http://freedom.lege.net/doc/En_kortfattad_deklaration.html

Leif Erlingsson
20 juli 2014 21:18


En kortfattad deklaration  [sv]
  1. En organisation kan endast ha sådana rättigheter som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan inte kan ge bort rättigheter utan åtföljande ansvar och skyldigheter.
  3. Den svenska Regeringsformen (1974:152) behandlar det allmänna såsom överordnat den enskildes rättigheter, vilket strider mot 1. och 2.  I den mån det verkligen är folket som dikterar så är Sverige f.n. därför en majoritetsdiktatur, eller folkdiktatur.  I den mån riksdagen är kommandostyrd är även folkdiktaturen fernissa.
  4. Självklart har vi alla ett ansvar för varandra i så måtto att vi ställer upp för människorna i vår närhet.  En liten kommun så som det var där jag växte upp före kommunsammanslagningarna fungerade enligt den principen.  Jag betalar gärna - men o.b.s., det ska vara ett frivilligt kontrakt, ett s.k. samhällskontrakt -, till en sådan kommun.  Man kan tänka sig att barnen i de familjer som har samhällskontrakt likt Amish-sektens ungdomar vid en viss ålder får välja om de ska vara kvar i kontraktet eller lämna det.
  5. Det ska gå att köpa in sig i ett samhällskontrakt, och det ska gå att lämna det.  Som alla kontrakt gäller dessutom att de är ogiltiga om en av parterna grovt brutit villkoren.  I sådant fall kan den andra parten kliva ur.  Och även börja driva skadeståndsprocesser.

Så blev vi legalt bokstavstroende fundamentalister.

Thomas av Aquino (d. 1274) säger att en lag är en regel eller måttstock som reglerar eller förbjuder handlingar för att uppnå ett mål, nämligen det gemensamma bästa.  Alltså att lagen är ett diktat av det praktiska förnuftet.  Aquino antar alltså att rättsmedvetandet sitter i förnuftet, och han banar genom det vägen för rättspositivismen = lagens bokstav.  Inte vad rättskänslan i människan säger.

- - -

Viktig tilläggsläsning:

"Muren inom oss själva" från 11 juni 2014 17:20,
http://freedom.lege.net/doc/Muren_inom_oss_sjalva.html

"Muren inom oss själva" samma som ovan, men på bloggen Intelligentsians blockering,
http://blog.lege.net/?/353-Muren-inom-oss-sjaelva.html


Samt:

"Vårt eget så kallade rättssystem är en del av Sveriges maskering" från 15 juli 2014 15:00,
Vart_eget_sa_kallade_rattssystem_ar_en_del_av_Sveriges_maskering.html

"Vårt eget så kallade rättssystem är en del av Sveriges maskering" samma som ovan, men som PDF,
http://freedom.lege.net/doc/Vart_eget_sa_kallade_rattssystem_ar_en_del_av_Sveriges_maskering.pdf


- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//