Demokrati är tydligen ett sätt att hålla människor på alla nivåer strängt sysselsatta med frågor, men se till att inget egentligen händer eller påverkar uppåt.  Följer man den tysta piskan så kan man få använda sin yttrandefrihet fritt på sin egen nivå.  Bara man inte försöker påverka något på riktigt.  Källa:  Den artikel från 2002 som översättaren och f d kulturjournalisten på Expressen Britt Arenander INTE fick publicerad i Östergöta Correspondenten 2002 men som istället publicerades på sidorna 13-14 av DSM 4/2011.


Den som likt Lars Nilsson slentrianmässigt avfärdar andra människors uppgifter skapar åt sig en mycket begränsad verklighetsmängd.  En krympande mängd.  Han spärrar in sig själv i en egenkonstruerad tvångströja.  Själv utvidgar jag naturligtvis min egen mängd, att beröra många fler mängder.
PS ang. "Själv frågar jag nämligen istället om vi lever i olika verklighetsmängder!"  Jag kände på mig att det var ett problem med formuleringen "Jag har en personlig hypotes om att alla människor har egna verkligheter" i första stycket, men tänkte att det inte kan missförstås tack vare rubriken "Lever vi i olika verklighetsmängder?" som ju säger vad det handlar om.  Tyvärr förstörde Sourze red. det.  Därför borde jag för att minimera missförstånd i första stycket ha skrivit: "Jag har en personlig hypotes om att alla människor har egna verklighetsmängder".
[länk] #1, nahojohanahoj, tack för din kommentar.  Du har naturligtvis rätt.
"Dr. Jens Jerndal nämner i sin bloggning [länk] av den 13 augusti 2011 att det har bevisats att om en viss procent av befolkningen håller fast vid en viss attityd, uppfattning eller sätt att fungera så kommer resten av befolkningen automatiskt att följa efter. Enligt en studie skulle det nödvändiga procenttalet ligga runt 10%, medan andra studier han refererar kommer mycket lägre, till och med så lågt som 4%."
Det där skulle man kunna tänka sig, även om det måste finnas en succesiv gradvis utveckling även där, och en hel del annat att ta hänsyn till. Men när en ny attityd nått ett visst %-mått hos befolkningen så...Nazism, apartheid, invandring, allsång på Skansen osv.
Även om det handlar om så trista saker som en sur dioxinströmmning, eller en bakåtsträvande fryst importkräfta...
Har man fiskat flodkräfta med snöre, så blir det aldrig som förr...

I nuet existerar ingen framtid, och det är enbart i nuet som människan kan existera. Detsamma gäller för verklighetens tidsaxel. Du kan förbereda dig för kommande skeenden, men vet aldrig var, när eller hur. Framtiden är oftast ett omslagspapper för lättviktiga idéer. Det varierande antal som lockas är beroende på papprets design. Livets stora paradox består nog inte av de stora kulturella eller visionära livsmönster individen genomlevt, utan den framkommer när klockan klämtar. Den varför man inte lyckats göra sig självt och sin omgivning lyckligare, då man hade chansen. Har du läst Sarte? Enligt nobelpristagaren så är våra tankar, behov, känslor simulära men ända förstärker vi de avvikande 5 procenten för att just åtskilja oss.

Jean-Paul Sartre, tog avstånd från den franska och internationella borgerligheten och anammade Karl Marx alienationsteori. Efter att han tackade nej till Nobelpriset och den svenska borgerligheten i frack, släppte han på intrigiteten och sina 5 procent. I ett svagt ögonblick kontaktade han Svenska Akademien och ville ha pengarna utbetalda i smyg. Denna incident är visserligen inte offentligt bekräftad, men ytterst mänsklig. Hur som haver - för att lätta på den slutliga ängslan går det att välja bort ”Infernokriser” likt Strindbergs.
När jag var studieledare för Fp en gång i världen,ville jag starta en studiecirkel i just detta ämne. - Att se verkligheten. - Av 15 personer på årsmötet,var det bara jag och en kvinna som röstade för förslaget! - Har ännu idag inte förstått detta! - Kanske lika bra det,studiematerialet hade förmodligen övergått mitt förstånd! - Förstår jag,efter ovanstående inlägg av Leif Erlingsson!
Lever vi i olika verkligheter? På din fråga svarar jag ett bestämt: JA!
Dippen, det är Sourze Red. som frågar sig om vi lever i olika verkligheter!  De är ansvariga för rubriksättningen, som ej återspeglar min tanke att vi lever i olika verklighetsmängder så som jag förklarat i inlägg #5.  Jag kände på mig att det var ett problem med formuleringen "Jag har en personlig hypotes om att alla människor har egna verkligheter" i första stycket, men tänkte att det inte kan missförstås tack vare rubriken "Lever vi i olika verklighetsmängder?" som ju säger vad det handlar om.  Tyvärr förstörde Sourze Red. det.  Så rikta dig dit, inte till mig.
Lever vi i olika verklighetsmängder? På din fråga svarar jag ett bestämt: JA!
Bra Dippen, för det är ju vad jag också hävdar.  Skönt att vi är överens.
[länk] Leif E Ström, tyvär har jag inte läst Sarte.  Har stora luckor...
[länk] Jan Olsson, din erfarenhet kan förklara varför du så ytterst sällan försöker tillföra något till ämnen.  I dag gjorde du dock det.  Tillförde.  För det tackar jag.
8 LE Ström. Intressant det där om Nåbelpriset. Dock vill jag påstå: Skall man läsa Sartre, bör man göra det på franska. Annars finns risken att man inte fattar nånting, då heller.
Jocke S-43! - I Paris schangtila salar,värsta buse franska talar! -
[länk] Leif E Ström #8, Hade så brottom när jag skrev i går - var sen till jobb.  Ville verkligen tacka för tänkvärt inlägg!
Enligt nobelpristagaren Sarte så är våra tankar, behov, känslor simulära men ända förstärker vi de avvikande 5 procenten för att just åtskilja oss, berättar du.
Så sant.  Om vi inte närmar oss det som förenar allt liv i universum så går vi förlorade.  Jag återkommer till det en senare timme eller dag, efter att jag har gjort några andra sysslor.
Jag lovade ovan [länk] #19 att återkomma.  Som jag med Mike Hopkins har uttryckt, "Människor i dag har ju förlorat kontakten med såväl högre sfärer som med jorden och det enda sättet att överleva är att återknyta kontakten och själv komma i inre balans i dig själv.[länk]

Jag bollade häromdagen mina kommentarer i tråden "Rigiditet om verklighet[länk] #28  om filmen "The God Within - exposing the false philosophy of modern science[länk]   med en annan person, som gav en fantastiskt skarp analys i retur.  Jag kan inte uttrycka mig lika precist som hon, men essensen var att vetenskapen kan "bevisa" att vi är biologiska robotar men undviker frågan om medvetande genom den obevisade och otestade tesen att detta medvetande är något illusoriskt som egentligen inte finns, en illusion som uppträder automatiskt i en sådan biologisk maskin.  Jag har bett om att få citera, men innan jag får svar på det så vill jag ändå ta slutsatsen:  Tanken att vi inte är medvetande är att gå tillbaka i utvecklingen av människan.  Det är en deevulution av medvetandet.  Och av vår civilisation.  Endast om vetenskapen om medvetandet, om själen kan matcha utvecklingen av naturvetenskapen kan detta samhälle räddas.

Jag menar att det är nödvändigt att vi närmar oss det som förenar oss.  Att annars går vår civilisation under.  Det kan hända att den ändå är dömd, men då för att den inte kan rymma de insikter människor nu gör...  Fast övergången till en annan värld kan ju bli mer trevlig eller mer otrevlig, det kan vi ju välja i så fall.
Ytterligare en annan person kommenterade privat artikeln "Lever vi i olika verklighetsmängder?[länk]   med att även han funderat på de här sakerna.  Hur världen och hur den "styrs" är helt åt helvete, katastrofer och kriser kommer slag i slag o.s.v., men trots alla allt tätare varningar att "vargen kommer" så har vi travat vidare i samma spår, i blåögd förvissning om att det kommer en dag i morgon också, och att den blir ungefär som den här, och att i den enfalden eller tilliten finns kanske en viss visdom om världen nu är kvantisk, ett myller av universa som skapas i var och en i varje ögonblick.  För då upprätthåller denna tillit, denna verklighetsmängd som omfattas av så många, ett status quo som de finner bekvämt.  "Kanske är allt vi överhuvudtaget kan föreställa oss precis lika sant som det vi tror oss se med egna ögon."    Vad som är verkligt, är ingen enkel fråga.  Men som jag brukar säga, ovänlighet och vänlighet är verkligt.  Smärta är verklig.  Lycka är verklig.  Det vi gör mot och för varandra är verkligt, även om formerna kan vara illusioner.
Leif Erlingsson, jag hänger på med ytterligare en litterär figur.
Olof Lagercrantz gav 1994, ut en bok där han betraktade Gunnar Ekelöf där bokens titel appelerar till ditt tänkande: "Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma". Alles!
Alla mina Sourze-kommentarer, genom vilka jag ju har genomfört lite av ett personligt Disclosure projekt så dessa länkar kan göra det lättare att se hur detta projekt löpt och löper:
 • Framlänges kronologiskt:
  http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson.html  [länk]
 • Baklänges kronologiskt:
  http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson__reverse.html  [länk]
 • Ditto, men bara sedan 2011-07-22 (kortare sida, om man inte behöver gå längre tillbaka)
  http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_efter_Oslo_20110722.html  [länk]

Samma Disclaimer som på [länk] .
Pseudikerna har jag nu identifierat som extrema positivister - positivism hävdar att den enda autentiska kunskapen är den som tillåter positiv verifikation, varför det som inte kan verifieras enligt positivisten är meningslöst.  Det som jag p.g.a. bristande bildning inte förrän nu har fattat är att positivisterna inte alls är vetenskapliga.  Den nya fysiken bevisar ju att observatören och det som observeras inte helt kan särskiljas vilket får som logisk följd att det inte existerar någon gemensam delad verklighet.  Detta kallas Postpositivism eller Postempirism.  Utan att veta att det är vad det heter så är det detta jag har beskrivit delar av i mina texter "Lever vi i olika verklighetsmängder?[länk]  och i "Rigiditet om verklighet[länk] .  Missa inte den senare kommentarstråden, [länk] .
Detta liknar mest en monolog. Hor vore det om du kom tillbaka till den "verkliga" verkligheten?
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .