http://freedom.lege.net/doc/Fangelset_inom_oss__vilken_faktisk_status_har_vi.html

Leif Erlingsson
16 maj 2014 16:00

Fängelset inom oss - vilken faktisk status har vi?  [sv]

Det har jag brottats med en hel del senaste veckan.  Har samlat ihop lite punkter, för att få grepp på det hela.

  • En av mina vänner påpekar, och det måste forskas på, att "Rent lagligt enligt en del insatta är ju t.e.x. USA ett FÖRETAG, och folk blir slavar/ägda ''produkter'' som säljs och köps av FED tror jag, vid födseln (minns inte deras termer, men man är ägd av dem).  Jag tror Sverige är likadant?  Vi behöver någon som kan forska och skriva om detta...  Du kanske?  :)"

  • En annan att "Gällande High Crimes anmälan om krigsbrotten i Libyen.  Om då anmälarna enligt Riksåklagaren (RÅ) anses sakna anknytning till de brottsliga gärningar som ledare begår genom politiska beslut ska väl anmälarna ifråga ej heller vara skyldiga att betala lön till ledarna och deras kohorter.  Dvs att skattepengar ska gå till regeringsmedlemmar.  Dom har väl redan betalt via styrelseposter i diverse bolag."

    Om vi från födelsen kan visas vara ägda produkter eller slavar, så blir Riksåklagarens (RÅ) slutsats förstås helt följdriktig eftersom slavar eller ägda ''produkter'' inte har att göra med vad deras ägare beslutar.  Det är inte verktyget som bestämmer.  Bestämmer gör den som håller i verktyget.

  • Vidare, för att ha att göra med brottsliga gärningar som ledare begår genom politiska beslut så måste vi i så fall först byta status från verktygets, den ägdes, slavens, till den fria människans.  För som fri människa har vi naturligtvis allt att göra med brott mot mänskligheten, oavsett av vem de begås, eftersom vi då har ansvar för att universell lag efterlevs.  Vi blir då lagen.

    Så därför åligger det var och en av oss att befria oss från fängelset inom oss - att "ta slaven ur oss", och att deklarera vår suveränitet.  Men det är sannerligen inte lätt, pga alla beroenden.

  • Action Point:  Forska kring vilken faktisk status vi som människor födda i den här delen av världen som kallas 'Sverige' har.  Är vi måhända slavar/ägda ''produkter'' till 'Bolaget Svekish' och/eller EU?


Inte allmänt känd bakgrund, High Crimes anmälan om krigsbrotten i Libyen:

Vi var många som 2011/2012 deltog i krigsbrottsanmälan av svenskar delaktiga i krigsbrotten i Libyen genom att ha haft med det att göra eller röstat för deltagande.  Detta skedde genom Stockholms Internationella Åklagarkammare.  För som noterat i New York Times, Washington Post, Huffington Post, Washington Times, Guardian, Salon, och på många andra ställen så var ju Libyenkriget liksom Irakkriget olagligt.  Vår High Crimes anmälan finns nu arkiverad.

Den fick alltså det intressanta resultatet att Riksåklagaren menade att vi anmälare inte hade anknytning till ärendet och att ingen förundersökning skulle inledas samt att JO inte ville ta i det.  Tydligen har alltså svenska folket ingen anknytning till de brottsliga gärningar våra ledare beslutar om i våra namn och det förhållande att krigsbrott faller under allmänt åtal kan negligeras.  Men om vi inte har anknytning till dessa brottsliga gärningar, kan vi ens betraktas som medborgare i samma land?!  Hursomhelst så borde krigsbrottsanmälan tas upp i en opartisk domstol eftersom detta visat sig omöjligt i Sverige.

- - -

Beskrivning av mitt folkbildningsarbete skissar min självavprogrammering och arbete att sprida insikter och kunskaper

Vad jag vill

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//