http://freedom.lege.net/doc/Det_behovs_en_Folkdomstol.html

Leif Erlingsson
28 maj 2014 17:30

Det behövs en Folkdomstol  [sv]

Läs först "Fängelset inom oss - vilken faktisk status har vi?" från 16 maj 2014 16:00,  http://freedom.lege.net/doc/Fangelset_inom_oss__vilken_faktisk_status_har_vi.html

Sedan:


Några följdtankar till "Fängelset inom oss - vilken faktisk status har vi?":

Det behövs en Folkdomstol.  Det syndikat som med riksåklagaren som grindvakt skyddar vad som kan bevisas vara brott mot mänskligheten har definitivt inte att göra med vad levande människor av kött och blod här eller annorstädes tar sig för.  Detta oavsett deras egna diverse paragrafer.  Jag tänker som följer ang. när "myndighets" och "domstols"- syndikatet, det med riksåklagaren som grindvakt, kommer dragande med diverse paragrafer gentemot levande människor av kött och blod här eller annorstädes:

Eftersom hela det svenska myndighetsväsendet genom ensidigt kontraktsbrott från sagda myndighetsväsende numera kan anses helt sakna giltig jurisdiktion över människorna här i landet så faller det på sin egen orimlighet att samma myndighetsväsende lagligt skulle kunna döma i egen sak.  Vilket situation man kan tvinga dem till genom att hänvisa till att de saknar giltig jurisdiktion, etc..

I så fall kan de logiskt sett inte själva döma att de har giltig jurisdiktion, eller hänvisa till att "regeringen har sagt det", "lagstiftaren har sagt det", etc.  Då återstår för tjänstemän och andra som har synpunkter på vad landets befolkning enskilt och i grupp företar sig ett lagligt förfarande utifrån naturrätt / universell lag.  Den som anser sig ha lidit skada kan nämligen sammankalla en laglig domstol som dömer enligt universell lag.  Det var länge sedan sådan sammankallades i detta land, men i anglosaxiska länder kallas en sådan domstol för en "Common Law Court".  Jag skulle vilja föreslå ordet "Naturrättsdomstol" eller som någon föreslog, "Mannarättsdomstol".  Eller som senast föreslogs, "Folkdomstol".  Här som exempel en länk till en Träningsmanual i Naturrätt från den internationella tribunalen om kyrkas och staters brott:  http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/

Däremot är alla levande människor av kött och blod naturligtvis alltid fullständigt ansvariga gentemot så kallad universell lag, eller naturrätt eller vad man vill kalla den.  Den gäller oavsett vad eventuella korrupta åklagare, domstolar eller så kallade lagstiftande (legalesestiftande!) församlingar i sin enfald företar sig.

Nu kommer givetvis ändå tjänstemän som en upphakad skiva att referera till paragraf si och så, regeringen si och så, riksdagen si och så.  Då måste man gå till lagens grunder, vad den baseras på.  Filosofi, helt enkelt.  Tror inte juristerna förstår sånt i dag...

- - -

PS:  Givetvis kommer hjonen att säga att "vi göar bara som husbonn sajar" (vi utför bara lagstiftarens intentioner).
  - Jasså, ni göar bara som krisgsbrottslingarna sajar, jasså, sajar ni de-e?  DS.

- - -

Beskrivning av mitt folkbildningsarbete skissar min självavprogrammering och arbete att sprida insikter och kunskaper

Vad jag vill

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//