Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Det verkliga syftet bakom klimathysterin

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Det_verkliga_syftet_bakom_klimathysterin/Sourze_style.html .
Läsvärd artikel. Klimathysterin kan kosta många friheter, att folk går på att koldioxid är ett hot mot jorden då det är en komponenterna i fotosyntesen och inte påverkar temperaturen märkbart.
Bra sammanfattande artikel.

Kan man kontrollera en av de mest grundläggande förutsättningarna för liv (CO2) så kan man kontrollera massorna.

Läs även Jacob Nordangårds (Linköpings Universitet) studie i klimatpolitikhistoria
[länk]
Mycket av artikelns historiska innehåll bekräftas av Nordangårds aktörsanalys.
Din artikel är läsvärd.
Självklart finns fortfarande grupper som förnekar och bagatelliserar klimathotet och växthuseffekten. De marknadsför förklaringen att dessa problem alla är resultat av naturens mekanismer och inte als beror på människors handlingar!
Finns anledning till att tro att det är just dessa krafter som har de ädla och oegennyttiga motiv? Och att ”miljöfascisterna” bara planerar att dupera människor till att acceptera ett ”världsdiktatur”? (På sätt och vis har vi kanske redan ett sådant?)
Är det absurd att tro att det finns interessen som för varje pris och med alla medel försöker konservera ”konsumenternas paradis”? Eller har marknadskrafterna bara oegennyttiga och ädla motiv?
Det finns en liten söt och ganska illustrerande anekdot om mannen som föll ut från en skyskrapas 20.etage. På vägen ned till marken hann han att trösta sig med, att dessa domedagsprofeter givetvis hade fel: "Det ordnar sig säkert på något sått”!
Ny forskning visar att en extrem värmeökning är osannolik:

"Risken för mycket kraftiga temperaturhöjningar de kommande åren är liten hävdar forskare i en ny studie. I studien, som publiceras i Nature Geoscience, har forskarna använt sig av den allra senaste informationen om temperaturer och energiflöden på jorden under de senaste decennierna.

Framför allt har man gjort en ny bedömning av havets effekter och på så vis fått ett mått på klimatkänsligheten. Man har utgått från det datum då koldioxidhalterna i atmosfären tros ha fördubblats jämfört med förindustriell tid - en nivå som förväntas nås mellan 2050 och 2070.

Slutsatsen blir att temperaturerna kommer att fortsätta öka, men tidigare farhågor om extrema ökningar verkar nu mindre troliga. Forskarna hävdar att genomsnittstemperaturen till 2050 troligen kommer att ha ökat med 1,3 grader, med ett spann på 0,9 till 2,0 grader. Det är en bra bit under den prognos på 1,6 (0,9 till 3,1) graders ökning som FN:s klimatpanel presenterade 2007".

Källa: svt.se/svttext, 20 maj.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .