Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Levander säger inte sanningen om elchocksbehandlingar

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Levander_sager_inte_sanningen_om_elchocksbehandlingar/Sourze_style.html .
Peter U Larsson har helt rätt. Det är en skam för Sverige att detta får fortsätta. Elchocker har använts som tortyr av diktaturer, och användes av psykiatrin under andra världskriget i Nazityskland, som "behandling" på barn och andra försvarslösa, i olika experiment. Jag har med egna ögon sett skadeverkningarna hos människor som utsatts här i Sverige. Det verkar vara mer ett medel för att kontrollera människor, än det är en medicinsk behandlingsform.
Vanliga läkare gör allt som står i deras makt för att lindra, bota och försöka förhindra epileptiska anfall hos sina patienter. Inom psykiatrin gör man precis tvärtom. Genom elchocker (ECT) rakt genom hjärnan framkallar man epileptiska anfall hos patienten och kallar detta medicinsk behandling. I en tid då allt fler länder förbjuder eller begränsar användningen av ECT gör Sverige precis tvärtom. Här ökar vi antalet ECT-behandlingar även på barn och ungdomar. Dokumentationen om vilka skador ECT ger på sikt är bristfällig men bestående minnesförluster, tardiva kramper mm är dokumenterade biverkningar. ECT bör stoppas som behandlingsmetod eftersom riskerna är för stora för patienter. Alltför många patienter som behandlats med ECT kan vittna om de skador de fått. Därför, stoppa ECT-behandlingar nu!!
Peter Larsson belyser med stor sakkunskap och erfarenhet ett växande problem i Sverige. Att psykiatrin har befogenheter att använda ECT metoder är en skamfläck för Sverige. Det sätter oss på fel sida av mänskliga rättigheter, för det är definitivt ett brott att med starkström bränna sönder individers självständighet och med stor risk tvinga dom in i ett liv som invalider. Det är vidare ett brott att dessa individer inte fick veta i förväg vilka var riskerna att införa 400 volt i hjärnan som fungerar med mikrovolt mellan cellerna. Det är inte en "omstart" som det så populärt försökt jämföras med - det är en överbelastning med stor risk för skador som permanent minnesförlust och andra vidriga effekter som varje läkare har svurit försöka förhindra.

Om denna metoden är så framgångsrik, varför används den inte på studenter inom psykiatrin? Om ECT-behandling på eleverna läggs in studieplanen skulle studenterna med egen erfarenhet se vilka var de verkligas effekterna, men vi kan nog utgå från att ingen skola i Sverige skulle gå med på en sådan plan. Men varför går vi då med på att använda ECT på medborgare som frågar efter hjälp? Förbjud ECT nu!!
Peter, tack för kvalitet och säkerhet i producerat resultat!

Peter, om du rättssäkert i tid och rum vill, kan och vågar redovisa att Sten Levander med uppsåt eller grov vårdslöshet leker vårdgivare, mot EN försvarslös myndig patient, med rätt mental kunskap, tänk och handling? - Vill, kan och vågar Jag, om Jag i rätt tid och rum får kvalitetssäkrad information, enskilt stämma Sten Levander för brist på kvalitet och säkerhet,i rätt svensk domstol som rättssubjekt och förvänta skattefritt skadestånd av det allmänna (Regeringen som rättssubjekt) för säkerhetsbrist producerad av offentlig eller privat svensk tillsynsmyndighet, som i tid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i Europeiska unionen, har producerat säkerhetsbrist (bemyndigat Sten Levander till professorer, leg. läkare och att leka vårdgivare med strikt produktansvar för säkerhetsbrist i nutid och nära framtid (10 år) mot enskild vårdtagare, som behandlas med ETC).

Enligt EU-rättens företräde skall vårdgivaren som rättssubjekt och näringsvÄrksamhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, i EES eller Europeiska unionen, i tid och rum producerat resultat, med kvalitet och säkerhet i tid och rum, till EN enskild vårdtagare, med rätt mental kunskap, tänk och handling, i harmoni med EU-rätt och EU-domstolens framtida monopol på tolkning av EU-rätt och historiskt redovisad rättspraxis i nutid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Med vänlig hälsning
Peter har helt rätt ! Detta med ECT borde ha stoppats för länge sedan... Men det är inte bara på detta plan som det begås brott inom psykiatrin, särskilt när man fördjupar sig i all användning av psykofarmaka både på barn och vuxna. Falska diagnoser inom psykiatrin för att piller-industrins aktier o förtjänst skall stimuleras... Aldrig någonsin har ADHD diagnoserna duggat så tätt som nu där även skolorna sätter indirekt en diagnos på barn emedan det är både lärarbrist och totalt för stora klasser eller förskolor.... Under långa tider har det utförts omänskliga experiment med ovetande människor både inom den somatiska och psykiatriska "vården" i vårt land men.. även om man vågar se denna video
[länk]
Så kan man kosta på sig att undra över hur man idag manipulerar med folksjälen och de stora massorna som mer o mer liknar en skock med får vilseledda av mänsklighetens förädare
Helt rätt! En väninna har förlorat alla minnen av sitt liv - 40 + år efter otaliga ECT-behandlingar. Hennes "minnen" från det förflutna är nu sådant som andra berättat för henne - alltså inte hennes egna utan andras minnen. Minnet har inte kommit tillbaka trots att det nu gått ett par år sedan sista chocken. Hon fick över 50 ECT-"behandlingar". Och hon är en helt annan person nu mot förr. Gemensam vän har berättat... Otroligt oseriöst av psykiatrin att använda sådana här metoder när man faktiskt VET att det ger bestående hjärnskador. Varför ska annars epileptiker äta medicin för att HINDRA anfall????
Att Sverige tillhör de länder som ger mest ECT-behandling per capita är verkligen skamligt och det är hög tid att
det väcks tillräckligt hög debatt så att denna vansinnesbehandling stoppas.
Skulle man tillföra flera hundra volt till någon annan kroppsdel än huvudet skulle det med säkerhet kallas tortyr,
men att utsätta hjärnan för denna starkström, kallas skrattretande för vård.
ECT-behandling och annan missbruk av mental hälsa, i namn av "vård", bör stoppas snarast !
Med vänlig hälsning,
Uffe
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .