Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden "Rasister måste bemötas med empati och respekt"

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Rasister_maste_bemotas_med_empati_och_respekt/Sourze_style.html .
En väldigt bra artikel. Men hur är det möjligt, att få igång den här diskussionen i samhället? Det är sant, att man måste lyssna på och inte förlöjliga människors åsikter. Det skulle vara hemskt om rasistiska tendenser fick fotfäste. Därför kan man fråga sig om inte allting är för stort och ogripbart i samhället. Människor känner att de inte har något inflytande. Mycket sker över människors huvuden, vilket kan få en annan effekt än vad som var avsikten kanske?
Det går att sammanfatta artikelns andemeningen med att det inte är bara världsbilden som krympts hos SD:s motståndare, utan även hos den enskilde individen. Jeppsson efterfrågar ett mera vidsynt samhälle där utrymme för individens personlighet och åsikter utvidgas.

Ett i det närmaste naivt tänkande då svenska politiker från vänster till höger anser att det enda trygga samhället är det sociala som bygger på tvång. Friheten sträcker sig inte längre utanför murarna på Helgeandsholmen. Inte heller har vi en maktens världsåskådning som borde bygga på vetenskapliga och filosofiska värderingar. Avsaknaden av den senare förblir allt annat än karaktärsdanande. Väljarna inser inte heller att frihetens alla begränsningar döljs bakom globala frihetsmanifestationer som anses kunna ge individen alla möjligheter. Vad som är påvisbart är att alla u-länder ser en ökad medellängd hos sina befolkningar, i Sverige har den bevisligen krympt. Takhöjden har aldrig varit lägre i parlamentet, på arbetsplatserna samt i den offentliga debatten.

Likheten innanför gallren på våra fängelser där alla är lika ofria eller fria, i jämförelse med de som utanför finansierar verksamheten är i det närmaste marginell. Försök förstå att skuld, likväl som skulder och fattigdom är ett sätt att exploatera makt.

Att etablissemanget hoppar på en naiv skara som inte försöker reducera makten, men transparera statens utgifter, kan aldrig skapa mandat för regeringars gudomliga rätt att ljuga om siffror!

Författaren Jeppson, har också problem då han inte förstår varför SD:s anhängare ökar. Dom ökar för att partiet inte är några högerextremister utan är välfärdsnationalister som ligger närmare vänstern och socialdemokraterna än de traditionella högerpartierna.

Att detta även skulle innefatta en generell upprättelse för svenska medborgare, efter decennier av sociala försämringar, är en sanning som regissörerna för världens största sociala skådespel, förnekar så länge verklighetsförankringen ligger närmre hos bara några hundratusentals medborgare.

Frågan är inte längre hur länge man kan hålla ner SD genom dess historiskt dåliga rykte, frågan är hur länge våra politiker tillåts utnyttja den falska välfärden som yrke? Måste svenska män och fram för allt kvinnor vänta tills det oranga kuvertet dimper ner vid 60-65 årsåldern, för att inse att verkligheten varit overklig?
Den här sortens artiklar blir ganska menlösa när man inte ta fram sanningen om orsak och verkan.-
Att bli kallad främlingsfientlig för att man inte accepterar den eskalerade kriminaliteten som beror på de invandrare som inte har eller känner det minsta ansvar för vårt land, likt mången folkvald politiker.
Det här ska man kritisera och påvisa vad statistiken bevisar, som äger en hög procent av sanningshalt, även om all statistik inte är exakt, men ändå så pass korrekt för att vara sant!
Att då uppfattas som främlingsfientlig är helt befängt, för att man bevisar ett oönskat tillstånd.
Alltså grunden för främlings fientlighet är ett påhittat påfund av våra folkvalda politiker! Som tabubelägger den egentliga sanningen!
Egentligen vore det en skyldighet att diskutera det olämpliga i att inte vilja ta ansvar för sitt land!
Den diskussionen vill varken massmedia eller de styrande veta utav och det är just sådana här frågor som diskuteras, främst i den nationella folkrörelsen för att få ordning och reda i vårt land!
Vad sysslar Avpixlat med, jo, de bär fram de frågor som politikerna vill sopa under mattan, så tänk till och det gäller oss alla, innan någon fördömer nättidningen Avpixlat som får en allt större läsekrets!
Avpixlat gör det, som var och en skulle göra, ta fram den egentliga sanningen om vad som händer i vårt samhälle, då får vi bort alla anklagelse om rasism och främlings fientlighet!
X-man. Problemet är att det du och många andra inte vill veta av är bakgrunden till statistiken. En större procentuell andel av invandrarna är kriminella: ja. Kan man därmed dra slutsatsen att det beror på deras kultur eller ursprung: nej. Det finns däremot många studier som visar att om man tar hänsyn till social klass, och en rad andra faktorer där invandrare också är överrepresenterade så ser man att kulturen och urspunget inte har någon betydelse. Om det är någon som blundar för verkligheten är det SD och andra främlingsfientliga grupper och personer. Om du granskar varenda påstående och källa i avpixlat och verkligen är intresserad av vad som är en korrekt bild av verkligheten så kommer du finna att avpixlat ger dig en totalt felaktig bild av verkligheten. Jag tror inte avpixlat och SD medvetet vill ljuga dig rakt upp i ansiktet, men de drivs mer av en inre känslomässig övertygelse än av en objektiv journalistisk nyfikenhet. Det kommer bli oerhört uppenbart om du bara ägnar en lite stund åt att hårdgranska en slumpvis artikel och de källor som uppges.
Avpixlat letar reda på allt negativt man kan hitta om invandrare och flyktingar men aldrig skriver de om allt som denna grupp tillför landet. Från 1500 talet o framåt. Hur skötte sig de utvandrade svenskarna i USA. De stal indianernas mark o eksikmåernas vatten. Sköt dem om de ansåg det nödvändigt.
7/ Jan Brunnegård så du menar når Avpixlat sätter tummen på ögat på politikerna, om hur illa ställt det är med skola vård och omsorg, vad är det då som är så negativt för invandrarna?
Sverige - världens bästa land om du är kriminell. Allt du önskar kan du få, polisen stör dig inte, dom har fullt upp med att fråga utlänningar i tunnelbanan om dom har rätt att vistas här. Eller också står dom bakom något träd och sätter fast dig som råkar köra 7 km/tim för fort på en 70-väg.

Nåväl, som yrkeskriminell lever du ett lugnt och trevligt liv och skulle du av misstag bli lagsökt att avtjäna mer än fyra dagars samhällstjänst så får du bo i världens mest komfortabla egna rum med all modern utrustning. Din hyra och alla privata omkostnader sköter samhället under din internering. Det irriterande kan vara att dom låser ditt cheateau utifrån några timmar om natten. Maten är mera påkostad än på äldreboendet eller i skolorna. Att du suttit i fängelse märker du knappt förrän den dag du kommer ut i den s.k. friheten och måste finansiera din tillvaro och laga din mat och sköta ditt sociala liv.

Påföljd? Straff? Det påminner mest om när man var 18 och bodde hemma hos morsan. Allting fritt.
Tobias, jag ser att du har Gunnar Adler-Karlsson som förebild. Artikeln hade fått en bättre verklighetsförankring om du följt Adler-Karlssons huvudlinjer för svensk migrationspolitik.

Angående låg-, resp högkonjuktur anser han: ...måhända vore det en fördel för svenska arbetsgivareföreningen som därför skulle kunna få industrin och näringslivet att kunna producera billigare, därför att inte bara den utländska arbetskraften skulle bli billigare utan man skulle därigenom pressa ner lönerna för de svenska arbetarna som konkurrerar om jobben.

För LO och facket och TCO skulle det självklart vara dålig politik med obegränsat inflöde av utlänningar därför att denna skulle trycka ner lönerna och sänka priserna på arbetskraft. Detta tror jag är den stora problematiken som vi har i det svenska samhället och den grundproblematik som i praktiken står för en hel del av våra utlänningsproblem". Adler-Karlsson vid en ABF-föreläsning.

Den sista meningen är givetvis förvirrande, antingen ett grundproblem eller delar därav.

Ändå mer förvirrande är det då staten förstärker ett förhållandet som ger lägre skatteintäkter för att finansiera hyror och sociala försäkringar för de allra mest utsatta.

Assar Lindbeck, Sveriges främsta ekonom, kanske också kan höja författandet från att bygga artiklar med vem som ljuger mest till att innefatta den ekonomiskt-politiska verklighet landet befinner sig i och hur framtiden kommer att te sig.

I ekonomiekot häromdagen, påvisade han en kommande kollaps för landet och dess invandringspolitik. Givetvis är alla landets innevånare förlorare, men de som drabbas mest är icke-medborgarna som kommer att drabbas av en situation på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden då landet enbart är rustat för högkonjunktur.

Om din vetskap gällande migrationsproblemen begränsas till konflikten mellan dig, SD och dess motståndare bör du tänka om. Inom alla partier finns på flyglarna en livlig debatt som inte offentliggörs. Tobias Billström gjorde ett avsteg och framförde Lindbecks åsikter offentligt och fick omedelbums en uppsträckning av den "avgående" statsministern.

Att överhuvudtaget hänvisa till offentliga källor, utan att ta hänsyn till "lilla saltsjöbadsavtalet" är detsamma som att inbilla sig att svensk "Public Service" är opartisk.
Diskussionen glömmer ofta att en stor del av invandrarna ,medvetet eller ej, bygger enklaver som på intet sätt främjar integration eller försvenskning eller vad man vill kalla det.
Dom finns och är inte få.
Det finns grupper som likt KD vill starta egna religiösa politiska partier.

Samtidigt är det märkligt att samma politiker som blundar för detta gärna vill gå i bräschen för att demokratisera och ställa till rätta i länder som Afghanistan, Libyen Syrien mfl. med vapenmakt.
Märkligt eller..
Det vore intressant att veta hur många av debattörerna här som dagligen umgås eller
träffar folk ur dessa grupper.

Många är oerhört duktiga enligt svenska mått och definitioner och vill skapa sig egna liv precis som Mobergs Karl-Oskar. Men det finns också andra grupper

Hizb ut-Tahrir etablerar sig i Sverige [länk]

Kolla gärna "Islam i Sverige eller Svensk Islam" [länk]

Jag gissar att dessa grupper tar demokratins fiction på allvar och gör något med den. Under tiden som svenska gräsrötter jamsar med i den vanliga jakten på privatisering och pensionsfonder.
[...]
Att överhuvudtaget hänvisa till offentliga källor, utan att ta hänsyn till "lilla saltsjöbadsavtalet" är detsamma som att inbilla sig att svensk "Public Service" är opartisk.
(Leif E Ström 2013-02-25 21:16 #10  [länk] .)
När verkliga ämnen i Saltsjöbadsanda diskuteras i slutna sällskap så blir det oerhört svårt att bedöma ens vad det är som anses som verkliga frågor, och därmed nästan omöjligt att anknyta till dem.  Kanske inte så konstigt att vi blivit ett land utan nationell sammanhållning, splittrade i narcissistiska individer med näsan i iPhone och Facebook.
Anledning till SDs framgångar är naturlig.

Många svenskar vill minska invandringen och då är SD det demokratiska alternativ som finns. Man vill inte Sverige skall vara hela världens socialbyrå. Det har inget med rasism att göra. Det är något andra partier hittat på. De som vill minska invandringen vill det oberoende av vilken ras folk har som vill ta sig till Sverige. Motstånd mot invandringspolitiken är en ekonomisk fråga och oro för sociala problem och ökad brottslighet.

De flesta som sympatiserar med SD är ansvarsfulla personer med ekonomiskt förstånd. De är lika måna om samhällets kassor som om sin egen plånbok. De begriper att många som kommer till Sverige är bidragsinvandrare som måste försörjas av pengar som tas från andra välfärdsområden. De inser invandringens negativa effekter på vård, skola och omsorg. De förstår att massinvandringens behov av bostäder varit större än nyproduktionen. De ser att invandringen lett till att de stora sjukhusens akutintag har fått förses med låsta portar och vakter för att skydda personal och intagna mot de svenskarnas våldskultur. Sjukvården har inte byggts ut i takt med invandringens behov med delvis nya sjukdomar. De förstår varför Sverige nu har världens näst flest våldtäkter. De ser sambandet mellan ökad brottslighet och ökat antal fattiga barn. De förstår att invandringen bidrar till att försämra våra pensioner.

SDs sympatisörer har insett att makthavarna bluffat i årtionden om invandringens påstådda välsignelser. De som skulle rädda svenskarnas välstånd sitter arbetslösa i hela stadsdelar ochbehöver inte ens plocka bär. För det flygs det in folk från andra världsdelar.

Pensionsräddare skulle först integreras. Nu hör man sällan talas om det. Nu gäller mångkultur till vilken svenskar skall anpassa sig. För att påskynda den, har regeringen infört en rad särlagstiftningar som diskriminerar den egna befolkningen.

Folk uppskattar SD för de beskriver ett samhällsproblem som det är, utan förvanskning. I invandringspolitikens släptåg har vi fått begränsad yttrandefrihet. Därför växer nättidningar och förljugna gammelmedia backar. Journalister och politiker bor segregerat men kräver andra skall bo bland invandrare. Hyckleriet har blivit uppenbart. Varför har vi inga ställplatser för resandefolket i välbärgade orter?

SDs sympatisörer förstår att MENA-länder som inte är kända för en enda högteknologisk produkt, knappast är bra rekryteringsområde för arbetskraft och blivande entreprenörer. Inget företag anställer 100 personer i förhoppning om att finna ett par som kan göra nytta. Så hanterar regeringen AB Sverige.

SD-anhängare har insett att den låga levnadsstandard folk flyr från, i hög grad beror på ländernas medeltida religion. Den tar invandrarna med sig hit och får stöttning av regeringen. Därmed återinför vi medeltiden i Sverige. Vi kan avläsa resultatet i form av besparingskrav på de flesta områden trots nerdraget försvar och eftersatt infrastruktur.

Detta är anledning till att allt fler sympatiserar med SD.
Trodé: Men när du skriver "Man vill inte Sverige skall vara hela världens socialbyrå.", så gör du en rad fördomsfulla antaganden, vilket du sedan bekräftar i det du skriver senare. Du antar att de som kommer hit gör det för skojs skull(?) eller av ekonomiska skäl och inte för att de söker skydd för sitt liv, vilket är i princip det enda giltiga skälet för att få uppehållstillstånd här. Du kan omöjligt få uppehållstillstånd här av ekonomiska skäl. SD:s alternativ är att sända tillbaka flyktingar till sina hemländer och dära riskera att mördas, fängslas och torteras för sina åsikters skull, eller sin religion, sexuella läggning eller etniska härkomst. Om du verkligen värnar för åsiktsfriheten, så borde du värna om dessa grupper, som många gånger flytt hit pga sina åsikters skull.

Att det blir vissa problem som arbetslöshet och kriminalitet i vissa sammanhang, beror ju inte på invandrarna eller deras bakgrund, utan på hur vårt land är organiserat. Jag är den förste och erkänna att integrationspolitiken skulle kunna funka betydligt bättre, om det fanns en politisk vilja till det. Men man kan inte blunda för att det finns en omfattande och strukturell rasism i vårt land som inte ens vill ge de nyanlända chansen att komma in på arbetsmarknaden eller få bosätta sig var de vill. Det är klart det blir problem då. Istället för att sända tillbaka folk mot en extremt osäker framtid och risk för deras liv, så tycker jag det vore vettigare att först börja se över vad vi kan göra med vår integrationspolitik.
6/ Tobias, du har rätt att tro på "PK lögner" men för den skull behöver du inte sprida dem vidare!
Du har satt dig själv i en dålig dager och kan inte ses som som en trovärdig person!
Och begreppet sanningssökare är för dig tydligen helt främmande, om du vore en rejäl karl så skulle du lägga fram dina bevis mot Avpixlat och Sd som en hemsk grupperingen?
Det är väl därför var femte invandrare sympatiserar med SD eller hur? Nåväl du har fått på skallen av ytterligare skickat folk, som vet vad det handlar om, så du behöver inte ens lämna någon kommentar till ditt försvar!
#15 - Återigen ett inlägg av X-man som är svårtytt!
Varför gick du aldrig klart Sfi-utbidningen?
På tal om försvar,vad är det du försöker försvara?
Ha de!
Att trefaldigt länka till oansvarig främlingsrädd media är väl inte så smart! De ska också starta en en veckotidning sägs det i dag. Om de får tag i en enda riktig journalist som , vill skylta med sitt namn!
Att trefaldigt länka till oansvarig främlingsrädd media är väl inte så smart! De ska också starta en en veckotidning sägs det i dag. Om de får tag i en enda riktig journalist som , vill skylta med sitt namn!
Ja, tacka vet jag en tvåfaldig länkning från Jan B till hans egenproducerade tankar!
Jan Och Lennart A. Ni båda är absolut inne på rätt spår! Om vi alla tog reda på exakt vad som är bra och dåligt för vårt land, så skulle vi i förlängningen kunna påverka våra folkvalda politiker!
Underförstått, om vi fortsätter och rättar oss efter politikernas vilja och tycke och smak, kan vi sannerligen ifrågasätta vad vi ska ha utlysta val till?
Politikerna kan ju välja sig själva, inte behöver de ha folkets stöd på något sätt!
Tänk efter, innan vi blev påtvingade mångkulturen 1975, då fanns inte dessa samhällskritiska tidningar i någon större utsträckning, utan vi fick förlita oss på skvallerpressen, då som nu, där journalister förmedlar sina personliga åsikter, du är modig Jan som slickar i dig vad som helst i skvallerpressen, som du tror är sant, när du ratar en verklig samhällskritisk tidning som Avpixlat, som står på folkets sida!
Du nämner "främlingsrädda" det är väl därför invandrare sympatiserar med SD, det här bör få oss alla att tänka till, är dessa invandrare betydligt klokare än genomsnittets svenskar? Ja, det verkar inte bättre eller vill du förneka detta Jan och du Lennart med, för den delen!
#24 - Iq är nog lika splittrat bland alla,oavsett från vilket land de kommer!
Men det är nog så att det finns folk som är dumma nog att rösta på SD,även bland invandrare,liksom hos vanliga svenskar!
Utom du X-man,du är ju "opolitisk",eller,
du kanske inte är dum nog?
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .