Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Detta kan mänskligheten ännu inte förstå

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Detta_kan_manskligheten_annu_inte_forsta/Sourze_style.html .
Detta kan mänskligheten ännu inte förstå, och tur är det.  Men att läsa om det är viktigt, för att närma sig helhetsförståelse.

A NTFFA Modulator modulates Reality itself

http://www.gravitycontrol.org/forum/index.php?topic=530.0#msg5690

      Re: Gravity Control Engines for Inter-dimensional Travel « Reply #4 on: July 16, 2012, 07:57:00 PM »

TRD,

A NTFFA Modulator does just what it says: It modulates the very fabric everything is made of.
It actually modulates Reality itself from our point of view by letting us chose how to relate to Reality as we know it.


Thus if you are a master of modulating the field, like certain of our visitors, you do not even need a permanent door on a Unity craft.
You just create the door when you need one, and modulate it to fit your needs.  When not needed, there is no door any more.


Since the full potential of a unity device theoretically is capable of modulating the very fabric of our universe, you may get an idea of the enormity of responsibility put upon the user.

It spans from being a user friendly little green energy device harvesting the differentials and converting these into whatever needs wished for, to the potential of harnessing NTFFA interdimensionally far beyond our known four dimensional reality of space/time, thus making it a device capable of executing powers even far beyond the power of a sun.

It is my full conviction that giving this device to our human race today would be a folly beyond comprehension.  As I have said before, what happened to Atlantis would be a minor incident compared to what might happen to our planet in giving our world leaders such powers.

Thanks to the built in gateways in reaching the Unity level of understanding, we are safe from such disasters.

Just like no one today have the ability leave our solar system by linear travel and contaminate other worlds, just by the very same reason we are kept from misusing the powers inherent in the Unity concept.


I personally believe David's mission here is not to create a Unity device, but to create a deeper and more connected understanding with the whole.

When mankind finally has thrown away its last money, and the last weapon is melted, and the last military and police resigns, and all greed and anger and envy is gone, then we are ready for the first steps into harnessing the Unity energy with all our encompassing love and understanding.

Gwandau

« Last Edit: July 16, 2012, 08:06:21 PM by Gwandau »

(Jmf. gärna det jag berättade 2013-02-19 18:14:  [länk] .)
Leif 1
Jag kan instämma så långt - att när människan avskaffat pengarna, och vapnen inte längre används av varken övermakt eller förtryckt, och då girighet, ilska och avund inte längre existerar då är vi borta ur räkningen :-)
Vad skulle kunna få oss att utveckla sådan egenskaper? Vilka mutationer skulle behöva komma till stånd - eller vilka genmodifikationer skulle behöva förverkligas för att så radikalt ställa om de reaktioner vi som mänsklighet styrts av sedan vr första celldelning.
Kan vi inte använda "Unity energi" innan vi genomsyrats av "vår omfattande kärlek och förståelse" ja då kan vi nog glömma resten.

Är inte risken stor att mindre välvilliga krafter tillskansar sej förmågan att utnyttja NTFFA-modulation - eller snarare - är det inte det som händer och som vi emellanåt ser en del spår av?

Nu när denna teknik inte är allom given, och dessutom villkorad av vad jag ser som ett betydligt mindre säkert skydd mot missbruk än vad citat//When mankind finally has thrown away its last money, and the last weapon is melted, and the last military and police resigns, and all greed and anger and envy is gone, then we are ready for the first steps into harnessing the Unity energy with all our encompassing love and understanding.//sc antyder, och att det erfarenhetsmässigt redan finns så många modulerade synvinklar på verkligheten i inbördes konflikt och konkurrens att vi knappast kan välja den verklighet vi alla och envar önskar förhålla oss till utan att stöta på patrull - det vill säja, verkligheten förblir tills vidare så som vi känner den - en allas kamp mot alla.

Jag har ju nämnt tidigare en önskan om ett för mänskligheten avgörande och nödvändigt evolutionärt steg - innan detta ser jag inget annat än att vi fortsättningsvis kommer att stampa på samma fläck som vi gjort sedan hedenhös.

Bara det att tillfullo förstå det våra interstellära besökare förstått för att kunna använda en av de nödvändiga dimensionerna i sin NTFFA-modulation - nödvändig för att överbrygga sådana avstånd dessa hanterar visar att dessa "godhetens och kärlekens filter" inte fungerar - om vi ska tro på att en del besökare är "goda" andra väl så "onda", men båda ur var sina perspektiv inte ondare än den andra - alltså ungefär som människor.
[...]
Kan vi inte använda "Unity energi" innan vi genomsyrats av "vår omfattande kärlek och förståelse" ja då kan vi nog glömma resten.
[...]
Jag har ju nämnt tidigare en önskan om ett för mänskligheten avgörande och nödvändigt evolutionärt steg - innan detta ser jag inget annat än att vi fortsättningsvis kommer att stampa på samma fläck som vi gjort sedan hedenhös.
[...]
(Bizon 2013-02-26 11:13 #2  [länk] .)
Invänder inte mot dina slutsatser ang. NTFFA teknologin men vill inpassa att betydligt enklare teknologi kan ge oss den energi o.s.v. vi behöver och samtidigt ta bort vårt beroende av de företag som tycks styra världen.  Tänker på kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner.  (Se t.ex. sista två styckena i min kommentar 2013-02-22 11:10 #2070 i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] .)

Inte heller anser jag att 9-11 använt så avancerad teknologi.  9-11 teknologin skulle nog som mest kunnat utplåna Manhattan.  Den använde enligt spåren som Dr. Judy Wood så tydligt samlat dokumentation för i sin bok "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010)  av allt att döma en kombination av ett kraftigt elektrostatiskt fält och pseudo-skalär interferens skapad med interfererande frekvenser.  Lt. Col Thomas E. Bearden har publicerat en uppfinning som skulle kunnat dematerialisera eller omvandla byggnader till damm så som skedde den 11 september 2001 i Manhattan:  "Method, System and Apparatus for Conditioning Electromagnetic Potentials, Fields, and Waves to Treat and Alter Matter[länk] .

Alla besökare utifrån måste förresten inte nödvändigtvis behärska NTFFA teknologi.  Det kan finnas enklare teknologier som möjliggör interstellär samfärdsel inom samma dimension/universum.  Problemet med NTFFA är ju modulationen samt hur man tar reda på de rätta "adresserna".  Man vill ju inte hamna inne i en stjärna, e.d..  En djuping som funderat på NTFFA har sagt att om den aktiveras nära en planet så blir det en dj-a smäll.  Måste enligt teoretiker som klurat på det aktiveras långt bort från större himlakroppar.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .