Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Vad är intelligens?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Vad_ar_intelligens/Sourze_style.html .
När jag var ung och kaxig hade jag som så många andra unga och kaxiga svar på en massa frågor som jag naturligtvis inte visste så mycket om vilket inte hindrade att jag hade en åsikt.
Vi kan ju se att detta gäller i nästan lika hög grad för yngre människor av i dag, förutsatt att inte dumheten i största allmänhet slagit klorna i dom redan på ett tidigt stadium.

Frågan som emellanåt kom upp var som rubriken - vad är intelligens?
Mitt svar som för mej gällde ganska länge som sanning var - förmågan att lösa tidigare okända problem i nusituationer. Annan problemlösning som bygger på tidigare kunskap ansåg jag inte direkt handlade om primär intelligens, snarare då inlärt intelligent beteende.

Numera talar man om olika intelligenser då det visat sej nödvändigt att separera dessa som enhetligt avgränsade förmågor i stället som förr bara låta allt gå under samlingsbegreppet "intelligens".

Dessa olika egenskaper kan beskriva en personlig begåvnings variation eller profil som olika test kan verifiera som delar av den intelligenta grundförmågan.

Egenskaperna det handlar om är språklig, musikalisk, omvärldsanalytisk, kroppslig rörelsekoordinativ, självmedvetenhet, matematisk, och en i dag mycket eftersatt intelligent varseblivning rörande såväl strukturella naturtillstånd på mikro och makroplanen som bearbetar andra livsformers plats i helheten, och till detta angränsande - den existentiella intelligensen som helt uppenbart är mer eller mindre utvecklad hos olika individer där just trosuppfattningar och föreställningar på mentalplanet ingår.

Intelligens och intelligensvariationer har som så mycket annat missbrukats som begrepp och individbeskrivning vilket många gånger skapat ett veritabelt elände för människor med särskilda egenskaper.

Många av våra egenskapsuppsättningar är ju medfödda och i viss mån ärftliga som biologiskt betingade talanger, men sedan kompletteras dessa grundpersonligheter av mer eller mindre snabbt upplärda färdigheter och utveckling av grundegenskapen - vilket egentligen innebär att en människas "vuxentillstånd" - det tillstånd en individ uppnått då de flesta av dennes egenskaper ernått näst intill maximal funktion.

Tyvärr når de flesta inte ens i närheten av ett utvecklat fullspektra för de intelligenta förmågor vi vanliga dödliga skulle kunna uppnå med en mer medveten pedagogik för en mer fullkomnad utvecklingssträvan för den individuella möjligheten på alla plan - vanligen stannar utvecklingen i någon form av specialisering där de flesta intelligenser sjunker in i något rudimentärt tillstånd utanför den ekonomiskt praktiska och socialt efterfrågade roll som fixeras relativt tidigt i en människas historia.

Jag uppskattar att den mänskliga mognadsprocessen för att verkligen kunna nå ett någorlunda fulländat tillstånd skulle ta minst 50 år - kanske ännu längre.

Sådana perspektiv finns inte i dag - allt ska gå snabbt och utan tanke. Jag övertygad om att ett samhälle sådant det ser ut i dag skulle vara omöjligt hålla liv i om de mänskliga intelligensnivåerna skulle tillåtas växa till någon stans i närheten av sin verkliga mognadsmöjlighet.

De orala stadier vi människor ofta stannar i skulle om vi i större utsträckning utvecklade mer medvetna mentala förmågor och närgånget analyserande intelligenser göra oss till betydligt mindre lättlurade konsumenter.

Även andra konstruerade behovstillfredsställelser skulle med en mer vaken intelligent omvärldsanalys utgöra ett betydligt mindre överlevnadshot än i vad de gör i dag.
TEDDY, det vore rätt kul att få veta var du söker kunskap o ev sanningar. Jag vill absolut inte ha några länkar men lite tips om vad du anser vara värdefulla böcker,tidningar Tv-program o så. Var är din KÄLLA där du får livets vatten och lite annat.
Teddy Widegren: "Jag uppskattar att den mänskliga mognadsprocessen för att verkligen kunna nå ett någorlunda fulländat tillstånd skulle ta minst 50 år - kanske ännu längre." Snarare sådär en 800 år. Vi har alldeles för kort tid på oss. En rimlig medellivslängd skulle vara några tusen år, så vi hinner verka som mogna kompletta människor.
Jo visst har du rätt Leif 3, men jag ville inte gör alltför många deprimerade.
Jag tycker ju att det är rätt meningslöst att människan ska behöva lämna livet och kärlekens flöde just som vi börjat förstå manualen.
Många sammanblandar också begreppen "intelligens" och "smarthet". Det kryllar av snorungar som lärt sig ett datorkommando utantill och därmed tror sig vara intelligenta.
Överlag tror sig många ingenjörer vara intelligentare än historiker och filosofer, mest p g a inlärda tekniska operationer som inte hör till allmänbildningen.

Som regel brukar jag säga att den som inte kan överträffa en schimpans i språkförmåga är ganska ointelligent. Att kasta en boll klarar däremot såväl schimpansen som människan.
Brunne - nej några länkar har jag inga att ge dej. Jag funkar bara så att när jag tänder på nått och tycker mej se samband så är det lite som att öppna en kran - kunskap bär ord och ord bär kunskap, men oavsett vilken väg det tar så är förloppen associativa och bottnar sannolikt i den erfarenhet som står oss till buds.
Jag har ju tidigare nämnt Rudolf Steiner och Martinus, Jung hör också dit när don människorna utsatte sej för "flödet" och gjorde sina ingivelser genom språket begripliga för andra så begrep dom säkert en hel del själva också - ur under stundom abstrakta tankestrukturer formuleras det betydelsebärande språket - tror att minst en av de där intelligensvarianterna är verksamma under den processen :-)
Tack för detta - ska kika lite på Martinus. Lite repetition kan behövas
#5/Ragnhild Blücher/Nu blev jag nyfiken är det du som skrev här för flera år sedan? I så fall välkommen tillbaka.
Mellan begreppet bildad och bildning uppstår aldrig en mix av dem vilka innefattas inom den förstnämnda gruppen.

Den senare däremot har svårt att se den begränsade kompetens som allt som oftast gör dem till onyttiga idioter. Ovetandes om tillståndet klampas det på och trumpetas som mest, då den medborgerliga filosofiska aspekten saknas.

De lågutbildade bortser lyckligtvis från arrogansen, för att i nästa stund beredvilligt ställa upp och hjälpa dessa praktiska analfabeter, då nöd som alltid behöver assistans är ett axiom.

Apropå hörselskadade, det nämndes chimpanser. Synonymt att alla gravt hörselskadade i brist på språkförmåga skulle vara mindre intelligenta håller jag för osannolikt. Däremot är jag övertygad om att den självgode Blücher, blev sist vald till brännbollslaget!

Ragnhild, rätta mig om jag har fel.
Helt rätt, Leif E Ström. Man kan om den senare gruppen i din första mening tala om en viss typ av bildning, nämligen från uppfattade auktoriteter internaliserad inbillning.
Erlingsson, jag gav dig tidigare en länk, där du kunde få uppleva järnrörsefektens totala dominans över de som ständigt har en övertro på
internalisering. De är inte så att budskapet i det här fallet är särskilt
genialt, utan det är bristen på politiska verktyg då argumen riktar sig mot person. I hela EU finns ingen ansvarig och den viktigaste personen är den som delar ut tvättsvampar vid bekvämlighetsinrättningarna.

Här kommer länken till dig och övriga en en gång: [länk]
Nigel Farage är som alltid strålande men naturligtvis har han stöd för att göra vad han gör medan övriga förstås är ofria. Men ofria på grund av vad? Ja, när det gäller dessa människor sannolikt att de vill behålla sina privilegier. Kan samma drivkraft förklara kreti och pletis ofrihet? Kanske, men hur fungerar i så fall det förtrycket?
Detsamma förtryck finns på alla nivåer i alla hierarkier - till och med toppen styrs underifrån - detta svarar helt mot hord- och flock-djurens instinktsbeteenden och är inte märkvärdigare än så.
Jantelagen är ett begrepp och måste förstås som sådant - den pågående internaliseringen på alla nivåer skapar något vi kan likna vid arter med tydliga gränser i mångkulturen mot andra arter - andra kulturformer med identifikationsmekaniska "vi mot dom" effekter ägnade att skapa överblick och hanterbarhet inom mindre och överskådligare grupper.
Detta inom en intimitetsskala med individen som primärt byggelement - individ, familj, geografiskt område, nationalitet, ideologi osv.
Bizon, Erlingsson, en viss distinktion bör man dock uppmärksamma då det gäller "flock-djurens instinktsbeteenden. Med en medfödd naturlag försvarar de sina revir om de är värt risken. De har även ett Alfa-system som sträcker sig längre än en mandatperod. Samt innehar en instinkt som omedelbums slår på varningsklockorna. Till skillnad mot homo sapiens, vilka i sin girighet närmar sig varje klockringning/lockrop i hopp om favörer som gäller egen flock. När korvstoppningen vid grytorna gjort sitt, är det för sent att dra sig tillbaka. Det uppnådda beteendemönstret är livsdanande och har inte så lite likhet med "Pavlos hundar". Hundarna hade dock inte lika ofta salivutsöndring, som hos dem vilka det statsfinansierade klockorna plingas för hela dagarna.
Leif E Ström, politiker värre än "Pavlos hundar", ja så är det säkert. Inlärd stupiditet.
Ja Leif och Leif - så är det säkert - betingade reflexer är en del av överlevnadssystemet, men som redan i människans fall påtagligt rubbat både överlevandets logik och balansen i ekologin.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .