Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden "Religion är en fara för mänskligheten"

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Religion_ar_en_fara_for_manskligheten/Sourze_style.html .
En bra artikel som du får en femma för. som är bara en av miljonstals artiklar som fördömer all religion som är anstiftare till världens jämmer och elände, man ser bara här på Sourze hur skrämmande det är hur religiösa försvarar Islam och då har man inte mycket av normalt förstånd att komma med som bekräftar samtidigt att religionen fördummar dem och mänskligheten över huvud taget!
Fredrik I bibeln var för mig mest en sagobok i tonåren. Men då jag gick folkhögskola o läste alla slags ämnen så fann jag att nästan varenda land,stad,flod,kung, landshövding osv som nämndes faktiskt var bekräftade. I skrift som var 2-4 000 år gammal. Myckert mer har blivit bekräftat sedan dess.Ingen tvivlar i dag på att judarna varit i fångenskap på olika håll.Nebudkanessar är ingen sagokung o inte Farao heller. /På Pingstdagen berättas om ett stort antal folk och deras språk.Låter fantastiskt det också men dessa folk är numera rätt säkert lokaliserade/ Paulus reste runt i många år o grundade församlingar i Korint, Kolosse och skrev sedan brev till dem. Jag tror att alla dessa orter i nuv Turkiet och Grekland är kartlagda/ Sagor har inga årtal o rätta namn på någonting. Bibeln är ngt annat!
Fyra olika vittnen har skrivit var sin bok om Jesu liv. Deras berättelser är bitvis likalydande, bitvis olika som i alla vittnessammanhang.Olika saker är olika viktiga för dem. Johannes skrev sist o försökte göra en kronologisk sammanfattning. / VEM JESUS VAR kan inte bevisas.Det får var o en fundera över.
Ja jag tycker att seden att könsstympa män är fruktansvärd, (inte myycket debatt) och vad talibaner gör, och kanske mer på vissa håll i Iran, där de flesta som stenas är män faktiskt.
Men religioner är en del i människans sökande, hos alla folk vad jag vet. Och kanske har de betytt mer positivt än negativt? Detta går iaf inte att förbjuda!
Och allting har en baksida allt! Vetenskapen du nämner har producerat både atombomb och kärnkraft. Bilismen kanske hotar, förutom alla dom dött och skadats i olyckor, med växthuseffekt. Eller om nu kossor är värst. Och alla veteskapliga framställda kemikalier som människan släpper ut i naturen. Vetennskap är definivt ÄVEN livsfarlig!
Politik är absolut livsfarlig, och genom alla krigsvapen.
Och alkohol och cigaretter, som redan livsfarlige Hitler varnade för. Inte var han väl särskilt religiös, och inte prästsonen Stalin eller Mao heller?
Osv.....

Harmoni: Absolut. Men bemärk bara att detta inte är ett personangrepp mot specifika individer. Och det är inte någon utpekning av en ensam religion, utan jag pekar ut alla religioner som förkastliga och direkt farliga.

Jan Brunnegård: Bibeln är en symbol för en rörelse. Likväl som att Scientologins böcker är symboler för en rörelse. Att dom är symboler utesluter inte att dom är fantasialster. Scientologin är skriven av en ganska dålig sci-fi författare som under en intervju sade: "Skall man tjäna pengar på författarskap, skall man skapa en religion" (fritt citat, inte bokstavligt).
Jag har haft missnöjet att läsa Scientologins böcker (det är bra att somliga saker hamnar på piratbukten). Science fiction, och förvånansvärt dålig sådan. Bibeln har jag läst pärm till pärm. Vackra berättelser, vackra dikter och en väldigt avancerad filosofisk debatt. Fakta? Nej. Ren fiktion.

Om varje land, stad, flod, kung och landshövding som nämns är korrekt är föga förvånande. Jag vill inte verka dömande, men du var väl med i skolan när man fortfarande var tvungen att lära sig om varenda Svensk konung (födelseår, dödsår, vilka år dom regerade och vad dom utförde under sin levnadstid)? Så att korrekta namn och datum finns med om högdjuren från den tiden är föga förvånande. För jag menar: Det var just konungar, faraoner, landshövdingar och dylikt. Dessa fick monument tillägnade sig, och var antagligen oerhört väldokumenterade. Och om bibeln säger en sak, och man saknar dokumentation; var har vår tids människor fått veta när somliga artefatker är ifrån? Kol-14.

Och om det rör sig om fyra vittnen, som alla dokumenterat Jesu liv och död, så bör ju dåden och läran vara någorlunda homogen genom fyra separata evangelier? I synnerhet om man vill att personen i fråga skall tas som en äkta person? Och varför, om evangelierna nu är faktamässiga dokument, är ett stort antal evangelier uteslutna ur bibeln? Jag talar ju självfallet om Döda havsrullarna, Judasevangeliet och Maria Magdalenas egna evangelie. Och om Petrus den förste var den katolska kyrkans förste påve, varför finns inte Petrus evangelium med i det nya testamentet? Varför hade den unga kyrkan ett rådslag där man valde och förbjöd evangelier för de kommande generationerna av kristna männsikor? I synnerhet om man har 12 separata vittnesmål över Jesu liv, död och "återuppstigning"?

Religiösa texter är symboler, och dom får aldrig förväxlas med historiskt korrekt fakta (och faktumet att jag måste skriva detta år 2012 skrämmer slag på mig).
Jocke: Jag valde att lyfta kvinnofrågorna, då dessa är sjukt underprioriterade i Sharia-baserade samhällen. Jag tycker att varenda sten som kastas, varenda kön som stympas och varje avrättning som sker i religioners namn är ett brott mot mänskligheten.

Vetenskapens "faror", som du tar upp, är väldigt spännande. Det är samma sak som varje vapendebatt som existerar: Är det en pistol som vandrar kring och skjuter individer eller är det en instabil individ MED en pistol som skjuter människor? Samma sak med vetenskapen. Det var inte Oppenheimer som sprängde av atombomberna, skapade i "Manhattan Project", över Hiroshima och Nagasaki. Han stod däremot för formeln som gjorde det möjligt. Så åter en gång: Det är människan som är farlig. Atomklyvning sker i naturen, solsystemet, galaxen och universum på naturlig väg. Så hur är det atomklyvningens fel att vi använde denna för att döda två städer?

Bilismen, kor och allt vad du tar upp är ett bra argument. Men glöm inte att det är samma princip här: Vetenskapen står för kunskapen, människor står för användandet. Så vad är det som är farligt? Inte är det vetenskap.
Politik är livsfarligt, svar ja. Alla åsikter som saknar bas i empirisk fakta är farliga.
Alkohol och cigaretter är också farligt, om det brukas i överdrivna mängder.

Fortsätter i nytt inlägg p.g.a brist på tecken.
Adolf Hitler var en skum figur som uträttade mången hemska ting. Men inte var han ateist. Han var inte ens agnostiker. Han var, enligt egen uttalan, romersk katolik. Han trodde även på många Atlantismyter, och skickade oerhört många statligt finansierade forskare ut i världen på jakt efter "bevis" som aldrig funnits på det sätt han trodde. Det som gör att många tror att han var ateist är att han inte ville att religion skulle hindra hans sätt att härska i det tredje riket. Han ville ha makten, och förbjöd därför religiös inverkan i statsapparaturen. Sedan kan det nämnas att Eugeniken (rashygienismen) i Hitlers dödsläger har applicerats i många länder med många olika system. Dessutom förstördes, näst intill, all "forskning" som utförts i dessa läger av världssamfundet. Att Katolska kyrkan stödde verksamheten i dödslägren är ett föga känt faktum, men likväl är det sant.

SKOMAKARsonen Joseph (Stalin) Dzugashvilli var troende genom större delar av sitt liv. I sin ungdom studerade han teologi, för att bli präst, som finansierades genom att hans mor prostituerade sig. Han tillhörde den Ortodoxa kyrkan, som fortfarande är aktiv idag. Jag kan f.ö rekommendera att du letar rätt på deras körer med "Basso Profondo" inslag. Sjukt häftigt.

Mao Tse Tung (Tse Dong, jag är inte säker på vad som är korrekt längre) saknar jag, tyvärr, kunskap om något djupt personligt perspektiv. Vad jag vet är att han tillhörde medelklassen, och var universitetsstudent innan han gick med i den Kinesiska Revolutionen. Vad jag däremot känner till är hur den Kinesiska (och Koreanska) kommunismen är strukturerad: Det är en blandning mellan Stalins s.k. Leninism och Konfusius läror. Kommunismens historia antar jag att du kan, så den låter jag vila. Jag antar också att du känner till att Konfusius var Kinas förste kejsares rådgivare. Kejsaren gav honom i uppdrag av att strukturera en världsåskådning som skulle tillåta hanteringen av den stora population han fick genom att Quin invaderade sina grannstater för att bilda kejsardömet Kina. Konfusius skapade då Konfusianismen, som (grovhugget) består av att man alltid behandlar sin störste ledare som en gud i mänsklig form. Detta applicerades sedan genom alla år av aggressiva expansioner, fram till idag (vare sig det är kejsardöme eller folkrepublik). I praktiken innebär detta ett socialt stigma att ifrågasätta sin ledare.
Mao, å sin sida, utnyttjade detta (likt som alla kommunistledare i Asien) för sina egna syften. Mao ville rensa Kina från forntidens arv (kulturrevolutionen) och oliktänkare (som, tyvärr, alla kommuniststater i världens historia har gjort). Men om detta har ett sammanhang med att man förespråkar den Socialistiska sekulariteten är tveksamt. Och över tusen år av traditioner (konfusianistiska traditioner) är svårt att bryta. Så vad du har är kommuniststater där ledarna anses vara gudomliga. Så var kan vi spåra ursprunget? Jo! Till religiöst tänkande.

Fortsätt gärna ge mig exempel på ledare som du anser dödat i vetenskapens namn. Det är givande för mig att behöva tänka efter runt olika personkulter.
Fredrik
En alldeles utmärkt artikel som jag förmodar att du vill väcka en och annan människas stagnerade troskapitulation med. Dock misstänker jag att du kommer att bli besviken då människan är precis lika farlig som du påvisar, och detta tusenfalt manifesterat i ett otal trossystem vars huvudsyfte är och har varit att legitimera makt och hierarkiska strukturer.

Men riktigt intressant blev inte din artikel som något annat än ett bete att hugga på förr än du nu kommit igång för att försvara den - här visar du verkligen framfötterna i sann Lusiferisk anda - "Lusifer" ljusbäraren - upplysningstidens skyddshelgon om vi ska placera denna gärning rätt i den symboliska nomenklaturan. Visserligen bekämpad och baktalad av matreligiösa krafter som i alla tider premierat okunnighet och underkastelse.
Som en liten kuriositet kan jag nämna att din artikel har nummer 1079666, och denna tråd 10796667 - om det säjer dej något :-)

Dock måste jag rätta dej på en punkt - men kanske är det jag som har missat något - Sanskrit är ett indoariskt språk, och inte en religion. Däremot har detta skrivspråk använts för nedtecknandet av religiöst präglade historier precis om arameiskan och hebreiskan. Det vad jag vet mest kända på sanskrit är Bhagavad-Gita "Guds sång" - gäller i vår kultursfär för att vara ett mytologiskt diktverk med den aktningsvärda åldern runt så där en fyra fem tusen år - men inom hinduismen ses på samma sätt som kristna ser på bibeln vars utformning knappt har en tredjedel av den åldern på nacken - undantaget då GT som ju som känt är är kristendomens judiska arv och därför något äldre.

Intressant med namnlikheter hinduismens gud heter Krishna och enligt hen finns det två vägar för människan att leva - handlingens väg, och kunskapens väg, d.v.s. mycket snarlika tankar som de judendomen konstruerat - alltså att blint och slaviskt följa sin ledare (gud) eller att söka kunskap och tänka själv för att ur dessa tankar finna de lämpligaste handlingarna - handlingarna kommer vi ju aldrig ifrån då ju liv är handling.

Nåväl detta bara som en liten parentes.

Jag har ju länge försökt sprida lite upplysning här på Sourze och annorstädes, men den trosbenägne har vanligen murat fast sej själv som en blind sten i den första livsvägens accepterande lydnad med den visserligen grundlösa lojalitetens fana högt vilka tokigheter överheten än begär - vill helt enkelt inte rubbas från sin trosposition ens då kunskapens ljus borde göra sanningen åtminstone lite mer synlig.
Vi får se om din energi kan sätta någon av dessa förstenade viljor i rullning och vad det kan komma att leda till - diverse trauman kan man tänka, men möjligen en lien lättnad då fjällen faller från den troendes ögon.
Jag tänker mej att ett större livslugn borde kunna infinna sej för den som kan förmå sej att kliva ur sin mentalt ingipsade livslögn - för min del känns det rätt skönt att veta att det inte existerar någon stackars gud som i evigheters evigheter tvingas att lida för det helvete den skapat.

Dock kan jag säja att existensen och den egenskap all tillvaro denna orsakat inte är mindre fantastiskt utan gud - egentligen ger det mer hopp då ju frånvaron av en så härsklysten och sjukligt egocentrerad figur som den judisktkristnamuslimska guden och dennes ränker och svek mot både änglarna i himmelen och livet på jorden måste te sej som en lättnad att slippa tro på.

Människan har allt att vinna på att lämna myterna och ta emot sanningen utan inbillade föreställningar om en ond guds godhet
#5 Fredrik Lagerblad det var intressant läsning, alla dessa stycken som väckte gamla minnen hos mig och främst om religionen. Jag har mött den ena lustigkurren efter den andra som ägt en djup tro, jag har gått i Kyrkan och Missionshus där jag började att gapskratta när jag skulle bli frälst, så av detta blev intet.
Jag har en bekant i 40 års åldern som är djupt troende och Gud har sagt till honom att han ska gå ut på fältet och frälsa människorna, du förstår att det är svårt för mig att hålla masken, utan att undra över hur det är ställt i hans huvud och får en känsla av att nu är det Schizofreni på gång hos honom och då ska man tala varligt, vilket jag också gjorde.
Men så kommer droppen... I Florida var det en snubbe som påstod att han kunde väcka döda till liv och hur han fick förlamade att bli friska m.m och vad gör denna bekant han åker till Florida för att få en ny arm, den arm han har är delvis förtvinad så att hans hand ser delvis ut som en klo. Nå, fick han en ny arm? Nej, givetvis inte och skyllde på att han själv var inte i rätt tillstånd och därför misslyckades det med hans arm, men han hjälpte andra att hela dem, som han var så stolt över och nu hade bevis att han fått gåvan av gud?
Eller det här med Pingstvännerna jag tog kontakt med dem och fick kalla handen och fick svaret, om du inte är med oss är du vår fiende, sedan talade jag om för karln jag pratade med, att jag hade en släkting som var Pastor i deras kyrka, då hette jag käre bror helt plötsligt, tala om skrymtaren i Templet!
7 OK, jag medger, det blev fel om Stalin där i hastigheten, han studerade till präst, riktigt. Vad som gick fel, ja i hans studier alltså kan man ju fråga sig. Vet du?
Att alla de tre nämnda diktatorerna var påverkade av sin kultur, och säkert dess religion på deras tid, är naturligtvis ofrånkomligt.

Men att de skulle ha varit "religiösa", eller ha använt religionen som verktyg eller motiv för sina politiska och alltmer hemska gärningar, finns det väl inget belägg för vad jag vet?

Atlantis, katolska kyrkan och annat till trots när det gäller Hitler.
Och faktum kvarstår, det finns en baksida av allt, även blind tro på vetenskap som förlösare.

Och som sagt, mänskligt andligt sökande även för mänsklighetens fromma, kan ingen förbjuda, inte heller i organiserad form.
Däremot är tiden nog mogen, att under t.ex FN samla de stora religionerna och få fram någon slags konsensus om förhållandet politik-religion.
För förhoppningsvis bådas humanisering.
Bizon, hur blev universum till? Nej det är riktigt, en Gud är inget svar heller. Men kanske behovet finns där, att skapa en, hos många andra som svar på frågan? Alla folk, vad vi vet!

Bizon: "för min del känns det rätt skönt att veta att det inte existerar någon stackars gud som i evigheters evigheter tvingas att lida för det helvete den skapat."

Tycker du alltså livet är ett helvete? Där det känns skönt för dig, din tro? Du har det skönt i "helvetet"? F.ö. ett judiskt/kristet påfund! Det enda därifrån som du tagit till dig?

Men alla de som faktiskt lidit här, mer eller mindre, de kanske kunde få en chans till rehabilitering "efter detta"? en chans, missunnar du dem teoretiskt detta?
Rätt cyniskt att bara avvisa den möjligheten, och kanske behovet hos dem, utifrån din begränsade kunskap, OCH alla vår andras!

Sedan verkar du en aning "bokstavstroende", precis som de mest troende personerna i de religioner, de judisk-kristna, du nämner.
Vem säger att just de har rätt, eller tolkat rätt? De själva! JO, och du indirekt Bizon, som gör dem till i stort det enda argument för din kritik! Ni kanske båda har fel?

Skapa din egen "tro" du, om universum och människan. Men försök "för Guds skull" vara liiiite positiv över mänsklig-andlig kultur i all dess ogudaktiga ofullkomlighet!
Oavsett okänt facit.

Hej och hå gubbar - nu har vi verkligen fått en riktig debatt med skrivföra personer som kan använda språket för kommunikation och argumentation och utan att varken rodna eller oroa sej för att meddebattörerna inte ska ha mer kapacitet än att klara av mer än hundrafyrtio tecken på två rader - ett stort steg framåt för skribenterna på Sourze, men bakåt för jantelagens förespråkare.

Återkommer om innehållet i inläggen.
Harmoni
Jo du, i religiösa kretsar är det inte helt ovanligt med "lustigkurrar" och extremer med karisma som Hitler som också kunde få sina auditorier i trans.
En sådan Pastor Arne Imsen - den helige baggen från Norge var en sådan kul typ som satte fart på en företeelse som kallades Maranata där primalskriket stod högt på dagordningen i väckelsens stund - han hade gjort sej bra i den norska politiken, men visste att det var för svårt att bli profet i sitt eget land - det är smällar man får ta - som han med en glad klackspark skulle ha kunnat utropa eftersom han levde gott på sina konster här i sverige.

Snubben i Florida och din vän med armen är så typiska - det är med sånt som med grandet i grannens öga - det är ens egna fel som är det största hindret och därför ska man lida tyst och still - att man både kan ha sina brister och se att även andra har det är kanske inte okänt för halelulierna, men det får inte önskad effekt att hålla församlingarna på mattan om det erkänns - då kan ju folk få för sej att börja ifrågasätta ett och annat.

Helst önskar nog prelaterna att predikningarna skulle fortsatt att hållas på latin som ingen annan än de lärde behärskade någorlunda - resten fick sitta där som dumma fån vilket var precis vad överheten önskade - sån har i dag fått ett namn - härskarteknik kallas det.

Där gick dina Pingstisar och Maranatierna ett steg längre - där kunde vem som helst börja tala osammanhängande rappakalja som ibland tolkades av någon som för stunden fått tolkandets gåva - människan är fantastisk :-)
Jocke 10
Makten! Maktens berusning och lockelse är vad den språngbräda används till som går under "religion" - dessa har det med sej att även en liten gubbe liksom växer då denne har hela gud bakom ryggen.

I huvudet på en begynnande och ännu inte fullt utvecklade psykopater som dessa storherrar som fått ge namn åt historiska epoker kan vad som helst dölja sej - det vet vi lika lite om som vad som ger dej och mej och andra skribenter här motivation nog att lägga ner tid och energi på våra uttryck - men riktig farliga blir vi inte om vi liksom dom en gång hade förmågan att "förlösa" folkdjupens mörkaste krafter "mordgalenskapen" och plantera övertron av religiös eller ideologisk karaktär i hord- och hjon-människans fortfarande aktiva reptilhjärna.
Just det Jocke finns det många belägg för.

Sedan säjer du något som förvånar mej fast det inte borde, "även blind tro på vetenskap som förlösare",,, som vetenskapen fungerar i dag handlar det väl knappast om "blind tro" - det är just det som ger den en anstrykning av pålitlighet vilket även bekräftas av empirin - vetenskapen sysslar i dag förutom att beträda okända marker även med att ifrågasätta sina gamla fotspår - bland annat genom att skärskåda tidigare trosbaserade teorier.

Men snälla Jocke - här handlar det inte om att förbjuda mänskligt andligt sökande. Vad det handlar om är att vi ska nyttiggöra oss den åtkomliga sanningen om vad organiserad religiositet är och vilka faror detta innebär för individen människa såväl som för arten. Medvetenhet Jocke - genom att du blir medveten om dessa faror blir du mindre sårbar.

Här nappar du på ett gammalt mångreligiöst spår då du menar att "tiden nog skulle vara mogen, att under t.ex FN samla de stora religionerna och få fram någon slags konsensus om förhållandet politik-religion".

Din förhoppning om bådas humanisering? är en riktig lågoddsare - dom är ju för det första konkurrenter och för det andra har dom var sin i det närmaste oförenlig gudsbild med Mammon å ena sidan och den storsint förlåtande å den andra - där förövrigt flertalet prelater och politiker har en fot i vart läger - förutom den numera vanligt förekommande trebenta varianten som även satt mer foten i det feministiska gungfly som skvalpar omkring som den värsta vattensäng - och där är det inte bara en fråga om kondomen ska spricka som bubblan i den överhettade finansvärlden utan hela madrassen - och då kan vi börja snacka om tsunami - vad man skulle önska sej i det fallet är en våg som sköljer gruset ur allas våra ögon så att vi ser vad sanning och vad lögn är och att naturen varit så förutseende att den utrustat oss med förstånd nog att skilja på de två.
#14 Bizon jag håller med dig religionen är en maktfaktor och den är inte gratis, det ska betalas för att få tro och därmed finner man att religionen är ett finansierat skådespel för folket, javisst det tar tid innan Prästerna lärt sig det okulta och dessa ritualer som tillhör de troende. Nej, jag säger som min gamla Mormor sa, att tro är en privat angelägenhet och inte någon ska tvinga på sin tro på andra människor och absolut inte våra barn, att lura på dem religiösa irrläror förstör deras verklighetsförankring! Jag skulle kunna tillägga att detsamma gäller politiken, var och en skulle få välja vilken politik de skulle vilja ha, även om det är opraktiskt, att vi då tvingas ha kanske bortåt hundra politiska partier i Riksdagen för så ass skiljer sig våra åsikter tack vare att vi har minst 150 olika etniciteter i Sverige som i sig är en omöjlig sits att hantera, enligt de senaste rönen!
Jocke 14
Universum har oavsett konsistens alltid funnits. Och mycket riktigt "en gud är inget svar på det mysteriet". Att det alls ses som ett mysterium har med vår begränsade intelligens att göra.

Och ja - det är inte gud som skapat människan, det är människan som skapat bilden och föreställningen om diverse gudar.

Men om vi en gång hade behovet att täcka upp våra iakttagelser med föreställningen om en gud bakom allt så kanske vi kan föreställa oss att vi "mänskligheten" liksom det lilla barnet en gång närmar oss tiden för en ny mognad, att vänja oss av med vanan att dia vår mor - och även att suga på tummen.

Ja för mej känns det bra att veta att det inte existerar någon stackars gud som i evigheters evigheter tvingas att lida för det helvete den skapat - på samma sätt som det känns rätt bra att en figur som Jesus rent empatiskt bara inte får ha funnits - tänk dej själv att du av din pappa tvingats genomlida alla helvetets kval då du långsamt plågats till din död inför ögonen på din pappa och alla andra du säger dej älska. Tyvärr den sista verklighet som mången människa av andra människor tvingar genomlida - men att detta skulle vara iscensatt av en gud talar mot allt förnuft och mot allt vad kärlek skulle kunna heta.
Ja jag tycker att livet är ett helvete för alltför många - och själva upplägget med det ständiga ätandets förbannelse där du/vi tvingas gnaga på varandras ben.

Det är ingen kärleksfull konstruktion - det är en konstruktion som bygger på lidande, sorg och ond bråd död.

Tror du att det skulle vara det enda jag tagit till mej ur religionshistoriken eller att jag bara snävt skulle vara insyltad i den judisktkristna religions och världsuppfattningen så har du missat mycket i tidigare diskussioner i ämnet - hur är det med minnet Jocke, du var ju med också då?

Att skapa en förljugen gudsbild till fromma för den lidande mänskligheten ??? det kan du inte mena? Så har just det kristna arvet använts - lid nu här på jorden så får du din lön i himlen!
Nej Jocke - du vill säkert väl, men tänk efter - tror du verkligen att det gör världen du faktiskt lever i bättre, tror du att dessa nu av gud försummade livslotter kommer att förändra den skitiga värld dom är satta att lida i då det bara är för det korta och flyende livets tid - lönen kommer i himlen.
Nä jag kan inte tro att du menar allvar. Rätt cyniskt att du hänger dej fast vid dylika gamla förtryckarlöften som hållit människor i armod alldeles för länge. Jocke - vi människor måste lära oss att se saker och ting för vad de är.

Att jag kan ha fel - visst! Men så länge verkligheten inte ger mej belägg för annat än det jag ser och tycker mej förstå så får jag leva med den möjligheten och det gör jag hellre än att låta mej ammas in i en massa medvetandebegränsande lögner som är ägnade inget annat än att göra dej och mej till duktiga idioter - ja då håller jag mej till de förståndsgåvor livet försett mej med hur illa jag än tycker om dess konstruktion - det är det enda sätt jag kommit på för att inte svika varken mej själv eller livet.
Bizon "Att det alls ses som ett mysterium har med vår begränsade intelligens att göra."
Alltså, hur har du då kunnat räknat ut det? :-)

Det började med paradiset men "livet är ju ett helvete" skrev du själv!!!
Varför skulle då religionen förneka detta av dig konstaterde faktum?

Tror du Gud skrivit Bibeln Bizon? Om inte, så förstår jag inte varför du hänger upp dig på den, och på ordalydelsen!

14 Kul Bizon, men pessimistiskt....
Faktum är, religion, politik, vetenskap, världen, miljön och resurserna. Något måste göras... tillsammans.
14 Makten! "Maktens berusning och lockelse är vad den språngbräda används till som går under "religion" -"
Alltså, jag tro inte på det här, tämligen negativ människosyn.

Långt innan folk började med att manipulera med makten och religionen också i det, så undrade de över naturfenomenen.

Men DU tycks tro på någon skäggig gubbe hos varje folkslag, som kom på att "nu hittar jag på det här med gud, och så får jag "makt".
Något långsökt, på min ära. Och varför måste du skriva så mycket, ingen orkar läsa, du får ej mer makt med fler ord.

Var lite kul i stället, som du kan! Ge oss guldkornen och spar på gruset tills det börjar bli riktigt halt!
Citat// Tror du Gud skrivit Bibeln Bizon? Om inte, så förstår jag inte varför du hänger upp dig på den, och på ordalydelsen! // Detta fenomen har jag stött på i 50 år att folk som är ateister eller närapå, samtidigt är fundamentalister. De tar Bibelns exakt på orden utan uttolkningar och insatta i sin tid osv. Under 55 år i svensk frikyrka har jag då inte träffat en enda verklig fundamentalist. Hos oss resonerar vi, vad kan man ha menat då, hur ska vi se på det i dag? I min gamla väckelserörelse så sa man LÄS SJÄLV O TOLKA SJÄLV, det ska inte prästen göra åt dig.Så vem som helst kunde ställa sig o predika = försöka uttolka olika bibelord!"

Okej. Som skribent bakom artikeln så undander jag, vänligt och bestämt, pajkastning i kommentarerna.

Jocke: Religioners uppkomst är ganska simpel. Föreställ dig en urmänniska som vandrar på en stäpp någonstans. Plötsligt får han en sten i skallen, och hur mycket han än letar så hittar han inte stenkastaren. Stenkastaren blir på så vis något oförklarligt, och genast börjar man spekulera i ting som "Stenkastarguden". Varför? För att man är för lat, och saknar kunskap för att kunna komma på något annat. Likväl som att jag var för lat för att ge ett bättre exempel, men jag tror att budskapet framgick.

En annan teori om religionernas uppkomst, vilken jag hoppas är den rätta, då den ger mer hopp om mänsklighetens intellekt är att religionerna uppstod för att idka handel mellan olika stammar. "Du tror på samma sak som jag tror på, dig kan jag lita på" tänkande var, enligt den här teorin (som i sin tur översimplifieras av mig), väldigt vanligt för 1000-2000 år sedan.

Till den som kommenterade att universum alltid funnits: Så enkelt är det inte. Universum, i den expansiva formen vi känner det, har existerat i nästan 14 miljarder år. Den formen som vi känner vårt universum uppstod, med all större sannolikhet, vid the Big Bang. Att det sedan finns teorier som spekulerar i vad som fanns innan Big Bang är sant, men detta är något jag inte förstår än.

Jan: Jag har läst katekesen, förstått hur den skall tolkas och tolkat den på alla sätt. All equals bullshit. Väckelserörelsernas tid är förbi, och tur är väl det.
Men om alla är fria att tolka bibeln individuellt, utan något system, är då inte varenda form av kyrkligt samfund helt överflödigt? Vare sig man är Lutheran, Katolik eller Ortodox, pingstvän, väckelsefanatiker eller Jehovas vittne så följer ju ens kyrka(!) en specifik tolkning av bibeln.

I övrigt så förstår jag inte din poäng... Om man bara skall tolka vissa saker bokstavligt, och dessa dessutom väljs av en som individ, hur kan man då basera en stat på en "helig" skrifts följare? Då kanske någon av presidenterna tycker att "Du skall icke döda" budordet räknas bort i grundlagsstiftningen, för att landsfadren/landsmodren tyckte att det var viktigt att få döda folk litet då och då.
Det du skriver är ologiskt och helt och hållet baserat på din känsla inför bibeln och din tro. Kan du ge mig något med ett konkret underlag istället för vaga formuleringar?
fredric Lagerblad. Du kan undanbe dig vad du vill, om du inte tydligt ger exempel! Jag har skrivit 30 artiklar här och fått stå ut med en del, någon "pajkastning" mot andra ägnar iaf inte jag mig åt.
Du kanske själv skulle fundera ordentligt på titeln till artikeln?
"Religion är en fara för mänskligheten" Verkligen fundamentalism och på generella grunder! På gränsen till odemokratiskt, och definitivt mycket fördomsfullt. Läs på!
F.ö. är väl universum och Big Bang ungefär lika ologiskt som Bibeln. Och ungefär lika obegripligt. Bara att inse! (Om man kan...)
Jocke 17
Min vän - jag förstår att du frågar, men du får försöka se det så här - det finns människor som ser längre och djupare än andra människor - inte för att dom är varken bättre eller sämre, men därför att dom inte drabbats av den annars ganska vanliga förståndsbegränsande indoktrineringen som blivit nästan var och varannan persons lott - vill du ställa fler frågor är du välkommen att göra det :-)

Paradiset Jocke är inget annat än en ordsymbol för okunnigheten - och fördrivningen därifrån är ett litterärt grepp för att beskriva uppbrottet för den mänskliga primaten då hon lämnar det vegeterande tanklösa stadiet och träder in i det reflekterande.

Tror det var i filmen 2001 som detta genombrott symboliserades av att våra förfäder övergick från att vara bytesdjur till att bli predatorer. Alltså en primat med makt och kunskap att döda och/eller försvara sej.
Ja och det helvete som detta fört med sej har ju även dy en viss kännedom om har jag läst i dina inlägg.

Ja varför skulle vissa religioner förneka ett och annat faktum? - Se det såhär Jocke - religioner bygger generellt sin existens på just förnekanden - de förnekar till exempel att de gudar eller den gud de flesta föreställer sej aldrig har visat sej, aldrig har talat personligen till människorna annat än genom antaganden att diverse talesmän (vanligen män) talar i guds ställe knackar ut stentavlor m.m.
Jo detta beror på att religionerna behöver hörsägner för sitt uppbyggande då det inget annat finn att tillgå - och just detta att vi alls diskuterar religion hänger samman med att det är det billigaste sättet att hantera flockmänniskan som resurs - det har alltid funnits maktmänniskor - precis som det hos övriga flockdjur finns ledartyper som in till döden kan slåss för den positionen så är det samma sak för oss.

Forts.
Jocke fortsätningen


citat Jocke//Tror du Gud skrivit Bibeln Bizon?//sc. Det är säkert mycket du inte förstå, men just denna fråga skulle du knappast behövt ställa om du följt med lite i den tidigare debatten.

Ta dej en liten funderare på vad jag sagt om hur rimligt det är att en gud skulle ha skapat den värld vi lever i om denne gud vore kärleksfull? Och en gud som skapat detta på pin kiv är inte enligt mej värd namnet - det spelar inte heller någon roll om denne skulle laborera med något "ändamålen helgar medlen" det finns inget försvar för det lidande som livet måste utstå i vart ögonblick - ta bara ett barn som slits från sin mor och mals till köttfärs mellan någon hungrigs käftar - det räcker för att lägga ner hela projektet - betänk sedan att detta har hänt upphöjt i tusenpotenser sedan livets i den form det nu har sedan det började - och det har inte upphört.
Ta sedan att själva jorden där vi tillfälliga överlevare denna dag, men kanske inte följande natt kan skaka på sej och mala ner hela byar och städer fyllda med levande varelser som i söndermalandets stund gråter sina böner om förskoning - åtminstone för sina barn som mången förälder villigt skulle ge sitt liv för.
Nej Jocke - en gud med någorlunda självaktning skulle inte låta detta pågå - lägg därtill den förment gudaavbilden "människans" benägenhet att med allehanda avancerade avlivningskonstruktioner pulvriserar städer och både dödar och lemlästar allt som rör sej.

Ja då kanske du förstår varför jag bekämpar dessa förljugna föreställningar om både gudars befintlighet, deras mentala kvaliteter och de lögnbärande ordalydelser som sprider dessa lögner - men kanske gör du inte det? En och annan kan inte förmå sej till en kritisk granskning av det hos människan mentala tillstånd som hon kallar gud, oftast av vidskeplig rädsla att stöta sej med fenomenet - man då jag inte kan se att något sådant fenomen skulle kunna existera annat än som pyrande sadistisk ondska kan jag inte göra annat än att utmana den möjligheten i hopp om att även du ska förstå att detta gud bara är din rädslas projektion på din egen hjärnbark, och att det är oviljan att frigöra sej från ogrundade rädslan som gör den religiösa människan farlig eftersom hon i religionens klor kan förmås handla mot sitt förstånd.
Tja Fredrik,,, "den" är jag, alltså Buzon och jag uppskattar om du i fortsättningen riktar dej till mej om du har något att invända mot mina tankar - lite hövlihet har du väl också någon kunskap om.

Citerar//Till den som kommenterade att universum alltid funnits: Så enkelt är det inte. Universum, i den expansiva formen vi känner det, har existerat i nästan 14 miljarder år. Den formen som vi känner vårt universum uppstod, med all större sannolikhet, vid the Big Bang. Att det sedan finns teorier som spekulerar i vad som fanns innan Big Bang är sant, men detta är något jag inte förstår än.//sc.

Sedan undrar jag om du anser det rätt att ifrågasätta något du anser dej inte ännu förstå med orden "så enkelt är det inte" - du kan ju omöjligt ha någon som helst koll på vad jag menar med "alltid har funnits" utan att närmare efterhöra min mening om detta.
Jocke: Universum har ingen demokratisk ordning, och vi är så obetydliga i jämförelse med den minsta himlakroppen där ute att det inte går att förstå. Jag förstår att detta kan kännas övermäktigt och att man flyr in i något som är fördummande.
Odemokratiskt att anfalla religion? Sedan när är religion demokratiskt? Sedan när har du(!) haft något att säga till om i hur en tillbedjan fungerar? Sedan när har du någonsin haft något att säga till om hur bibeln tolkas av präster? Demokrati betyder folkstyre, och det är något som all religion saknar i sina fundament.
Vetenskap å sin sida har en mer ödmjuk syn på saken: Har du bevis för det genom teoretiska och praktiska experiment? Okej, då är det sanning. Tills det att vi har en bättre förklaring på ett fenomen.
Och dessutom så verkar ju majoriteten av Svenskarna vara emot demokrati ändå? Alla demonstrationer och dylikt mot ett visst politiskt parti..? Jag stöder dom inte, men jag respekterar var 20:e människa i Sverige(dom som röstade på detta parti).

Big bang är ologiskt för att vi inte har lyckats förstå det ännu. Men å andra sidan är det inte helt och hållet bevisat att Big Bang ligger bakom universums uppkomst, vilket är något som vetenskapen erkänner. Men i skrivande stund är det fortfarande BBT som är mest sannolik. Och man skall veta att universum inte behöver ta med lilla människans förståelse i beräkningen om sin uppkomst och utveckling.
Bibeln å sin sida förkastar logik, ifrågasättande, individualitet och allt som gör en människa intressant. Vilket i sin tur är väldigt logiskt, för hur skall du annars kunna lura, styra och kontrollera alla som kanske tror på detta nonsens? Om dessa skulle vara så nära sitt fulla potential som människor som bara är möjligt, d.v.s?
Bizon: Till att börja med så var "den" inte menat som någon typ av förolämpning, utan jag glömde bara bort vem som skrev det.

Ordet alltid är ganska definitivt, dock. Så du kan inte klandra mig för att jag reagerar på det.
Men jag är tämligen säker att jag förstod var du ville komma med det när jag läste det du skrev till Jocke.
Brunne 20
Jo och som du säkert läst så har jag bifogat en och annan utvikning av den karaktären - men förhållandet till texterna och religionernas historia har minst två aspekter - tolkningarna och ordalydelsen så som det står.
Jag vet att du hoppade av diskussionen kring Jesu från Syrakusas vishet där jag påpekade det tydliga i att det skrivna var för en slav och tjänstefolksägande överklass - alltså texter som fortfarande belastar bibelns omfång - men till vad nytta? Som om vi inte har nod ned vår tid problematik - något som de bibliska skribenterna ingalunda hade en aning om - endast genom din välvilliga tolkning kan du få ut något där för din egen tid.
OK Fredrik 28
Då kanske vi kan ta diskussionen därifrån om det är något du har att invända mot.

Men det är en annan liten detalj jag undrar över - det är inledningen till #21 "Okej. Som skribent bakom artikeln så undander jag, vänligt och bestämt, pajkastning i kommentarerna."

Din önskan anser jag vara fullt rimlig, men vad har föranlett dej att reflektera i de banorna? Jag som invand skribent och debattör kanske är avtrubbad och reagerar inte riktigt som en ovan. Men just "pajkastning" i denna diskussion har jag inte lagt märke till
Bizon: Vad jag menar är att jag inte vill läsa "du är dum, för att din mamma.." som argument i en diskussion som det här.
Jag är ingen van skribent av sådana här artiklar. Men allt jag vill är att man skall kunna ifrågasätta tankebanor och begära fakta.

Jag kan för övrigt inte komma på något att invända mot just nu, men det är för att jag tittar på dokumentärer just nu och är lite lat. :)
#30 Bizon säkert bara en gardering av Fredrik som säkert fått på moppe av en och annan religiös fanatiker, att undanbe sig pajkastning. Bizon du har säkert hört Amerikanska gudsförgätna om sitt "Intelligent Design" där de påstår att människan kom till för ca 6.000 år sedan, du hör vilka galna människor det finns här i världen.
Är Islam religion eller en politisk ideologi? Fredliga muslimer påstår att de tar avstånd ifrån Islam, stämmer det? Muslimska kvinnor bär sin Burka eller Hijab för att de inte ska bli våldtagna är detta religion eller politik?
Harmoni: Låt mig bara se så jag förstår dig korrekt... Är Bizon en separat användare jag har, eller vad är det frågan om? Bara så jag inte går igång med vredesmaskineriet baserat på missförstånd.

ID:arna är roliga, och motbevisade otaliga gånger. Finns fortfarande folk i staterna som tycker att detta borde undervisas som en lika väl utforskad teori som evolutionsteorin och Big Bang. 2012 - i "världens bästa land" (kan inte göra annat än att använda citationstecken, då jag aldrig besökt USA) - i ett postindustriellt land. Detta talar för hur pass mycket idioti som religionerna sprider omkring sig, utan att jag behöver påpeka så mycket mer.
Ang. dina frågor om Islam: Jag räknar, baserat på de få djupdykningar jag gjort i mellanösterns historia, Islam som religion.
# 35 Fredrik Islam har absolut inte med någon religion att göra i sig självt, utan man utnyttjat sk religiösa muslimer och då får man också räkna med att det finns fredliga och kärleksfulla muslimer som tyr sig till Islam! Angåede religion så är hela USA uppbyggd på aktiv religion och ve den som kritiserar dem, som min bror fick umgälla, för orden, att amerikanarna saknar civiliserade människor som inte kan avhålla sig ifrån religiös smörja. De svarta gängen i USA är i största allmänhet muslimer precis som dem i Rosengård Sverige.
Fredrik 21 / Du är för mig välkommen hit, du har fått i gång ett buitvis vettigt samtal/ Men du skriver om mig "Det du skriver är ologiskt och helt och hållet baserat på din känsla inför bibeln och din tro. " Därmed har du nollat ut mig från detta samtal. ha det så bra.
Jan: Det är inte meningen att utesluta baserat på individuellt tycke. Utan allt jag ber om är något som är baserat på mer än bara känslor inför något. Jag känner att jag kanske formulerade mig lite väl aggressivt, och vill förklara hur jag menade när jag skrev det jag skrev: Känslor inför något är inget jag vill spotta på, men i just diskussionen jag vill föra är det inte relevant med vad man känner och tror. Det jag är ute efter är ett logiskt resonemang, och mer än gärna ett riktigt bevis för att jag har fel. Och om du presenterar mig ett sådant (som inte kan motstridas) kommer jag göra mitt yttersta för att motbevisa det, och om det är omöjligt kommer jag erkänna det. Det handlar inte om att det är en specifik individ som presenterar ett bevis, utan det handlar om att komma till tals på lika villkor. Och man kan inte motbevisa en känsla med fakta. Därför kan inte känslor räknas som fakta i en diskussion som detta. Utan fakta (vare sig genom historiska exempel eller konkreta bevis) måste stå ensamt mot fakta, och man måste tåla att varje gnutta fakta plockas isär och studeras ner till dom minsta beståndsdelarna man kan se.
På så sätt undviker man dom konflikter som jag menar att religion medför.

Jag kan säga, här och nu, att jag inte kan bevisa till 100% säkerhet att det inte finns en gud. Men jag kommer förhålla mig kritisk och skeptisk till alla koncept av underkastelse inför religiösa skrifter tills det att man kan presentera bevis för att det finns en gud.

Harmoni: I brist på andra källor (mina böcker om religionshistoria finns i en annan del av landet) får jag hänvisa till följande artikel på Wikipedia: [länk]

Direkt citat ur inledningsstycket:
"Islam (på arabiska: الإسلام (info), al-'islām) är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar Muhammed (cirka 570-632) som den sista i en lång rad av profeter och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift. Den som bekänner sig till islam kallas muslim[1]. Islam är idag världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,5 miljarder utövare eller 21 procent av mänskligheten.[2] Det finns två större grenar av islam: sunni (950 miljoner anhängare och shia (130 miljoner anhängare)."

Sedan är det, för mig, helt irrelevant om gäng i förorter och olika stadsdelar tillhör Islam eller någon annan religion. Det är just det jag tycker man måste motverka: "En 'muslimsk/islamsk' människa" eller "en 'kristen' människa". Plockar du bort epitetet, baserat på religion, har du var det borde vara: "En människa". Så kan man ju börja tjafsa om härkomst från olika stammar och världsdelar, men det kan jag skriva en annan artikel om.
Fredrik 31
Ja då förstår jag - nej sånt vill ingen vettig person vara med i.
I övrigt avvaktar jag eventuell opposition.

Och Harmoni - visst kan man bli bränd av pajkastning om de man råkat ut för inte hunnit svalna - och som du noterar så är nog inte pajkastning det första man kan förvänta sej i ett seriöst forum utan den erfarenheten.

Nej Fredrik de flesta av oss är i grunden hyggliga prickar - visst ska man som ny kunna förvänta sej att bli känd på pulsen och då gäller det att ha torrt på fötterna - jag har inte sett något om min kommentar på ditt "sanskrit", men jag har inte heller tittat så noga,,, kan ha missat den.

Vad gäller Harmoni - din fråga för lite längre än Fredriks svar i min tappning - han har möjligen inte tid för längre utvikningar för tillfället.
Personligen räknar jag islam som politisk religion precis som kristendom, judendom, och katolicism. Orsaken till detta är att det är så kallade statsbärande religioner - katolicismen, judendom och islam mer utpräglat än kristendomen som fann sin maktposition på sin senare väg genom europa genom att romarna gjorde den till statsreligion - alltså mer underställd staten än att kunna fylla ut begreppet statsbärande.
För katolicismen har det ju slagit över helt då staten (vatikanen) är ett med religionen.

Varför jag räknar islam som en religion är att den stödjer sej på grundaren som enligt föreställningen är deras guds profet - det sägs även att deras gud ska vara samma som den judarna och de kristna har - man är bara lite oense om tolkningen av denna schizofrena guds frånvaro - men om allt är ett och ett lika med allt så är vi väl alla en del av en frånvarande gud - det kanske är det som är guds närvaro vilken i så fall är och blir det enda vi kan förvänta oss från det hållet.
Och för oss omnipotenta allgudar är väl inte 6000 år hit eller dit något att gaffla om i jämförelse med evigheten så de där ID-arna kan ju få hålla på tills några andra och mer analyserande tankar vaknar i deras huvuden - dessutom så har jag full förståelse för att den svarta delen av usas befolkning till viss del blivit muslimer vilket dom inte var under slavhandelns tid - i de flesta fall kristnades dom från någon afrikansk variant på religionernas palett - men många behöll sin ursprungstrio vid sidan om den påtvingade kristendomen - att det blev islam sedan har mer med svartas rening mot vitt förtryck att göra - islam och kristendom är just inte några såta vänner precis - så vad väljer den som har anledning att trotsa makten på ett oantastligt men oroande sätt?
Vadå! det är väl religionsfrihet, eller?
Såg nu att Fredrik varit lite mer utförlig - och att ordet rening i femte raden nerifrån i mitt föregående inlägg förlorat en bokstav - "resning" ska det vara.
Fredrik när det gällde gängen av muslimsk sort, har med att Islam stödjer våld och terror, tar du bort namnet muslim på dem, så finns våldet kvar iaf. sedan kan vi kalla dem för människor om vi vill!
Bizon: Varför jag inte svarat om sanskrit är för att jag inte är tillräckligt påläst om hinduismen och dess språk. Efter en kortare dykning i ämnet har vi båda två rätt i definitionen: Sanskrit är samlingsnamnet som västvärlden använder de religiösa skrifterna, och har ursprung i att man inte orkar lära sig de egentliga namnen som refereras till atman, braman, vishnu, ganesh, krishna och så vidare. Men Sanskrit är egentligen (i ren bokstavstolkning) ett indoariskt språk.

Jag har lite för mycket på min plate för att svara på allt, men tyckte iaf. att det var värt att svara på det om inget annat.

Harmoni: Det är klart att dom gör det, likväl som alla andra religioner som finns i världen. Och jag vill att dom själva skall plocka bort sitt påtvingade/självvalda epitet för att bara kalla sig "en människa". Utan religiösa motiv är vi ett steg längre mot att förstå varandras kulturer, och på så vis sluta upp med att dra in varandra i specifika stereotyper.

Grejen är att du är så otroligt nära att komma åt det jag vill komma åt, men ändå en bra bit därifrån. När du applicerar samma tanke kring alla religioner har vi nått samma våglängd.
#39 Bizon har man läst satanverserna i Koranen och muslimerna vägrar att svara på frågan om dessa verser har med människokärlek att göra, så blir de mäkta irriterade. Muhammad stred min sin bror om att ta makten och denna pedofil och tillika rövarhövding var inte mer profet, än någon av de som sitter på Kumla-anstalten!
Fredrik Islam är ett hot mot Sverige och övriga Europa och just därför är det mest relevant att ta itu med dem, ju fortare vi får bort dem ifrån Europa dess bättre. Självklart tar jag avstånd ifrån religionen och dess skrifter som är myt och saga!
Fredrik 42
Citat//Efter en kortare dykning i ämnet har vi båda två rätt i definitionen: Sanskrit är samlingsnamnet som västvärlden använder de religiösa skrifterna, och har ursprung i att man inte orkar lära sig de egentliga namnen som refereras till atman, braman, vishnu, ganesh, krishna och så vidare. //sc

Ja det var en lustig pudel - det jag kan hålla med om i det du säjer är att sanskrit är ett språk tillika även ett flertusenårigt skriftspråk som många av hinduismens texter är författade på, men det finns ännu äldre urkunder författade på ett annat känt skrivspråk - resten i ditt inlägg förtjänar ingen kommentar mer än att västvärden av ren slöhet knappast besitter tolkningsföreträde vad gäller Asiens språk och religioner - att klumpa ihop dessa och kalla det sanskrit är förmätet i samma anda som att överklassen här aldrig kunde lära sej sina svarta tjänares namn utan kalla alla för Sambo o.d.
Jag tror inte att religion i sig är farlig.
Religion ger i sina bästa stunder en förklaring till våra ständiga frågor om mål och mening med våra liv.
Frågor om varför jag lever och vad jag ska göra med mitt liv har besvarats ev religion - alltså med hänvisning till högra makter, makter som har sett ut (och ser ut) på alla möjliga och omöjliga vis.

En föreställning av dethär slaget kan en enskild hålla sig med - eller miljontals människor.

Det farliga i sammanhanget är när religionen antar en världslig skepnad.
När religionen antar en världslig skepnad och blir kyrka, samfund, sekt kan den bli farlig.

En kyrka, ett samfund, en sekt skapas av en högmodig människa som utger sig för att vara den Sanna Uttolkaren av religionen, den sanna uttolkaren av religionenes svar på alla frågor.

I sina värsta stunder har religionens världsliga skepnad (kyrka, samfund, sekt) utplånat kulturer, mördat enskilda, mobbat fritänkare.

Jag tror att det är viktigt att skilja på tanke/värderingssystemet religion och dess världsliga form, som är kyrka/samfund/sekt.

Jag är inte religiös själv. Religion är för mig ett ett passerat stadium i människans utvecklig, i människans sökande efter mening och mål med tillvaron.

Vi har sedan hundratals år tillbaka nya medel att förstå oss själva, världen och vår plats i världen.

Jag vet att det finns människor som har räddats av tro - men i grunden handlar det om (tror jag) att de behöver någon de kan lita oförbehålsamt på, dvs någon som älskar dem.
Lawrence M. Krauss, professor i fysik vid Arizona State University: ”Glöm Jesus, stjärnorna dog för att du skulle kunna födas.” (”Ett universum ur ingenting”, en bok av Krauss.)
Här Harmoni - några utdrag av koranens suror - är det möjligen de du syftar på. En del av de egentliga satansverserna finns inte i koranen i svensk översättning.
Intressant är att språkbruk, de inbegripna motsägelserna och den direkta syftningen mot otroende som per definition inbegriper troende fast på andra religioner och trosformer. Vidare uppammar språket en övertro på att guden - i detta fall allah - ska ge det troende seger.

Den som har läst den kristna bibeln ser här mycket slående likheter - man märker att dessa texter emanerar ur samma kultursvär med likartad paranoid inställning till tros- och kultur-avvikande människor.

Ja man skulle kunna peka på en del andra religioner med samma vi mot dom tänkande och förhärligande av den egna "sorten".

"De vill att ni inte ska tro, precis som de inte har trott, då blir ni jämlika. Ni ska inte betrakta dem som vänner, såvida de inte mobiliserar sig med er för Guds sak. Vänder de sig emot er ska ni bekämpa dem, och ni får döda dem när ni möter dem i krig. Ni ska inte acceptera dem som vänner eller som allierade."

I den versen står detta "såvida de inte mobiliserar sig med er för Guds sak" i skarp motsättning till detta "Ni ska inte acceptera dem som vänner eller som allierade." Och märk väl att denna lilla fadäs föreligger i samma vers.
----------------------------------------------------------

Och så denna vers:

"Striden mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekännat sanningens religion, dem, som fått skriften,nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!"

Man kan ju undra om inte islams anhängare är smartare än vad övrig västerländsk humanism kunnat förutse - vad gör hela västvärlden i dag -- jo vi betalar våra skatter förutom till försörjning av den pågående muslimska invasionen, alltså en påtvingad form av missionerande och etablerandet av en för oss någorlunda sekulariserade medborgare helt artsfrämmande religion som kräver sin plats även i vårt samhälle.
Dessutom ödmjukar vi oss så till den milda grad att vi skickar så kallat bistånd - alltså "underhåll" till deras inbördeskrig som pågår i dessa så kallade flyktingars hemländer mellan olika fraktioner och falanger av samma religion - motsättningar som dessutom med flyktingströmmarna förs in i de västerländska samhällena som genom en totalt missriktad humanism helt enkelt blir dragna vid näsan.

Inte för att vi är bättre själva - men vi bör lära av våra misstag, hur var det i Belfast - samma grundreligion och samma onda bråda död med oskyldiga offer osv. Är det inte möjligen dags att både öppna ögonen och att sätta ner foten?
StaffanRoger 46
Nej religion i sig är inte farlig bara den inte kommer i kontakt med förståndshandikappade människor.

Huruvida man låter sej nöja med religiösa lögner som förklaring till våra frågor om mål och mening måste ju betraktas ur ett patologiskt perspektiv.

Du menar tydligen inte samma sak som jag gör med begrepp som "religion" och "andlighet" - andlighet är som jag ser det var och ens ensak, medan organiserad religion är en styggelse och maktfaktor som mänskligheten skulle ha mått betydligt bättre utan.

Vi människor behöver förstå att den sanna religionen inte finns och har följaktligen inga svar på frågor.

Håller helt med om att haken i grunden handlar om att vi behöver något vi kan lita på, dvs någon som älskar oss - eller snarare att vi alla utvecklar vår kärlek till allt levande utan religiösa förkläden.
49 Bizon "medan organiserad religion är en styggelse och maktfaktor som mänskligheten skulle ha mått betydligt bättre utan. Vi människor behöver förstå att den sanna religionen inte finns"

Du orerar värre än en aytollah tror jag! Eller än en kristen missionär. "Ni måste tro som jag, alla era organiserade religioner är mig en styggelse, jag har sanningen: Gud finns inte! Amen!" Makalöst, att du orkar! Och vi tror inte på dig Bizon!

Sats 1 i citat vet du överhuvudtaget inget om, mycket talar för att du är helt enkelt okunnig.
Det är dels en fråga om utveckling hos den ofullkomliga människan. Kristendomen innebar att asatron försvann, med dess människoffer. Sedan kom bakslaget med den mörka medeltiden i väst, förföljelse av både religiös och vetenskap. (Och "människooffer" igen. Idag sker de politiskt.)

Under den tiden satt muslimska lärda och översatte glömda grekiska och romerska vetenskapliga skrifter, vilket Islam uppmuntrade dem till. De tog också influenser från Indien och Persien, tog hit våra siffror, inklusive den okända nollan. Utan Islam hade därmed nollan dröjt, med försening i västs utveckling.

Religionen är alltså en viktig del av människan kulturella men även vetenskapliga utveckling.

Det är överhuvudtaget meningslös att spekulera i mänsklig tillvaro "utan religion", (deinition?) historisk sett. Människor ville ha den, vissa eller alla, "fåren". Det förde dem samman, det gav vissa svar som de nöjde sig med då. Moraliska regler.
Allt sådant här hoppar du bekvämt över, gång på gång!

Skriv då en artikel om hur livet hade sett ut under mänsklighetens historia, men helt utan religioner! Ser fram emot en sådan tuipnaros!
Nu gäller det framtiden, att tygla både religiösa och politiska överdrifter.

Går inte på individnivå endast, utan både partier, länder och religioner, måste inkluderas. Varför du lägger ner sådan kraft på att bevisa "Guds icke-existens" kan man ju fråga sig. Har du gjort det?
Helt ointressant för andra, utom för "de redan frälsta" förstås.

Jobbigt att skriva här direkt. Så här skulle det sett ut, 6-7 rader upp. "Skriv då en artikel om hur livet hade sett ut under mänsklighetens historia, men helt utan religioner! Ser fram emot en sådan tuipnaros!"
Så vi får fullkomlig del av din stora visshet, oh Bizon!
#48 Bizon Satanverserna är borttagna ur den översatta Koranen till svenska, bara detta säger allt om hur ohederligheten finns i förrummet hos Islam! De vågare inte ta med dem, för då skulle Jocke med flera inte vara så övertygade om, att Islam sprider ett kärleksfullt budskap!
#50
Ledsen Jocke att jag ska behöva skriva dej på näsan att mina formuleringar har en satirisk udd som borde kännas igen i de organiserade motsättningsreligionernas normala språkbruk.

Och att du/vi inte tror på mej tolkar jag som ett gott tecken så länge du/vi inte fastnar i det etablerade maktreligionernas garn. Som du vet är deras krokar agnade med både lögner och fagra löften utan täckning.

Får även rekommendera dej att citera lite mer preciserat om du vill att jag ska bemöta det du skriver som bara tomma ord. Och skulle jag vara okunnig så är vi troligen två - du får helt enkelt finna dej i att jag inte tyr mej till samma kunskapskällor som de du ammar.

Och detta var det dummaste jag läst från dej "Kristendomen innebar att asatron försvann, med dess människooffer", men Jocke kristendomen innebar bara att överheten tog död på de uppstudsiga i guds och jesu namn - dessutom i sådan mängd att det blev kännbara hål i populationen - ta bara inkvisitionen som exempel - som väl är det du menar med "bakslaget i den mörka medeltiden". Men dessa pogromer var knappast de enda.
Du har tidigare berört vad de "muslimska lärda" haft för sej, men även under muslimska baner har övergrepp skett - både i europa och i afrika.

Nej Jocke - religionen är inte den mest ekonomiska och allena saliggörande väg mot mänsklig utveckling och inte mer humanistisk än primitivare folktro där individen på grund av dess fåtal var för värdefull för att offras.

Förvisso har du till viss del rätt i att det inte finna något facit att tillgå för spekulationer om mänsklig tillvaro utan religion, men för att kunna lämna denna hämande lögnsko som kostat mänskligheten så mycket lidande måste vi ändå försöka tänka oss den möjligheten - annars kommer vi inte ur denna religiösa primitivism.

Den religiösa historien kan som studieobjekt lära oss mycket om flockmentalitet och massindoktrinering och vad människor kan fås att göra av rädsla för att bli betraktad som avvikare, bannlyst, fredlös.

Uppenbarligen nöjer vi oss inte med svaren som gavs då av religionen - i dag önskar vi andra svar som är mer realistiska - ganska många människor har mindre benägenhet att söka sej vidare från förfädrens inkrökta och nedskrämda övertro på gudar, jungfrur, och brinnande buskar - var i stället glad för det Jocke, att människor mognat lite mer, börjat kunna tänka själva - varför detta bakåtsträvande?

Glad är i alla fall jag att du inser att det gäller framtiden, och att det handlar om att tygla både religiösa och politiska överdrifter.

Varför tror du att jag vill bevisa "Guds icke-existens", rent logiskt är den självklar - men annars är det omöjligt att bevisa något som inte finns och varken kan ses höras eller kan visa sej. Och att tillskriva detta någon sorts intelligent plan för det värsta rovdjur som någonsin under jordens historia försökt ta livet av sej själv och allt annat levande är väl ändå befängt? Att detta gud dessutom skulle ha skapat en ondska att brottas med i brist på bättre sysselsättning och i den matchen använda människan som slagträ är befängt upphöjt till sanslöshet.

Det enda jag i fallet gud har kunnat konstatera är den möjliggörande kraft som förorsakar alltings befintlighet, denna egenskap kan inget annat göra än att möjliggöra det som varit är och ska komma, men kan inte göra detta med avseende på om det är ont eller gott, kärlek eller hat - BARA MÖJLIGGÖRA DET SOM MÖJLIGGÖRS, utan moral utan att värdera - bara möjliggöra - önskar vi kärlek så ÄLSKA!
Harmoni 44 / OM Islam är ett hot mot hela Europa så ber jag att få rekommendera kristendomen i stället. En välkänd religion i södra Europa som klarat av många omställningar,reformationer, revolutioner etc. Är fortfarande högst påverkbar i modernistisk riktning. OM vi har ett religiöst Vaccum så har Islam alla chanser. Vilka alternativ finns. Konsumism???.
Jocke - en rättelse ordet inte hade fallit bort - så här ska det stå.

Får även rekommendera dej att citera lite mer preciserat om du vill att jag INTE ska bemöta det du skriver som bara tomma ord. Och skulle jag vara okunnig så är vi troligen två - du får helt enkelt finna dej i att jag inte tyr mej till samma kunskapskällor som de du ammar.
Jan 55
Du har en poäng här - skulle ett religiöst vakuum uppstå så kan det finnas en risk att släppa loss en aktiv religion med förmågan att förvrida huvudet på folk som typ islam - men som också kristendomen är känd för i sina många tappningar - och tänk på vilken förföljelse som den etablerade kristenheten utsatt lite udda varianter av denna lära för - dessa fick helt enkelt ta sitt pick och pack och fara dit pepparn växer lämnande gård och grund löst och fast - att det inte fortfarande skulle kunna begås övergrepp i kristendomens namn är otroligt - själv känner jag till en gammal dam som är beredd att testamentera allt hon äger till en pastor som avskyr henne, men som hon höjer till skyarna.

Men det skulle ju kunna finnas annat som fyller livets menings tomrum annat än lidande - vad säjs om delaktighet, välgrundad kärleksfull tillit människor emellan, omhändertagande av livets väsen i oss likväl som utanför oss dvs kärleksfull hänsyn till allt levande - i en sådan kontext skulle konsumism vara otänkbar - bara ett förslag alltså...
#55 Jan Brunnegård Vi har ett problem, Svenska Kyrkan stödjer Islam, sedan att du som kristen vill se att vi får behålla den kristna tron känner vi till och ärligt talat, så gör den inte någon större skada i vårt land, vad jag förstår.
Harmoni 58 Maktkyrkorna förr har sjkadat mnskligheten perhört mycket. Men numera är det svårt att se övergrepp från även de stora kyrkorna. Mwn vi var sexövergreppen i Katolska Kyrkan som kusliga exempel i nutid.Jag klev ur sv kyrkan samma månad som jag blev myndig,för jag tyckte att statskyrkan mest sysslat med förföljelse av dem som bäst behövde hjälp. Samt okritiskt slickade kungar o andra makthavare. /Min maktlösa frikyrka var oerhört verksam från starten med att bygga upp demokratin på alla nivåedr från ca 1880 rtalet. I klar motsättning till statskyrka,militär, kungahus osv./ Mina ungdomsidoler var folk som for i väg till Kongo i hundratal o byggde upp skola och sjukvård, mönsterjordbruk m.m/ Utfattiga småbönder o arbetare samlade pengar till detta./ EN faster Hilda for år 1900 till Ostturkestan o drog i gång liknande verksamhet. Där träffade Sven Hedin på henne....
SV Kyrkan är i dialog med Islam och Påven men jag kan inte påstå att Sv Kyrkan stöder någondera...
Bizon 57 / Jag vore tacksam om du kunde skilja på de trosriktningar som förvrider huvudet på folk, uttnyttjar dem och Kyrkor som i huvudsak gör sociala humanitäa insatser. Svenska Myndigheter uppvaktar ideligen samfunden kyrkorna och ber dem starta härbärgen, soppkök,klädinsamlingar för second and,hembesökstjnst..musikskolor munerna inte har råd. / Frälsningsarmen som nog varit duktigast på detta är det samfund som är mest illa ute, medlemsmässigt. FA är den mest nyttiga o älskade kyrkan - som nästan ingen vill vara med i. Har länge undrat om HUMANISTERNA gör ngn social nytta. Av namnet att döma borde det göra massor av nytta./ Har tekniska problem...
#61 Jan Brunnegård, om jag minns rätt så var det samma biskop som ansåg att alla illegala flyktingar i Sverige skulle få amnesti, han fick kritik ifrån många håll och en fråga var, hur göra med muslimer och han tog dem i försvar, att det var inte någon skillnad på kristna eller muslimska troende och även muslimerna ska känna sig välkomna i landet plus en massa gurgel om hur muslimerna såg på de kristna i bl.a i Syrien där de blir förföljda av muslimer m.m.
Harmoni 53
Ja men att satansverserna är borttagna ur den översatta koranen kan man ju även tolka som ett gott tecken - jag har den bara komplett på persiska.
Men det finns förståss falanger inom alla religioner som är mer eller mindre hårdföra och fundamentalistiska.
Det tog tid innan den nya bibeln på svenska fick en godkänd språkdräkt och det är många som inte gillar den.

Man måste liksom ha lite förståelse för religiösa människor - dom har ofta i sitt bakhuvud ett inbillat hot om evig fördömelse. Man måste förstå att det i deras primitiva underkastelsetänkande ligger en rädsla för vad en så pass lynnig gud kan ta sej för med folk som sätter sej upp mot dennes vilja och bud.

De flesta i dag kristet religiösa är något äldre och har ett betydligt mer auktoritativ underkastelseförhållande till sin religion och gud, till skillnad från de flesta ungdomar som har en mer realistisk syn på gudomligheterna - typ sådana man kan både ha och mista, men så länge läget är som det är i livet och ingen gud satt ner sin fot i helvetet så finns ju inget att förhålla sej till.

Själv ser jag nog det på det viset - visar sej en gud kapabel att omöjliggöra alla onda handlingar och gör det så skulle jag rent av bli lycklig - kanske skulle jag ha en fråga - varför inte detta gjorts förr? Men troligen skulle jag om det bara skedde kunna förlåta att dessa livets olägenheter en gång kommit till - jag tänker mej att en gud nog också måste få en chans att mogna.

Det är ett visst aber med islam - just detta att det är en så utpräglat medeltida religion som förändrats väldigt lite genom århundradena - det mest utmärkande nu är väl att den fått moderna och högeffektiva vapen att bekämpa varandra med.

Sedan måste man även vara klar över att många av islms problem är underblåsta av västs intressen i både olja och strategi.

Att Islam skulle sprida någon sorts kärleksbudskap finna det inget som tyder på - visserligen menar man generellt att det är fel att döda guds verk dvs. andra varelser - men det finns så måna orsaker för undantag att den idén i princip är undanröjd - du kanske läste verserna jag visade?

Islam är en religion, basen är en maktstrategi för att åstadkomma mänsklig samverkan i erövringskrig och stöd för dessa. Företeelsen växte sej stark ända in i europa, men stoppades till slut av spanjorerna - nu har den nått längre, fast med en annan ickeväpnad strategi - svårare att bekämpa då bevekelsegrunden för invasionen är skydd av krigsoffer, religionsfrihet och den politiskt erkända folkförflyttningen från överbefolkade regioner till glesbygd - och från okreativa regioner utan försörjningsmöjlighet till industriintenciva områden med hygglig försörjningskapacitet av improduktiva folkpillror.

Notera den versen där skatt är nämnd ""Striden mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekännat sanningens religion, dem, som fått skriften,nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!"" Synen på otrogenhet inbegriper alla som inte är muslimer - det är dessa "VI" som ska bekämpas tills vi "villigt giva skatt" - vapnen för att åstadkomma detta behöver ju inte vara kulor och krut - det kan även bestå i att utnyttja vår godtrohet, blödighet och rädsla - vem finner inte det fullt naturligt att hålla sej i skinnet då den islamska massans raseri över några teckningar lämnar ett tungt hot om vidare massakrer varhelst deras fatwor drabbar - och då är vi långt utanför muslimskt territorium.
Brunne 61
Jag är medveten om att man från politiskt håll försöker utnyttja kyrkor och samfund för sociala humanitära insatser - i stället för att höja skatterna så att pengarna räcker till de behov som samhället måste kunna bekosta på egen hand i stället för att utnyttja allmosor.

Skulle tro att det är den något mer sekulariserade röda korset som fått ersätta frälsningsarmen som historiskt verkligen gjort nytta.

Jag har inte sett att humanisterna som organisation gör så mycket direkt socialt arbete - deras uppgift har väl hittills varit idiologiska och filosofiska resonemang. Men HUMANISTER in persona deltar nog lite var stans i volontärt fältarbete.
54/56 Bizon, alldeles för låååååååååååååååååååååååååååååååååångt.
Ständiga upprepningar, och nästan bara svart-vitt, av en konstnär?
Dina lergubbar/gummor var roligare, har du blåst liv i dem än?
Men jag vägrar läsa! Skriv en artikel om ditt ickereligiösa paradis, med utfykter bakåt i historien, så skall jag läsa den!
Klart slut i ämnet för denna gång!
#63 Bizon satanverserna är ju till för att tvinga folk att bli muslimer, nu finns det en baksida som du har beskrivit. Och det här med att de skulle vara fredliga och kärlekksfulla är ju verkligen diskutabelt, massor av svenskar har redan svalt det betet. Ponera om nu satansverserna fanns med i deras översatta Koran till svenska, så hade man kunnat slå denna bok i skallen på dem som tror på muslimernas kärleksförklaring som i sak är mer än falsk!
Bizon 64 /Ibland förstår jag dig riktigt bra, när du kort skriver rakt fram. Utan ironi mm.Röda korset har stora svårigheter att få arbetande medlemmar som nästan alla andra ideella rörelser.Men Humanisterna som rörelse förvånar mig oerhört, ingen social nytta alls. Men hjärtats humanister återfinns överallt, bl a i Sv Kyrkans arbete. Som i min hemby där en "syförening hållit på o gjort gott" sedan 1939. Då fixade man varma kläder till finska soldater.
Ja Mr Harmoni 66 - som i alla religioner finns det motsägelser - hur skulle det annars vara möjligt att misstolka dem?

Som parentes kan nämnas att jocke räknat ut sej själv som just en så slö debattör som jag ett tag har befarat att han är. Har han inte energi nog att komma igenom 3499 tecken är hans genmälen inget att fästa sej vid - då är det förståeligt att han inte har en aning om mina tankar i ämnet och därför även förklarligt att han frågar om redan avklarade frågeställningar.

Så igen till en betydligt mer energisk debattör Mr Harmoni. Har du något belägg i koranen för att där ska existera något tolkningsbart budskap om kärlek?

Jag läser där mest om olika strikta förhållningssätt till diverse livsföreteelser och maktrelationer, ganska snarlika de som nämns i den kristna bibeln - men vari ligger den bärande kärnan i det fallet enligt din uppfattning?

I NT finns ju kärleksbudet i original genom tusen översättningar och omtolkningar - refererat in absurdum av mängder med människor som inte vet vad det handlar om egentligen. Och dessutom i en makaber tappning som inte skiljer sej i sak från vedergällningsprincipen "öga för öga och tand för tand".

Svårt att tänka mej att det med dylika förebilder skulle kunna bli ett mindre ruttet samhälle med det som ledstjärna än just det vi har - konstigt bara att det inte blivit värre. Tyder på att människan någonstans innerst inne är bättre än vad de religiösa diktaterna förutser.
Just i detta kan man finna lite hopp, men annars ser det mörkt ut...
68 Nu får du skärpa dig lite Bizon. Ge f-n i att försöka dra igång nåvgot fegt drev mot mig med hjälp av diverse andra!
Vill du klaga något om min karaktär, vänd dig till mig direkt
Men jag har ingen lust att läsa dina upprepande svart-vita och negativa tirader i oändlighet, och flera andra har påpekat samma.
Detta är en debatt och en sådan fungerar inte demokratiskt genom ständiga avhandlingar¨från en enda person.
Dessutom vägrar du oftast svara på klara kortfattade argument.
Så intressant är du inte i längden, det är bara ditt ego som tror det!
67 Glädjer mej Brunne att du ser att även humanister finna i andra läger än de babblande - för så är det - humana handlingar, empati och vilja att hjälpa de som har det svårt behöver ingen religiös stämpel eller annan ideologisk dito än vilja att få ge en hjälpande hand där det behövs.
Tänker här på Samariern - han som hjälpte en behövande rakt över och oifrågasatt etniska och religiösa gränser - sådana berättelser förtjänas att berättas och är enligt mej en av de bästa i bibeln.

Men även här måste vi vara på vår vakt då falsk utsatthet är verktyg för snyltare att mästra vår godtrogenhet.

Nej inte är det lätt att alltid vata vad som är rätt eller fel och ibland menar vi att det är bättre att hjälpa en falsk behövande för mycket än att avvisa en som verkligen behöver - och i det fallet kan jag inte annat än hålla med.

Synd att Röda korset har svårt att rekrytera folk - där skulle många händer behövas. Min äldsta dotter söker just volontärarbete då hon är en hjälpande själ. Hon är minst av allt religiös, men är beredd att även lobba för en god sak även kyrklig regi - sånt gillar jag - det viktigaste är ju att de behövande får någon hjälp alls.

Att sedan folk som säkert skulle vilja hjälpa till inte har kraft över för några insatser vare sej här eller där har jag också förståelse för - det kommersiella samhällsmaskineriet kramar ur för mycket av människan - när dagen är slut orkar de flesta inte mer än att sjunka ner framför teven och mala chipps.

Det är bland annat i detta jag ser att livskvaliteten har utarmats så till den brutala grad att individen åter igen som på träl och senare statartiden reducerats till ett lallande hjon utan hopp och utan moralisk styrsel...
Nu jocke får du nog skärpa dej något över din förmåga - har du inte lust att läsa det jag skriver får du vara så god att låta bli att kommentera det.

Dessutom vad har "flera andra har påpekat samma" för likhet med det du påstår som du nog fått om bakfoten, nämligen att citat//att försöka dra igång nåvgot fegt drev mot mig med hjälp av diverse andra//sc gemensamt?

Som sagt "skärpning" jocke. Ska du vara med och diskutera så läs först, begrunda och kommentera sedan.
#68 Bizon "Har du något belägg i koranen för att där ska existera något tolkningsbart budskap om kärlek? Jag läser där mest om olika strikta förhållningssätt till diverse livsföreteelser och maktrelationer, ganska snarlika de som nämns i den kristna bibeln" Det är det märkliga att muslimer uttalar sig om kärlek när de kallar oss västerlänningar för otrogna hundar, visst, hur kan man finna någon logik i deras resonemang, men då ska man beakta dessa rader "att Allah har inte talat om någon logik och därför kan den inte heller finnas" Och det här är nog varumärket för alla troende muslimer, bry er inte om att tänka logiskt och därefter har vi sett deras resultat i deras hemländer i primitivt leverne, jämfört med västvärlden. Apropå tänka logiskt, jag undrar när någon i den borgliga alliansen tänker använda sin logik, om de nu har den förmågan, mycket tveksamt anser jag, kanske Islam redan har satt sina spår i regeringen?
Bizon 70/ Kyrkorna har en fungerande organisation över hela världen. Denna är redskapet för att göra gott långvarigt o stabilt.Tillfälliga organisationer kommer snabbt o försvinner snabbt o lämnar kaos efter sig. Jag har en dotter som jobbat ett år för en katolsk social rörelse i Peru samt för en baptistkyrka i Paraguay.Ibland räcker det inte med andlighet, det behövs kyrklig organisation också. Detta torde vara orsaken till att org Humanisterna inte gör ett skvatt nytta utan att "babbla" som du uttrycker saken.// Det finns mer att spinna positivt på i nr 70.kanske återkommer...
Harmoni och Brunne
Visst finns det både ris och ros att ge både religioner och ideologier.
Men enda chnsen att mana på utvecklingen i båda är att vara öppen i sin kritik av dessa företeelser.
Omöjligt att hålla någon dera om ryggen.
Vi för ett öppet samtal vilket jag anser är enda vägen till förbättring väl medveten om att allt går i vågor.
Sitter nu på tåget och skriver på moobilen - jobbigt! Återkommer.
#74 Bizon Helt rätt, ingen skulle hålla något parti om ryggen, om så skedde fick politikerna skärpa sig ordentligt för att vara svenska folket till lags. Och en sak är säker, opinionssiffrorna skulle se helt annorlunda ut. Och framför allt folk skulle bli mer politiskt intresserad och genom detta mycket kunnigare tror jag? Det är inte helt säkert att S och M skulle vara de ledande partierna? Jag tror om så skulle vara fallet att folk röstade på det bästa partiet och hade gjort så de senaste 30 åren, så tror jag att vi hade haft max fem partier i riksdagen och det är inte ens säkert att dessa fem hade varit de gamla vanliga, kanske tre av dem hade varit helt nya partier? Och med den anledningen så blev de politiska partierna tvungna att ständigt skaffa sig nya väljare varje valår och blev tvingade att presenterade en sund politik och inte som nu. De vet att de har sina trogna väljare och de bryr sig mycket lite om den politik deras parti för som bekant. Här har vi då Sd med en stor favör, folk vet nästan exakt vilken politik Sd för och kommer att fortsätta med och deras politik är för många Sveriges enda hopp som de själva säger? Vi får väl se hur det blir med den saken, än så länge är de ett för litet parti" för att ha så mycket att säga till om.
Ja nog har det märkts att du har sympatier för Sverige Demokraterna - Sveriges enda hopp osv. Men som vågmästare parti är de mkt mäktigare än de ser ut. Du har kanske en insiderrapport eller i vart fall lite "känningar" att berätta om?
Bizon 74 // Omöjligt att hålla någon dera om ryggen. // Nog har du räknat ut att om vi inte håller partier, ideologier,kyrkor etc om ryggen på olika sätt så upphörde att existera - för de är alla byggda på Folket. Utan dessa byggstenar så rasar hela samhället modell Libyen, Somalia etc. Är du egentligen anarkist som vil ha ett samhälle utan sociala funktioner osv.? // För 50 år sedan deklárerade Dagens Nyheter GUD ÄR DÖD, en debatt som pågick länge. Men kyrkorna fortsatte att fungera som vanligt för de var inte konkret beroende av DN:s gudsbild , men helt beroende av Folket.
Vad gjorde JELTSIN då han märkte att hela det kommunistiska sovjetiska systemet höll på att braka ihop. JO den enda sammanhållande kraften efter Stalintiden osv var den uråldriga Ortodoxa Kyrkan, som Jeltsin nu på alla sätt lyft fram. Det har efterträdarna också gjort. Det vore lätt att rikta tung kritik på många punkter mot denna gamal kyrka. Men Jeltsin hade inget annat att erbjuda./ Gorbatjov försökte bjuda på en humaniserad kommunism men zebror förblir randiga...
#78 Jan Brunnegård Ja det märks att din läsförståelse inte är den bästa, men du kanske bara har en dålig dag? Ha det.
Vad kan jag ha skrivit nu då? Då önskar vi varandra bättre dagar!
DET skrivs sida upp och sida ner om Sverigedemokraterna just nu. Men ingen verkar det minsta förvånad över alla avslöjanden.Det är som om man bara suttit o väntat - snart händer det - att bubblan spricker! / Märkligt är också att när de träder fram för att be om ursäkt, så ber de partiet om ursäkt. INTE DE som de kallat hora, blatte osv.DET säger mkt om människosynen.
Jan Brunnegård varje invandrare som kallar våra svenska flickor för hora, hur många ursäkt kommer de med till våra svenska flickor?
Snälla, igen diskussion om SD här. Finns andra artiklar där man kan diskutera dom :)

>Måste läsa genom allt... Kanske återkommer med svar
Hade glömt bort denna tråd då jag postade om Historieförtryckarreligioner:  [länk] .
Intressant.

Latter Day Saints är ett väldigt intressant exempel, då dom är extrema på något av de mest vidriga sätt jag någonsin stött på (läst ganska mycket om dom när jag gjort research runt ämnet). Du bör även kolla upp Westborough Baptist Church (Louis Theroux har gjort en dokumentär om du inte känner för att läsa: "The most hated family in America", om jag inte missminner mig).
Det som är läskigt är att dom, till trots sina extrema yttringar, inte är så överdrivet långt från mainstream religion.

Kul att det fortfarande finns lite tankar och anknytningar till min lilla artikel. Kanske bör arbeta ihop en ny om jag får en kväll att avvara.
Att överhuvudtaget överlämna någon som helst form av exekutiv makt till någon som helst religionsyttring kan bara betraktas som dårskap.
Jodå, Westborough Baptist Church känner jag nog till.  I stort sett en enda familj, modell större.  Hat är deras livsluft.  Var aktuell i samband med tsunamin då de proklamerade att det var guds straff mot svenskarna för våra bögar o.s.v..
jo du Leif 88 en del religiösa falanger behöver inte idiotförklaras - det är sånt som dom billigast sköter bäst själva.
EN av USAS minsta församlingar tyx också vara en av de mest "berömda". Precis som Knutby som inte hade ngn kontakt med svensk kristenhet i övrigt men styrdes av fem utsugare som kallade sig pastorer/utan utbildning/.En av dem spårade ur helt o blev mördare mm. MEDIA fungerar så att det sunda o friska sällan omnämns men ju underligare något är ju mer uppmärksamhet får det. Folkrörelserna förr hade många sunda ideal - samt dog nästan ut..
BIZON 87 / Egypten skakas nu av frågan "Vem ska nu överlämnna Vad till VEM"?
Minst 90 % är ngn slags muslimner, ca 5 % i söder är koptiska kristna som är glada bara de får finnas!
Intressant.

Latter Day Saints är ett väldigt intressant exempel, då dom är extrema på något av de mest vidriga sätt jag någonsin stött på (läst ganska mycket om dom när jag gjort research runt ämnet).
(FredricLagerblad 2012-12-06 02:58 #86  [länk] .)
Nu har inte Latter-day Saints / de Sista Dagars Heliga, d.v.s. Mormonerna som de allmänt kallas, alls lika stor makt som t.ex. Förintelsereligionen.  Den bör du verkligen kolla upp!

Referenser:  "Researcher Günter Deckert sentenced to German prison"  "Günter Deckert will serve five months in a German prison for translating a history essay", Michael Hoffman 2012-12-03  [länk] .
Religion ur min synvinkel sett är ett politiskt redskap för att hålla befolkningen på mattan och de som vägrar att kröka rygg för religionen ska nog ses som ståndaktiga personer som föredrar fri vilja, så tycker jag.
Vad tycker ni som inte tycks kunna leva utan religion, beror det på rädslan för en indentitetskris eller en feghet att våga leva ut sitt liv med allt vad det innebär, döm själv, ditt val har väl varit frivilligt.
PS, färdig Googling:
http://www.google.com/search?q=F%C3%B6rintelsereligionen  [länk]
Från en av träffarna på första sidan:
Kampen mellan dagens revisionister och förintelsereligionen utgör själva sinnebilden för kampen mellan det onda och det goda.  På ena sidan står judisk-religiös livsåskådning och människor med kortsiktigt tänkande.  På andra sidan står en ickereligiös livsåskådning och långsiktigt tänkande.  Med tänkande avses här om den enskilda individen prioriterar egna privata framgångar eller framsteg för mänskligheten.  Det som gör den judiska bilden så trovärdig och framgångsrik är att de påstådda judeutrotarna lämnade fysiskt synliga spår efter sig.  Detta "mordbevis" tros allmänt finnas på otal "mordplatser" (som idag dyrkas), närmare bestämt de koksugnar som användes i Auschwitz och andra läger för begravningssättet eldbegängelse.  Trots att de massmördade judarna sägs ha eldats upp på det ena eller det andra sättet så bedrivs omfattande kultverksamhet endast i anslutning till just de platser där det finns bevarade krematorieugnar.  Läsaren måste därför stålsätta sig och koppla bort själva begravningssättet av avlidna om han/ hon vill ta sig ur den förlamande Förintelsereligionens grepp.  Författaren till dess rader brukar i detta sammanhang tänka på det dråpliga i att dyrka grävskopor eller spadar som använts för att gräva ner mördade efter ett verkligt folkmord.
(Leif Persson 2012-11-22, "Krigspropagandalögnen som blev en lagstadgad statsreligion (del 2)[länk] .)

Se även övriga Googleträffar på den nyss postade sökningen,
http://www.google.com/search?q=F%C3%B6rintelsereligionen  [länk] .

Nota bene, i de länder som fullt ut har gjort denna religion till statsreligion så kan den kommentar du just nu läser ge dess skribent fängelse.  En ytterst farlig religion!
På tal om att Religion är en fara för mänskligheten:
http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8498  [länk]
2008-06-02

Den farliga 11 september kulten

En ny religiös rörelse föddes den 11 september 2001.  Denna rörelse framföddes av Förenta Staternas regering och består av många medlemmar av den amerikanska och europeiska eliten, politiker, redaktörer för mass och så kallade alternativa media, publicister och akademiker.

Rörelsens förenande tro är legenden om 11 september, nämligen att 19 arabiska terrorister kapade fyra trafikflygplan och flög in dessa trafikflygplan i de kända landmärkena i en självmordsoperation.  Legenden om 11 september består av ett antal utmärkande trossatser.  Här följer tio av de mest efterhängsna trossatserna som förenar kultmedlemmar:

  1.  De tror att 4 unga piloter som älskar pengar, sprit och sex, kunde övertygas att döda sig själva för ett religiöst ändamål.

  2.  De tror att fyra team av fyra till fem personer - ganska småväxta män - kunde betvinga 40 till 80 passagerare utan att använda eldvapen och utan att väcka piloternas misstänksamhet.

  3.  De tror att det är möjligt att betvinga en pilot och andrepilot i deras förarkabin innan någon av dem hinner sända vare sig kapningskod, verbalt SOS, eller väcka besättningens misstänksamhet.

  4.  De tror att en person som knappt kan hantera en en-maskins Cessna kan flyga ett Boeing passagerarflygplan enbart på instrument i mer än en timme i ett främmande land och krascha detta trafikflygplan i en fart av 800 kilometer i timmen (500 mph) in i sidan av en byggnad 6 meter över marken (20 feet).

  5.  De tror att Förenta Staternas huvudstad, Washington, D.C., är oförsvarad gentemot annalkande oidentifierade flygfarkoster.

  6.  De tror att störtande flygfarkoster kan disintegrera utan att lämna några synliga spillror såsom av flygplanskropp, vingar, stjärtparti eller motorer.

  7.  De tror att ett trafikflygplan med 45 passagerare kan störta utan att lämna synliga kroppar och blod.

  8.  De tror att bråte från ett störtande flygplan kan hittas över en mil bort (12.9 km/8 miles).

  9.  De tror att det är möjligt att föranleda en fritt-fall kollaps i en skyskrapa genom att träffa den med ett flygplan (även om skyskrapan var konstruerad att tåla en sådan träff) och att sedan låta den resulterande branden få ned den.

  10. De tror att 19 arabiska terrorister faktiskt steg ombord på de fyra flygmaskiner som störtade den 11 september (9/11).

Forts...
Forts...

Religiösa rörelser är i allmänhet fredliga, men detta är inte fallet med 11 september kulten.  Kultens medlemmar kontrollerar massförstörelsevapen och huvuddelen av den publikt tillgängliga informationen kring de ämnen kultens trossystem kretsar kring.  När sådan makt finns samlad i händerna på kultmedlemmar som baserar sina beslut på irrationella och ogrundade trossatser, snarare än på fakta, så är vi alla utsatta för fara.

Medlemmar av kulten, oavsett hur upphöjda deras positioner är i status quo, måste betecknas som galningar.  Det är viktigt att med icke-våldsmetoder med det snaraste ta bort sådana galningar från maktpositioner, för att ge freden och internationell säkerhet en chans.

SLUT

(*) Tack till Barrie Zwicker och David Ray Griffin för kritiska kommentarer.
http://www.aldeilis.net/english/index.php?option=com_content&task=view&id=2408&Itemid=107  [länk]

Elias Davidsson -- aldeilis.net 29 maj 2008
översättning Leif Erlingsson med författarens godkännande från
"The Dangerous Cult of 9/11http://thetruthseeker.co.uk/print.asp?ID=8694  [länk]  2008-05-30.

Leif Erlingsson måndag  2 juni 2008
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige Licens  [länk]

Varning:  Sourze kryllar av hangarounds till denna farliga religiösa sekt.  Var uppmärksam!
Eftersom jag upptäckte att Läsarnas Fria tidning läggs ned vid årsskiftet så arkiverade jag originalet (med ett par intressanta kommentarer) här:  http://911.lege.net/Den_farliga_11_september_kulten.html  [länk] .
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .