Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Vända andra kinden till?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vanda_andra_kinden_till/Sourze_style.html .
Man ska inte ta något skit men vara försiktig om man slår till. Boxare som vet hur en knoge kan ta på en käke brukar låta blieftersom boxningen kan slå tillbaka vid en rättegång. "Boxare misshandlade....
Bra artikel och uppmaning, men jag vill komplettera uppmaningen med att visst är det bra att någon säjer ifrån - ibland med knytnävarna om så behövs - men ännu viktigare att den vanlige lille skitskraja svenson - ung eller gammal förstår att inte bara stå och glo - ju fler som reagerar då någon ansätts av våldsverkare eller skitsnackare dess då bättre och framför allt dess då säkrare att den som har haft civilkurage nog att ta initiativet inte själv blir ett offer i respirator - lite svårt att vara rakryggad med knäckt nacke eller en kniv mellan revbenen.

Risken minskar för alla med mängden som bryr sej.
Jesus uppmanade sina lärjungar i ett mkt speciellt sammanhang att vända andra kinden till. Det var ingen generell uppmaning att att falla på knä för översittare. Ingen tro eller åskådning hade överlevt sin första tid om de inte STRIDIT för sin sak.
Bergspredikan.
Det är bland annat här Jesus lär ut att vända andra kinden till (Matt. 5:39).Jesus tar upp många teman i denna sin längsta predikan.
Brunne Citat//Det var ingen generell uppmaning att att falla på knä för översittare. Ingen tro eller åskådning hade överlevt sin första tid om de inte STRIDIT för sin sak. //sc.

nja,,, kan man vara så säker på det? Jag har för mej att det var undfallenheten och medlöperiet med överheten som gjorde kristendomen så intressant att den gjordes till romersk statsreligion.
Romarna hade en betydligt mer heroisk syn på STRID och vika gudar som man borde hålla sej väl med som soldat - dessa skulle skulle knappast överlämna sej åt gud eller fienden som slaktoffer - den mentaliteten är inte bra för soldater - däremot var det en bättre dygd för bönder och hantverkare då en sådan religion gjorde dessa fogliga och lätta att exploatera. Detta var även något som diverse kungar, hertigar och kejsare tog fasta på upp över europa och slutligen med mytomanen Ansgars hjälp kom till trägudars land, men då hade ryktet redan föregått Anskar om den nya religionens förträfflighet som folkförtryckare - det kostade bara en kyrkans man att hålla bönderna i schack per socken i stället för ett halvt regemente.
Dessutom minskade handelshindren om det var någorlunda liknande religioner ner genom europa.
5 / Kristendomens urkyrkans första 300 år var nog inte mycket till medlöperi - mera av martyrskap.
6 Jo dom levde väl en ganska osäker tillvaro - och hade det inta varit för Paulus så hade väl hela rasket dött ut - men då vi närmar oss 300 år så hade romarna förstått vad dom kunde använda den religionen till och det var inte till soldaterna - vad jag minns så var det i den vevan som rom gjorde kristendomen till statsreligion - vatikanen får nog ses som en rest - konstigt full av makt än i dag. Numera för den inte krig så som den en gång gjorde - men krig för den och deras krigiska agenda ser inte dess anhängare - kvinnoförtrycket där är bara förnamnet - men det är mer än så. Där kan man snacka om en ondskans första axelmakt, kristendomens roll som ondskans axelmakt har som ren maktreligion tappat mark om man inte räknar kallt med usas kristna konstitution vilket man bör - islam har ju i det fallet sedan lång tid tillbaka arbetat för att avancera till katolicismens tidigare position.
ja det är den bistra verkligheten vad gäller religiöst strukturell maktutövning - synd bara att mänsklig andlighet har dragits in i denna galna karusell.
Hela rasket - tack så mycket mitt i natta. Kanske jag har nåra synpunkter i morgon.Kvinnoförtryck med mera inom KK i alla tider ja. De frikyrkor jag växt upp med har styrts av kvinnor. De har alltid sedan 1880 talet haft full rösträt och majoritet i stort sett samtliga församlingar.// Kristendomen växer för fullt - utanför katolska kyrkan. Romarriket störtade ihop ca 450 o KK tog på sig en ny statsbärande roll. MKT olyckligt.// USA skiljer noga på stat o kyrka eller hur?? Natti natti.
God morgon Brunne - jag vet inte vad du menar med att KK tog på sej en ny statsbärande roll? Men 324 lär romarna ha bestämt sej för att använda kristendomen som statsreligion. Då läggs även grunden till Peterskyrkan i Rom.

Som jag sa så hade romarna traditionellt en mängd gudar och var pragmatiska nog att använda dom där dom var bäst lämpade - att kristendomen sedan den visat sin missionära sida och då med all rätt upplevdes som ett hot mot andra gudsföreställningar får man förstå med utgångspunkt från att kristendomen ärvt sin monoteistiska inställning från judendomen.

Genom det av guden planerade mordoffer av Jesus blev guden inte bara en straffande gud utan genom gudens bättre tredjedel blivit en förlåtande gud vilket tilltalade en mängd människor med dåligt samvete. Tolkningen är lite oklar men stämmer väl med mänsklig psykologi av typ Norrmalmstorgssyndromet.

Detta i enlighet med senare teologie teoretiker som lyckats med konststycket att ur en ganska ond och intrigerande maktgud skapa tre, men detta är bara konstruktioner som passar bra att banka in i huvudet på och förvirra upproriska bönder med. - Vänd andra kinden till - och giv kejsaren vad som kejsaren tillhör - är ett par kristna uppmaningar som tilltalar överheten då den lever av att slå undersåtarna på käften, vända upp och ner på dom och skaka vad dom har ur deras fickor.

Att usa skiljer på stat och kyrka betyder inte att dom skiljer på vidskepelse och vetenskap - inte heller att dom avhåller sej från att välsigna sina krig.
Bizon Vad kan det komma sig att detta vidskepliga USA vinner vetenskapliga priser ständigt med rader av Nobelpris framför allt.Det beror nog på att vi har missuppfattat vad dessa vetenskapare tror på. Vi har nog en kollektiv stämpel på amerikansk kristendom, medan pristagarna o andra är individer i sin tro.
"Ny statsbärande roll" Jo när romarriket störtat samman i stort sett så organiserade urkyrkan ev.KK upp samhället underifrån. Bland annat ordnades en omfattande diakonal verksamhet och efter dåtidens kunskaper vid medicinsk verksamhet. Ny nya församlingarna blev nav i sin kvarter eller byar. // Samma sak skedde ju i det från början rätt statslösa USA,kyrkorna blev centrum för det mesta vid sidan om krogen. Kyrkorna användes som SKOLOR och allmänna möteslokaler då lite demokrati skulle växa fram. Krogarna styrdes med våld o pistol, men kyrkorna styrdes med samtal. // Exakt samma sak sker nu i Sydamerika då rader av pingstförsamlingar startas oavbrutet./ Alltså fria kristna församlingar blir snabbt samhällsbyggare. Så gick det med det RASKET ;-)
Brunne - Detta vidskepliga usa - har under en lång tid varit en supermakt med relativt hygglig ekonomi och har kunnat satsa på vetenskaplig forskning.
Du har ju samma mekanik vad gäller israel - dessutom har du en nobelkommitté som varit både "pro" israel och "pro" usa.
Sedan får du nog även skilja på vad den enskilda vetenskaparen verkligen tro och det kyrkliga nätverk som är en av dessa blivande forskares förutsättning för kommande karriär.

Nej Brunne - med lite öppna ögon blir det inte plats för någon större missuppfattning vad gäller usa m.fl.

Sedan är det väl en ganska lång tid mellan år 324 då romarna började använda kristendomen som verktyg i folkförtrycket - och År 476 evt som historikerna anger som romarrikets fall, men östromerska riket, det bysantinska - stod sej ända till ottomanerna gjorde slut på det i mitten på fjortonhundratalet.

Att diverse religiösa samfund så gott dom har kunnat och fortfarande gör försöker ordna sina samhällen, skolor och vård är sant, men fortfarande handlar det om att vidmakthålla klassamhällen och i mångt och mycket vidmakthålla sociala strukturer som ofta är mycket förtryckande.

Ja du vet ju att jag inte är så imponerad av den sortens förtryck heller, så det är inte mycket att orda om.
BIZON / Med anledning av även tidigare texter av dig måste jag fråga. Anser du att religion och vidskepelse är samma sak?? I så fall är en stor majoritet av klotets befolkning vidskeplig. Är då icke troende det samma som kunniga, upplysta,humanistiska osv.??
OM INTE nystartade kyrkor i USA hade dragit i gång och organiserat ett vettigt samhälle - vilka skulle då ha gjort det.?? I dag lyfter några miljoner pingstvänner folket i Sydamerika genom att organisera många saker som stat o Katolska kyrkan skitit i, i 500 år. Vad är alternativet?? Min dotter E har i några år jobbat med dessa frågor i Chile och Paraguay!

Sverige sägs vara Europas mest sekulariserade land! Vad har vi uppnått med det???

Ingen brådska med svar.


Vi får inte glömma bort den mörka tusenåriga medeltiden där kyrkan hade en total diktaturisk makt över människorna. All grekisk och romersk kunskap slängdes i glömskans soptipp. Det var bara Bibelns ord som var sanningen och som numera, alla som har någorlunda kunskap, skrattar åt. …..

Det var först med muslimerna som den gamla kunskapen kom till ytan, de översatte de gamla grekerna. Kyrkan gav sig inte, jorden var platt, jorden var universums medelpunkt etc. Oliktänkare brändes på bål (i sann kristen anda?) …..

I vissa håll sprider sig kristendomen, men oftast i fattiga områden, (Europa blir mer och mer ateistisk!). De kristna lovar himmelriket i livet efter detta. Enkla, fattiga människor med liten kunskap faller lätt som offer för dessa predikande kvacksalvare som har fräckheten att kalla sig guds tjänare, gud som inte finns. Det var visst bl.a. Abraham och Moses som fick se varelsen bl.a. som brinnande buske. Vem tror på sådana vidskepelser? …..

Beträffande vetenskapsmän i USA. Inte många av dessa som vågar säga att de är ateister. Några har sagt det och forskningsanslagen försvann med det samma. Numera avslutas alla tal med orden God bless you. Obama som är en klok man tvingas alltid avluta sina tal med God bless America. Det måste vara jobbigt för honom att ljuga, en klok människa tror inte på gud. …..

Tio budorden! Fundera på den första. De är bara diktaturer som kan komma på något så dumt.
Jan Brunnegård - på båda dina frågor i 13 är mitt svar nej.

I 14 undrar du vilka som skulle ha ordnat ett vettigt samhälle om inte diverse kyrkor gjort det - jo om vi bortser från den religiösa exploateringen som inte bara ägt rum i sydamerika, i afrika har det länge varit full huggsexa mellan isam och kristendom.

Därmed inget ont sagt om din dotters engagemang på det personliga planet.

Däremot är jag säker på att om inte religionsexploateringen så gott som alltid går hand i hand med annan exploatering.

Citat//Sverige sägs vara Europas mest sekulariserade land! Vad har vi uppnått med det???/sc Det vi framför allt har vunnit är att vi numera inte affekteras av kyrkliga påbud, dogmer och svårforcerad konservatism.
Finne
Nej inte glömma den mörka medeltiden med inkvisitionen i klar åminnelse där kyrkans tjänare inte skydde några medel för att konsolidera sin makt.

Ja fortfarande är det där fattigdom, analfabetism och folk med övrigt låg utbildning - ibland gör ju vissa religiösa organisationer ett visst arbete för att avhjälpa det - men på köpet får folk en tro som det är mycket svårt att bi fri från.

Utvecklade länder och folk får ofta en välgörande distans till religiösa vanföreställningar.

--------------------------------------------

Brunne du har tonat ner din religiösa agenda ett tag - nu verkar du ha röjt väg för att få fortsätta ostörd med din mission då både Leif Erlingsson och Xman är bortstädade - en form av banlysning som drabbar de som inte håller sej till det politiskt korrekta.

Frågan är när det är min tur att lägga min frispråkiga kritik mot religionernas förödande roll i världen i malpåse? Jag som dessutom kritiserar feminismens enögda samhällsanalys av den sort som numera förekommer yvigt här på sourze.

- Ja det återstår att se.
BIZON .Tack för att du besvarat mina frågor. Men vi har inte mycket till gemensam värdegrund etc.Jag som växt upp med frikyrkor i folkrörelsemiljö har aldrig sett några skador av tron då församlingarna är styrda underifrån efter behov.Finns på en ort inget behov av en frikyrka, så dör den ut.Det är rätt. /Biskopskyrkor med Domkapitel mm är en helt annan värld än min./ Katolska Kyrkan har enligt min mening varit till stor skada världen över./ Den månad jag blev myndig klev jag av Sv Kyrkan sedan jag studerat dess eländiga förtryckande historia.De som mest hade behövt en kärleksfull social kyrka - sattes i kyrkstocken mm.
Ja Jan B - jag är ju ingen förespråkare för kyrkstock, men inte heller för detta ständiga klagande på andra.
Mina lite längre utvikningar har ju inte stått högt i kurs - där har jantelagen visat sitt rätta ansikte i stället för att förstå vad som faktiskt är skrivet.
Samma sak har drabbat både Leif och Xman - jag minns några till som jag saknar som bara inte orkat bemöta den genomgående dumhet som sourze befolkats av.
Jag har ju fått lite erfarenhet av sourze den lilla tid jag varit med, och jag kan inte säja att den hör till livets trevligaste - däremot ganska lärorik. Visserligen gnager mej en sorgsen besvikelse då uppfattningen om hur mycket korkade skitsnackare världen är befolkad av.
Det finns några debattörer kvar på sourze som faktiskt har lite att komma med - all heder åt dom.
I ärlighetens namn så kan jag inte påstå att du hör till den skaran, men kanske var du intressantare förr då du var frisk och orkade, men nu nej.
Jag är ju av den uppfattningen att det bästa sättet är att bemöta inläggen i sak, och tillräckligt ärligt så att inga missförstånd ska uppstå, men att klaga på dialektala skrivsätt helt utan relevans är bara dumt - försök förstå i stället.
Samma sak med detta ständiga påpekande om den föreställning vissa lustigkurrar fastnat i - ,vilken politisk grundåskådning en och annan har och rabbla upp den i tid och otid utan att egna en tanke åt sakfrågorna.
Vi är ganska många på denna jord - och vi kan inte tänka lika eller gilla olika allihop, och inget blir bättre på den punkten genom att tysta eller censurera.
Dialog och saklighet är däremot en framkomlig väg.

Kanske är det som du säjer med frikyrkorna, men förmodar jag med en del av dina egna rationaliseringar - annars har alltför många mycket dåliga erfarenheter av frikyrkligt förtryck - och detta att utesluta folk, oförmågan att förlåta, och blind räddhågad auktoritetstro med hot om att själva förlora sin sociala plattform vid kyrkkaffets bullbord har tystat många församlingsmedlemmar fast oegentligheter skett mitt framför deras näsor - och detta utan att dom satt varken kaffe eller bullarna i halsen.

Men detta är helt i kristen anda då ju den av kristenheten ärvda judiska religionen inleder berättelserna om himlens ordning med hur en av guds kreationer fördrivs av en annan utan att någon ifrågasätter ett sånt handlande - alltså som ovan så och nedan!

Samma tradition råder med all önskvärd tydlighet i de mänskliga hierarkierna, men vad som förvånar mej är att människor som vurmar för jesusbudskapet inte handlar annorlunda då ju detta är saktmod och förlåtelse?

Visar inte all mänsklig erfarenhet att uteslutning, folkfördrivning, och annan social eller ekonomisk exkludering har rakt motsatt verkan?

För övrigt har jag en stark bismak av att de som visar sej vara de värsta fördömarna är de som tror sej vara de mest rättfärdiga.
Bizon - jag var säkert mkt intressantare förr och hade rätt mkt reflektion kring mina ca 400 artiklar. Blev uppringd från gymnasieskolor o annat håll som ville använda mina texter. Det kändes stort.

Som vanligt har du meningar i 19 som jag helt kan instämma i och andra som är svåra för mig.

I grunden gillar jag dig skarpt och det har jag sagt dig förut.

@ #14 Jan Brunnegård.

Organiserad religiositet blockerar högre tänkande, tränar till att begränsa och blockera för att inte "råka tänka 'förbjudna tankar'", för att "alltid tänka 'rätt'".
Andra som tänker fritt blir ett psykologiskt hot så maniskt måste religiösa då tvinga dessa andra att också "tänka 'rätt'".
För de 'med ögon att se med' blir religiösas beteende en psykologisk studie.
De själva har blockerat sig från att se eller förstå något av detta.
De kan därför inte se vad de går miste om, eller ens att de alls går miste om något.
För de självstympade (blockerade) är det naturligt att ett vettigt samhälle organiseras genom religion.
Genom sin struktur är kyrkor väl skickade att strukturera samhällen, men det blir då lika blockerade samhällen.
För att komma högre än så - det som för religiösa 'inte finns' (alt. 'är av djävulen') - så behövs något annat.
Här är den vetenskapliga motståndsrörelsen mer lovande.
OBSERVERA att det är stor risk att drabbas av fobier mot allt religiöst, kyrkligt osv. Finns noga inga botemedel.
Vilsna signaturer från L:s dagar kan se på Kunskapskanalen i kväll. // från religionens utveckling och de första maktcentrumen fram till balansgången mellan lag och individens frihet. I kväll 20:00
Jo då 22 - mot religiösa fobier finns det bot. Den slutliga frigörelsen från resterna av den kristna religionens makt kommer alt närmare - mängder av människor ser i dag på dylik indoktrinering med den medlidsamma tanken - stackars satar!
Särskilt då om diverse kristna fanatiker kallar ifrågasättande av religiös dogmatik för "fobi" - hur ska någon med fobi kunna diagnostisera andra som fobiska och samtidigt tro sej kunna tas på allvar? Hur är det med bjälken och grandet - saknar den berättelsen relevans i dag? Svar; Tydligen inte!

Den som många anser omöjliga frågan om guds existens har ett för många överraskande svar som egentligen är en fråga - skulle en kärleksfull gud skapa ett så bestialiskt grymt liv som det vegeterande vi är en del av för att genom detta manifestera sin kärlek?
Eftersom svaret omöjligen kan vara ja på den frågan uppstår då en annan fråga - är den eventuella guden ond?
Även här finns ett självklart svar - nej! En gud som är ond skulle ha kommit på än värre djävulskap för att plåga sin skapelse.

Så då alltså - två enkla frågor om den eventuella gudens egenskap och kvalitet ger två logiska negationer - en tredje kan begrunnas nedan.

- Skulle kärleken ens ha ett behov av att manifestera sin existens genom att skapa ondska?

Grunden för de flesta religioner är en gud att förhålla sej till - vanligen föreställer sej de religiösa att denna gud även skapat allt med någon sorts syfte.

Frågan i detta fall blir - vilket syfte kan vara värt att uppnå genom den makalöst bestialiska grymhet livet måste genomlida?

Är det någon som kan tänka sej att det finns något som är värt det priset så var så god och formulera det!

All tillbedjande religion antyder direkt någon form av glapp mellan logik och infantil romantik.

Föreställningen att människor genom att tjäna en gud och utföra denne guds viljor av - låt oss säja godhet - mot en annan del av denne gud som skapar ont, är ju likaledes befängd. Om vi förutsätter en gud som är så inpiskat förslagen att den vill mäta människans användbarhet i det godas tjänst genom att försöka omintetgöra eller lindra det djävulskap som denne gud presenterar genom att låta ondskan diktera jorden och människans villkor så framstår omedelbart insikten att denna gud drabbats av något som om det drabbat en människa skulle klassas som psykopati.

Sammantaget finns alltså bara en logisk slutsats att dra av resonemanget - någon sådan gud finns inte - och skulle den finnas skulle allt vad liv heter göra bäst i att hålla sej så långt bort från denna gud som möjligt.

Ett annat sätt att se på begreppet "gud" är att gud ännu bara är i ett embryonalt stadium och ännu inte är färdigutvecklad - människan är än så länge ingen bra förebild för denna guds utveckling - vi kanske kan bättra oss, men trot den som vill!

Detta skrivet i akt och mening att skapa förutsättning för lite eftertanke hos de som tror att "gud är större" så väl som hos de som tror att en god gud skulle avkräva tortyr och mord för att kunna förlåta människor - en ganska märklig köpenskap.

Att vi människor eventuellt ska kunna åstadkomma ett värdigt liv åt oss på jorden förutsätter inte några religioner - snarare tvärt om - bort med allt religiöst så kommer människan att klara sej betydligt bättre.
- det är nämligen betydligt lättare att bekämpa alla former av maktmissbruk då detta inte sanktioneras av föreställningen om diverse svagsinta gudar som genom sina prelater lovar guld och gröna skogar åt de som utför dessa gudars galna påfund.
Vem ska verkställa "bort med allt religiöst" som följt människorna så länge de varit människor o förstått symboler etc.
25
Nu ska du inte förväxla religiös dogmatik med andlighet som är helt vitt skilda saker - religiös dogmatik är att tillskansa sej makt över still synes mindre vetande människor - ofta är denna direkt åtföljd av lejd knektverksamhet. Andlighet däremot är förundran inför alltets storhet så väl som dess ofantliga mikroskopisitet.

Ditt "Vem" deklarerar en enfaldig övertro på "despoten" hjälten som ska ställa allt till rätta - typ jesus den ende och utvalde, "cowboymentaliteten" som minsann har skjutjärn nog för att utrota all ondska i världen och blir därmed själv ondskan - missionären som kommer med den ende gudens läror utan respekt för andra människors egna upplevelser av livets mångdimensionella natur.

- Nej Brunne, du måste höja blicken och vässa förståndet för det enda som kan som du efterlyser "verkställa" att religiös makt förpassas till soptippen där den hör hemma är människors egen förmåga att höja sin medvetenhet över det förståndslösa tillstånd som diverse religiösa vanföreställningar världen över har krängt över huvudet på folk redan vid barnsben - övergrepp där skrämselpropaganda, lögnaktiga mutor och prästerliga dekret i kombination med avrättningar, banlysning och fördömelse till helvetets eldar alltför ofta drabbat den som sett ett annat ljus eller trons mörker och inte tyckt att det varit rätt att hålla inne med det.

Skärpning Brunne - kasta av dej ditt ok.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .