Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Det är klart att du är lurad

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Det_ar_klart_att_du_ar_lurad/Sourze_style.html .
Tack, Michael Delavante, för "Det är klart att du är lurad[länk] .  Som jag skrev nyss i "DAGENS AKTUALITETER" tråden  [länk] :
Flera författare här talar då och då om vad "vi" måste göra för att totalt förändra samhället.  Men vilka är vi??? som ska utföra stordåd?
Skrev Jan Brunnegård 2012-11-11 14:20 #934  [länk] .

Vi som håller på att avprogrammera[1] oss själva.  Själv började jag 2003.  Som jag fick i mail ang. artikeln "Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!" på den  "en  [länk]  att föra dialog kring" som jag redan förut postat här, "Stalltips: enda medicinen är att dra undan mattan för centralbanksystemet."  Artikeln av Rechtsanwalt Dr. Henning Witte på [länk] en  nyss slutar med i stort sett samma sak, uttryckt:  "Låt oss torrlägga det unkna finansträsket i Sverige, genom att krossa de hemliga makternas mäktigaste muskel: fractional reserve banking!"

Lycksökare o liknande är ett skällsord på folk som försöker skaffa sig ett drägligt liv.
Skrev Jan Brunnegård 2012-11-11 16:02 #941  [länk] .

Helt rätt.  Vi är alla människor, och vi behöver lösa vår mänskliga situation tillsammans.  Inte skälla på dem som försöker göra det bästa av sitt liv.  Det är inte de enskilda människorna som är problemet utan de strukturer vi inbillats är naturlagar men inte är det, som är problemet.  Läs nu noga Henrik Lunds "Det nödvändiga paradigmskiftet[länk] ,  en PDF på nio (9) sidor.  En bra analys!


Fotnot:
  1. Skillnaden på att avprogrammera sig och att omprogrammera sig presenterar jag i skissen "Expandera medvetande[länk] ,  samt ursprungligen i artikeln "Vetenskaplig fundamentalism" 2008-08-16  [länk] .

Michael D, tack för att du producerat ”Det är klart att du är lurad” - men det är inte EN bank med strikt produktansvar och risk för producerat resultat med säkerhetsbrist, mot enskild konsument som lurat dig, i nutid och nära framtid (10 år.

Michael D, det som lurat dig är folkvald LAGLÖS svensk lagstiftare eller kontrollmakt, som i styrelse, utskott eller nämnd inte vill, kan eller vågar, producera resultat i harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens monopol på tolkning i nutid och nära framtid, samt historiskt dokumenterad rättspraxis, lokalt i EN medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Leif E, skrev i #1: ”Vi som håller på att avprogrammera[1] oss själva. Själv började jag 2003” - men inte ens 9 år av enskild hjärntvätt har lyckats förklara att ”vi” är ett laglöst kollektivt pronomen som inte ens har rösträtt lokalt i EN medlemsstat på den inre marknaden.

Leif E, varför citera Jan Brunnegårds egosmarta fråga: ”Men vilka är vi??? som ska utföra stordåd?”, när du efter 9 års avprogrammering i nutid och nära framtid inte vill, kan eller vågar besvara hans fråga: ”Men vilka är vi??? som ska utföra stordåd?” - Enligt min mentala fyrarummare kan Du själv inte vara ”vi”, om det inte är ditt högre Jag som lurar ditt tänk att tro att du är ett laglöst kollektiv med fel kunskap, tänk och handling i din mentala fyrarummare.

Mvh
"Vi" är ett laglöst kollektivt pronomen som inte ens har rösträtt lokalt i EN medlemsstat på den inre marknaden.  Nöjd?  Ändå har vi makt!
Bra skrivet, Michael!
Jag gjorde har gjort grafik som illustrera det du skriver här:
[länk]

Leif E skrev i #3; " Nöjd? Ändå har vi makt!" - Jag är i nutid och nära framtid inte NÖJD, om du TROR att "vi" vill, kan och vågar LYDA.

Om du vill, kan eller vågar förändra ditt mentala tänk så måste du börja med att i tid och rum kvalitetssäkra om din mentala kunskap i nutid och nära framtid har den kvalitet och säkerhet som SKYDDAR din enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på då den inre marknaden i EES eller EU.
"Vi" har makten att inte lyda gamla program.  Men det blir svårt att vara ensam om det.  Därför behöver fler ("vi") förstå.  Kallas paradigmskifte, sen kan vi göra på annat sätt.  Paradigmskiften sker visserligen i en person i taget, men för att få lavineffekt behövs många.
Du är en bra pedagog MD, tack för den artikeln. Vi som köpte lite guld för några år sedan för en del av våra sparpengar kan nu konstatera att dess värde nästan fördubblats. Inför det stundande ekonomiska (och mer) sönderfallet är väl det bästa att materialisera dessa ettor och nollor i saker som gör oss mera oberoende av alla "system" vi är en del av och som kommer att implodera. Det kommer visserligen att påskynda kollapsen för dem som lurat oss, men jag tycker inte att vi behöver ha dåligt samvete för det - tvärt om :)

Bankfack duger väl ett tag, men inte i längden. Min morfar som var gårdfarihandlare hade alla sina besparingar i "madrassen", eftersom han redan då misstrodde bankväsendet.

Lite "tillgångar" kan man nog ha kvar ett tag i form av sk värdepapper och konton, men mitt råd är att i dagens läge "materialisera" och/eller ta till "madrassen" 60-80 procent av de fiktiva pengar/värden som man eventuellt besitter.

Och tveka inte. När väl botten går ur systemet och alla grips av panik, så är det för sent.

mvh

lasse w
#7 Lasse Wilhemsson att de flesta bankerna vill ta bort våra kontanta pengar, utom Handelsbanken som kommer att utöka den verksamheten som är själva grundbulten i bankväsendet att hantera pengar för in och utlåning, gissa om Handelsbanken kommer att få nya kunder om övriga banker endast kommer att köra med värdepapper och Kreditkort och inte några pengar.
@Mr Harmoni
Det är en myt att bankerna lånar ut insättningar, precis som Michael påpekar. Den så kallade Fractional Reserve Banking-modellen (där banken håller en del av inlåningen i rserver och lånar ut resten) är helt fel (och överkrånglig). Banken lånar inte ut någonting till sina konton - det är enkelt att förstå då kundens konto är bankens skuld till kunden. Hur kan banken ”låna ut” pengar till ditt konto när ditt konto är bankens skuld till dig? Hur kan banken både ”låna ut” och i samma stund låna tillbaka samma belopp av dig?
Kan du låna ut en hammare till en kompis, ”låna tillbaka” den och påstå att du lånat ut en hammare?
Nä, givetvis inte! Men bankerna hävdar just detta - fastän det du aldrig skulle gå på samma bedrägeri i något annat sammanhang.

@Lars
Håller med om att man ska gå ur och köpa något vettigt då bankrusningen kommer hit också. En som kommenterar på min blog bor tydligen i Spanien och han berättar att i Spanien folk plockar ut pengar och gräver ned dem då ingen längre litar på banksystemet - det är en tyst bankrusning i Spanien men även i resten av Sydeuropa.

Jag kan hålla med om att guld kanske kan vara värt att köpa. Men kanske än hellre mark. Gulds värde beror i mycket hög grad på att vissa tror att det "ÄR" pengar. Men guldmyntsfoten är bara en reträttväg för bankirerna då den förutsätter samma clearingsystem (det Michael beskrev ovan) som dagens skuldbaserade ssystem. Jag skrev om det här (använder även här mycket grafik för att det ska bli klart):

[länk]

Folk bör även försöka skapa lokala valutor och där tror jag i synnerhet på Gessels ruttnande valuta då den kan skydda lokala värden. Skrev om det här:
[länk]
#9 Lincoln jag nämnde själva grundbulten hur bankerna en gång i tiden hanterarade kontanta medel och ingenting annat. Däremot så har Handelsbanken hittat en bra lösning, som ännu inte mer än de själva känner till hur de ska tjäna grova pengar, med rörliga pengar.
Dessa uppgifter med vidhängande farhågor kan nog sporra en hel rad människor till stordåd i fråga om att komma på sätt att säkra sina värdeinnehav.
Då Mr Harmoni lyfte fråga för en tid sedan spånade jag på en del troliga och nödvändiga alternativ - bland annat kommer kontanthandeln att övergå till annan omsättningsbar valuta.
Detta med guld är en tveksam investering även om det visat sej vara relativt säkert - dollar, pund och yen kan säkert vara alternativ - FOREX bank har byggt hela sin verksamhet på valutaväxling och nu står det guldhandlare redo i flera köpcentrum att köpa upp det guld som är till salu.
Samtidigt lockar banker och kreditinstitut med lånemöjligheter - något som brukar föregå varje depression. Kredittagarnas skuldbrev är så mycket mer inkomstbringande än att inneha kontanta eller digitala summor - kontanterna ger ingenting annat än nödvändigheten av hårdbevakade kassavalv - att inneha digitala värdesummor i form av avkastade vinster från kapital är inte heller önskvärt då värdet försvinner i skatt och inflation om det inte återinvesteras - och det är här du kan bli bankkund då din hyra för de pengar du lånar innebär att bankens möjlighet till överlevnad genom kris eller depression.

Som jag ser det kan det bli lite mer otympligt att ha egna små guldreserver - svårt men visserligen inte omöjligt att handla med dessa i detaljhandeln.
Den privata sektorns handel i småbutiker och all begagnad handel försvåras utan en gångbar lokal valuta - dock kan man lösa problemet med andra valutor som inte kommit lika långt eller vars monetära system av politiska eller idealistiska skäl inte önskar släppa kontanthandeln.

Alltså måste vi följa utvecklingen i andra länder för att se om dessa är på väg åt samma håll - hur är det med norrmän och danskar - är dom också i färd att införa enbart digitala betalningsmedel?
Det där med guldet var bara för att kortsiktigt säkra och öka en del av det lilla sparkapitalet. Snart kanske dags att sälja det. Min poäng var ju att MATERIALISERA sina "värdehandlngar" i sånt som gör oss mindre beroende av alla "system". När systemen imploderar kan vi då i huvudsak klara vår överlevnad. Och byta grejer :) Därefter, eller under tiden, kommer människans överlevnadsinstinkt och kreativitet att skapa gemensamma betalningsmedel som vi kan kontrollera själva.

Men det som gäller för alla som inte vill sitta med Svarte Petter i slutändan, är nog att vara lite mindre godtrogen och lite mera förutseende.

mvh

lasse w

ps min morfar gårdfarihandlaren var också analfabet, men han gillade inte att behöva betala ränta och så ville han själv kunna kontrollera det han gnetat ihop. svårare än så är det nog inte ds
@Lars
Håller helt med dig om att materialisera det som går att materialisera innan det är för sent. Guld är ett alternativ (silver knske än mer då silver även används i produktionen). Och du skrev inget om att guldet skulle användas som bas för en ny guldmyntfot så jag tror vi har samsyn även där. Jag ville bara få det klart att jag inte ser guldmyntfot som den räddare som guldbaggarna gör.

Jo, det kommer säkert behövas nya vägar. Representativ direktdemokrati kan vara en väg.
[länk]

En annan sak som faktiskt bra med att finansparasiterna bundit upp allt i skuld är att staten kan börja ge ut pengar för utbyggnad av infrastruktur etc utan att skapa inflation. Staten utgivna pengar kommer döda de påhittade skulderna som bankerna hittat på (amortera- från latins döda) så att penningmängden inte sticker iväg. Samtidgt som staten ger ut skuldfria pengar ska även bankerna reservkrav höjas till 100% och betalsystem skiljas från investerinagar (såsom Fishers Chicagoplan beskrev). Det är en sådan QE som Richard Werner (myntaren av begreppet QE) föreslagit men faktiskt även Milton Friedman i en "lite" annorlunda tappning.
Så det finns hopp! Inlärd hjälplöshet är vad de vill ha in oss i så det ska vi undvika till varje pris:
[länk]

Din morfar var en vis man!
MVH
Lincoln
Kom att tänka på en intressant valuta som heter "Bytt" vilken används i tjänstesektorn och går ut på att man byter tjänster med varandra.
Vrge tjänst har ett "byttsvärde" och man kan byta dessa "bytt" inom "byttskollektivet" vilket gör det möjligt att bara för att du utfört ett byte med en person som till exempel har massage på sitt program och du inte behöver någon massage för tillfället så behöver du inte vänta på den stunden utan kan använda dina "bytts" till att få hjälp med snöskottning av någon som efter snöskottningen behöver massage och kan ta ut den hos den du hjälpte från början.
Med hjälp av nuvarande fina system på data kan man säkert hålla reda på dessa turer på ett alldeles utmärkt vis - men faktum är att detta fungerade i praktiken under den gamla tiden i "Lugnet" i stockholm.
Den informella marknaden som puttrade på där i högönsklig välmåga där de flesta i mer eller mindre hög grad hade fordringar på varandra skapade en balans ur ett ömsesidigt beroende och en social trevnad som vi inte så ofta möter i den i dag betydligt mer asocial handeln.
I själva verket vore ett nollsummespel att föredra mot det nu rådande egokapitalistiska där uttrycket "att gå över lik" äger full relevans.

Vad sägs om ett ballanserande betalsystem utan vinnare och utan förlorare?
Detta nu rådande "egokapitalistiska" systemet tillkännager sin otympliga skapnad tillsammans med en bestämd bismak av just rubriken på denna artikel då det handlar om företagsköp.

Som exempel på detta utan att jag rotat fram något aktuellt fall - men det är många - vill jag peka på något vi ofta hör talas om.
Ett företag köper ett annat företag för låt oss säja "hundra miljarder dollar" - det aktuella uppköpta företaget genererar inte dessa vinster på flera år, men med företaget följer även en massa skulder och avskrivningar vilka i andra änden kan användas för att trolla bort vinster och därmed skattebortfall vilket ökar aktieägarnas utdelning, men minskar det samhälles skatteintäkter där företagen lever och verkar vilket också är helt nödvändigt för dessa företag för utan samhället som marknadsplats inga som helst intäkter.

Summorna i dessa företagsköp är totalt sett så sanslöst uppblåsta att bara det är tillräckligt för att vi borde förstå att detta ingenting annat är än en avancerad form av "laglig" skatteflykt och konstruerat för att dra samhället vid näsan.
Det är förvisso inte bara gårdfarihandlare som kan förstå betydelsen av ett liv utan bankkapitalismens bojor. På nationell nivå har ju många statsledare försökt utveckla en egen oberoende valuta. Hitler, Saddam Hussein, Kadaffi osv, vilket en del anser varit det som fick dem som kontrollerar världsekonomin att till slut vända stödet till dem till att krossa dem.

Det är inte så lätt att se igenom alla dimridåer, eftersom vi alla i våra dagliga liv är beroende av de "system" inom vilka vi efter förmåga försöker förverkliga våra liv.

Jag har gjort ett försök att beskriva hur vi dels kan befria vårt tänkande, dels ge våra dagliga liv en inriktning som ökar våra överlevnadsmöjligheter och motverkar de destruktiva krafter som nu mer än någonsin (?) förmörkar vår framtid.

[länk]
Det är förvisso inte bara gårdfarihandlare som kan förstå betydelsen av ett liv utan bankkapitalismens bojor. På nationell nivå har ju många statsledare försökt utveckla en egen oberoende valuta. Hitler, Saddam Hussein, Kadaffi osv, vilket en del anser varit det som fick dem som kontrollerar världsekonomin att till slut vända stödet till dem till att krossa dem.

Det är inte så lätt att se igenom alla dimridåer, eftersom vi alla i våra dagliga liv är beroende av de "system" inom vilka vi efter förmåga försöker förverkliga våra liv.

Jag har gjort ett försök att beskriva hur vi dels kan befria vårt tänkande, dels ge våra dagliga liv en inriktning som ökar våra överlevnadsmöjligheter och motverkar de destruktiva krafter som nu mer än någonsin (?) förmörkar vår framtid.

[länk]
Som jag flera gånger tidigare har nämnt så finns från  "Omprogrammering av perceptionsmatrisen[länk]  en genomtänkt samling länkar för att hjälpa oss ta makten över minnet.  Så det inte går som i Orwells 1984.  I dag la jag där även in  "Fyra nya ledtrådslänkar 2012-11-13[länk]  som gör det lättare inte minst att återfinna några av det senaste årets djupsinnigheter på Sourze.se.
Snacka om att slå in öppna dörrar! Alla har väl alltid vetat att man lånar ut pengar till banken när man sätter in dem på ett bankkonto. Dessa pengar var inte mer reella på 50-talet då jag fick en notering och ett fint "frimärke" i min gamla postsparbanksbok. Även kontanter är skuldsedlar, som genom en samhällelig överenskommelse har ett värde men egentligen inte är värda mer än ettor och nollor i ett dataregister.
@Per W
Visa var det står att bankerna bollar sina skulder internt och var den clearingprocess som Michael beskriver finns redogjod någonstans.Refera till den textbok som redogör för att clearingprocessen bara är ett sät för banksystemt att slippa undan att betala sina skulder. Och som vanligt när jag ställer dessa frågor förväntar jag mig inget svar.

Jovisst, du kan gå upp till Riksbanken med en 1000-lapp och begära att Riksbanken ska betala sin "skuld" åt dig. Ta med någon som filmar så att vi får se när de på Riksbanken hånler åt dig - du kommer inte få ett skit - mao du har ingen skuld att utkräva från Riksbanken för din 1000-lapp (du får påvisa vad du anser att riksbanken är skyldig dig (en cykel kanske eller vad ska du kräva ;) ). Om Riksbanken är snäll ger dom dig en nytryckt tusenlapp i utbyte mot din gamla (samtidigt som de lite överseende klappar dig på axeln). Det är ett ganska tröttsamt ickeargumet du framför.

Skälet att du använder detta mindre smarta "argument" är för att legimitera att bankernas skulder på pengar ÄR pengar. Jag drar igenom klart att fractional reserve banking är fullständigt bullshit det också. Du får gärna motbevisa det jag skriver där (tror dock inte du vågar ;) ), men följ länken nedan om du törs:
[länk]
Varför skulle jag låna x kr av banken och sedan låna ut x kr tillbaks till samma bank och inte använda dem till att t ex bygga/köpa ett hus eller en bil vilket borde ha varit anledningen till lånet? Att alltså omsätta x kr till något av ett konkret värde.
Förut kunde jag lösa in min "skuldsedel" i guld hos Riksbanken, men guldvärdet är ju heller inget av värde "i sig" utan bygger också på en samhällelig överenskommelse.
@Per W
Vi kan väl börja med att du, precis som jag skrev, inte besvarade mina frågor (helt enkelt för att dina byxor blir helt neddragna om du gör det).

Du påstod att t.ex 1000-lapp är en skuldsedel i presens och inte i dåtid. Jag antar att du kan skilja på då och nu - om annat hamnar den diskussionen på väldigt låg nivå. Du får inte ett skit för tusenlappaen om går till Riksbanken och vill växla den - punkt slut.

För att svara på dina motfrågor. (observera nu att jag inte gör som du - kommer med motfrågor istället för att svara).

Faktum är ju att du inget lånar av banken överhuvudtaget när banken hittar på siffror på kontot.

När banken påstår att den ”lånar ut” pengar kluddar banken dessa siffror på kundens konto och påstår att kunden är skyldig beloppet och att beloppet nu är ”insatt” på kundens konto. Men samtidigt är ju kundens konto bankens skuld på pengar till kunden – så med andra ord – banken har tagit tillbaka vad de nu stoppade in på kontot i samma stund de kluddade dit det. Detta är ekvivalent med att jag ”lånar ut” en hammare till dig men tar tillbaka den i samma stund (du hinner inte ens se om jag har en hammare eller inte) – jag kan då inte hävda att jag ”lånat ut” någon hammare till dig – det vore absurt att påstå det.

Det banken gör när den hittar på summor på kontot som de påstår sig ”låna ut” är att de hittar på två fiktiva skulder på samma summa: Kunden påstås vara skyldig banken de pengar som påstås blivit ”insatta” på kontot samtidigt som banken är skyldig kunden samma påstådda belopp (som aldrig har funnits). Storbankskartellen har sedan, med mamma staten som hjälpreda, sett till att deras skuld på pengar (återigen, bankkonton är bankernas skulder på pengar och INGET annat) aldrig ska behöva betalas tillbaka genom att de internt kan bolla sina skulder mellan varandras konton och ge illusion att kontokunder betalar varandra pengar (när kontoöverföringar de facto bara innebär att du får mer eller mindre av bankernas SKULDER på pengar på ditt konto – kontona innehåller aldrig pengar).

Den andra delen av de två påhittade skulderna som skapades vid kontokluddandet, den som skuldslaven bär på, ska dock ALLTID till vilket pris som helst, ”betalas” till bankerna. Det finns givetvis inget moraliskt skäl till att betala skulder till en part som inget lånat ut mer än påhittad skuld och som dessutom gör allt för att undvika betala sin del av den påhittade skulden.

Så nu vill jag du, utöver att besvara frågorna jag redan ställt, påvisar på vilket sätt banken "lånat ut" något alls när de omedelbart tar tillbaka det de påstår sig "låna ut" till kundens konto.

Väntar mig ett till rungande ickesvar

Väntar mig än mindre att du ska försöka diskutera varför Fractional Reserve Banking är en myt som jag visar i mitt senaste blogginlägg:
[länk]
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .