Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Kan vi bota främlingsrädslan?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Kan_vi_bota_framlingsradslan/Sourze_style.html .
Det är säkert så som en del av förklaringen men när man börjar bena upp detaljerna kring allmän främlingsfientlighet blir det för komplicerat. På det personliga planet kan man möjligtvis sila fram de egna argumenten. Själv tror jag främlingsrädslan kommer av risken av att mentalt invaderas av andra intryck än det man kommit fram till. Det vi lärt oss och tagit intryck av och skapat vårt jag med utmanas av andra erfarenheter och tvingar oss i värsta fall göra om hela det relationsbygge som vi genom mycket ångest och många nederlag lyckats färdigställa och gjort beboeligt.
Att ta till våld är den yttersta konsekvensen av att skydda sig mot detta. Sedan kan det gälla allt ifrån grannsämja till ras-konflikt eller det giftigaste inflytandet som är just kulturarv.
När det kommer till religionsdelen ska vi vara tacksamma över att befinna oss i den mest sekulariserade delen av världen där religionen är en privatsak och fortsätter tappa inflytande över människors viktiga beslut.
Jag tror att detta med främlingsrädsla (till skillnad från verklig rasism som nog är tämligen ovanlig i Sverige) pendlar mellan två motpoler.
Det biologiska, revirtänkandet, familjen och vi.
Och så då politikernas oförmåga, att hantera detta i ett modernt samhälle, genom försiktig och succesiv integrering.
Utan hur de snarare utnyttjar detta, lägger mer på brasan. Precis som i könsfrågan. "Härska genom att söndra".
#2 Jocke jag håller med dig din beskrivning är för mig korrekt. Jag kan lägga till att riktig rasism är att gå till handgripligheter, allt annat är tendenser som inte får sitt utlopp av individens fientlighet mot vem det vara må. Jag såg ett program på Axess TV där man förklarade vad rasism bottnar i som inte är helt olik den som existerar bland djuren och då kallar vi detta att djuren beter sig helt naturligt. Men en människa som går efter sin djuriska instinkt klassas obenhörligen ned och blir mer eller mindre avskydd. Och nu kommer det, alla människor använder sig av sin medfödda instinkt och då är det ett under att alla människor inte lever ut sina instinkter samtidigt. Att smutskasta dem man inte gillar är fullständigt naturligt som vi inte har lärt oss att leva med och därför använder vi av orden främlingsfientlig och i sämre fall för rasist som är tyvärr helt bort i tok, ingen skulle ta sådana ord i sin mun, för då medverkar man till har och förakt så enkelt är det med den frågan! För att inte tala om hur man själv fungerar som är snar med att klassa ner andra människor, utan att inse att de visar sig själva vara fientligt inställda, så de som använder orden främlingsfientlig är absolut inte en bättre sorts människa, utan är av samma skrot och korn som de själva anklagar för att vara främlingsfientliga! Det finns ett utbrett hat bland svenskar mot svenskar och våra politiker är inte något undantag Självaste Statsministern hatar svenska folket, det har han så grundligt markerat så det är inte något att försöka resonera bort och då får man utgå att hans sympatisörer är av samma sorts kaliber!
Socialdemokraternas rådande Folkhem byggt på ett nazistiskt ideal, som Högern, Folkpartiet, Bondeförbundet och Kommunisterna stöttade enda fram tills att andra världskriget bröt ut!
I den nazistiska ideologin framhäver man att det måste finnas en ordning och reda i ett land och detta kan bara ske i länder som håller sig med ett homogent folkslag och värnar om sitt lands suveränitet. Tage Erlander var den ledaren som insåg vikten av att ett land kan bara fungera med lag och ordning och med regler som efterlevs, alla andra system är förkastliga, en typisk nazistisk tanke som vi dömer ut idag? Vi alla dömer ut den nazistiska ideologin tack vare Hitlers framtoning att vilja bli världshärskare som är en parallell med Islamsk vilja att erövra världen!
Vår regim förkastar nazism och är istället hänförda över Islamsk ideologi som Reinfeldt försöker införa i Sverige! Än så länge mycket försiktigt givetvis, men en bit i taget för att inte folk ska märka utav den uppenbara islamska politik Moderaterna försöker genomdriva till sin spets!
Vi kan bara dra den slutsatsen att vi kommer att få ett inbördeskrig, när den breda massan upptäcker den bedrägliga politik som förs i vårt land av svenskfientliga krafter!
Men jag gissar på att något annat lands befolkning blir först i Europa med att starta ett uppror mot sin regim och detta kommer att smitta av sig till andra länder och då blir det svårt för Sverige, att inte samma sak sker här, att vi vill störta den rådande regimen som motarbetar svenska folket och vill göra vårt land till ett muslimskt rike!
Jag ser inte mycket av den där "främlingsrädslan" - men en viss trötthet har drabbat den aningen mer ursvenske medborgaren då det numera i det svenska samhället är så vardagligt med språkförbistring att någon mer meningsfull komunikation inte är möjlig.
Ok - på senare tig har man i media matchat en del bersoner med uppenbart utländskt utseende som kallar sej invandrare, men som talar perfekt svenska vilket ju är gott ock väl - men hur mycket invandrare är dom?
Vanligen handlar det om adoptivbarn som vuxit upp i överklassmiljö vilka knappast har någon relevant upplevelse av invandrarens utanförskap - välutbildade och verserade som dessa vanligen är.

Nej, jag tror inte att svensken känner någon generell rädsla för invandraren som sådan - det folk är oroade av är snarare att den myckna mängd improduktiva människor som likt gökungar kommit hit med vidöppna näbbar och bara skriker efter att bli matade inte håller i längden då dessa nu räknas i flera hundratusental.

Utan att ha någon exakt staistik att stödja mej på så har jag den uppfattningen att det i sverige aldrig funnits så många individer som fått sin försörjning via socialhjålp och underhållsstöd som nu. Detta samtidigt som konjunnkturen friställer arbetare i industrin på löpande band.

Och tyvärr - det politiska fjanteriet blir bara tydligare - nu dillar man på den nivån om att sattsa på basarer i invandrargettona som en möjlighet för invandrarna att skaffa sej en försörrjning - jaha,,, hur många sysselsatta innom denna statsunderstödda invandrarverksamhet menar man ska sysselsätta invandrarbeståndet?
Är det kanske tänkt att basariddkarna ska gå runt där och köpa ock handla av varandra?

Nej - alltså svenska folket är inte rädda för invandrare - däremot är flertalet realister till skilnad från politiker i allmänhet, och förstår att den nuvarande invandrar politiken leder till än större kattastrof än språkförbistringen som iofs kunde vara katta strof nog.

Direkt ut i arbetslivet med varenda invandrare är vad som skulle kunna rädda en del av sittuationen...
5 Nåja, "gökungar", fyndigt men kanske lite känslolöst, tagit ur sitt sammanhang? Det är väl inte de själva som valt att bli "gökungar"? Säkert har de flesta försörjt sig genom arbete i sin tidigare tillvaro.

Och är man jagad och utan mat, så är det biologiskt naturligt att man föröker åtgärda detta. Även om de som tagit sig hit själva, ofta är de unga, starka och rikaste...
Bättre hjälpa majoriteten och de mest drabbade på plats, instämmer där även med SD.

Men Bildt och den priviligierade PK-eliten vägrar helt begripa!
Bildt i SvD: "SD skadar Sverige". [länk]

Jaha, och vad är grundorsaken i så fall? Vilket gäng har orsakat detta, är de mest ansvariga? "Oskulden" hänger som en slips på Bildt!
Den totala blockeringen hos politiker och media i landet är lika stor, antingen det nu gäller svenskar-invandrare. Eller kvinnor-män.
Fullkomlig elitistisk hjärnsläpp!
#6 Jocke det är ju fruktansvärt 5,2 miljarder människor, lever på max 2 Dollar om dagen och 100 miljoner människor föds varje år in i fattigdom och sedan ska lilla Sverige ta hand om mindre än 1 promille av dem för dyra skattepengar, samma pengar som skulle tvärsäkert kunna hjälpa minst 6 miljoner människor i sina hemländer så att de åtminstone slapp svälta!
Kan vi någonsin rädda mänskligheten ifrån sig själva? Ja, det låter konstigt, vi är redan överbefolkade och några miljarder är dömda till döden i förtid och den siffran lär öka med tiden, det är inte bara barn som dör av svält och sjukdomar, även vuxna går samma öde till mötes att dö en för tidig död. Någon sa att det är tur att denna ventil finns annars hade världens befolkning säkerligen varit det dubbla antalet om alla skulle nå femtio år!
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .