Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Den inre samhällsreformen

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Den_inre_samhallsreformen/Sourze_style.html .
Trots allt elände på jorden så ökar folkmängden med nästan 100 miljoner/år. Med god vilja kan man skönja en viss minskning, men i stället lever ländernas befolkningar allt längre.

Då det gäller vapenexport är Sverige oftast inte självstyrande då det gäller mottagarländerna. Komponenter och gemensam utveckling kräver visst samarbete med vidhängande restriktioner. Ett allians"fritt" land som har egen vapenexport, vilken i framtiden inte skulle tillåtas exportera, är det samma som ingen industri och inget eget försvar. Är NATO ett bättre alternativ?

Om nu Sverige återigen vill skapa något som inte fungerar och därför inte finns i något annant land så varsågod, sätt till kommité som kan försöka skapa ett demokratikriterium för vapenexport. Tyvärr hinner inte undertecknad uppleva det.
Filosofen Descartes gjorde en intressant liknelse apropå kunskap och samhällsreform i "Avhandling om metoden att rätt vägleda sitt förstånd och söka sanningen i vetenskapen" 1637 och skrev att det vore orimligt att reformera en stat genom att bara rasera den för att bygga om den:

"Men jag trodde ändå att något radikalt kunde göras vad beträffar den personliga, intellektuella hygienen, nämligen:  När det gäller åsikter jag tidigare haft, så kunde jag inte företa mig något bättre än att göra mig av med alla på en gång för att sen ersätta dem med bättre efter att jag kontrollerat dem med hjälp av förnuftet."
(Michael Delavante 2012-10-29 06:00  "Den inre samhällsreformen[länk] .)

René Descartes hade förstås rätt.  All verklig förändring kommer inifrån och ingen förändring som inte kommer inifrån är verklig.  Det är ingen lätt resa.
Erlingsson, oavsett Descartes kloka funderingar (för all del även dina), så undrar jag om inte den kulturella uppväxtfårans tiltor är ett tillräckligt stort hinder för många då det gäller att förändra den mentala hygienen. Då det gällde Descartes, lämnade han aldrig sina forskarfåror och ärvda miljö.

Förmodligen är citatet grundat på hans avståndstagande då det gäller äldre filosofiska auktoriteter. Sinnlig kunskap ansågs förgänglig och den äkta inifrån "stammen". Hur skall dagens tänkare undgå all sinnlig påverkan, frågan är om vi inte måste duscha fem gånger om dán för att uppnå närheten av D:s tänkta mental-hygien. Leif, det mesta idag är ytterst kontroversiellt då de politiska odalmännen är urusla på att kultivera både folk och dess miljöer. Har du hör att man förtätar civilisationen i dag?
3 Ström: "Har du hör att man förtätar civilisationen i dag?"
Ah, tjusigt, nästan Dan Andersson!
- Fast vad betyder det, vad menar karln...?
Tveksamt om han vill avslöja det, eller vilken red han jobbade på?
#4 Jocke Förtätar civilisationen? Utplånar den är väl vad det handlar om?
Apropå utplåna, alla insatser till trots, så har intragationen havererat och vi lär aldrig längre få lag och ordning på en rimlig nivå.
[länk]
Leif E Ström 2012-10-30 15:27 #3  [länk] :
Erlingsson, oavsett Descartes kloka funderingar (för all del även dina), så undrar jag om inte den kulturella uppväxtfårans tiltor är ett tillräckligt stort hinder för många då det gäller att förändra den mentala hygienen.  Då det gällde Descartes, lämnade han aldrig sina forskarfåror och ärvda miljö.

Förmodligen är citatet grundat på hans avståndstagande då det gäller äldre filosofiska auktoriteter.  Sinnlig kunskap ansågs förgänglig och den äkta inifrån "stammen".  Hur skall dagens tänkare undgå all sinnlig påverkan, frågan är om vi inte måste duscha fem gånger om dán för att uppnå närheten av D:s tänkta mental-hygien.  Leif, det mesta idag är ytterst kontroversiellt då de politiska odalmännen är urusla på att kultivera både folk och dess miljöer.  Har du hör att man förtätar civilisationen i dag?
Nej, det hade jag inte hört.  Vad avser man därmed, med att förtäta civilisationen?
#6, Leif, vad man därmed anser är inte huggit i sten, men grundtanken består i nybyggnation inom en redan befintlig bebyggelse.
Då det gäller Stockholm anser jag att det inte i första hand gäller att skapa utveckling och förnyelse utan ett sätt att socialt snygga till en tillströmning av 40000 nya "stockholmare" varje år. Förbättrad miljö och infrastruktur åberopas men den befintliga befolkningen förlorar, grönområden, industrimark (närliggande arbetsplatser), samt p-platser för långtidsparkering. Stadsplaneringar har i vanliga fall därutöver ekonomisk struktur som är överordnad bristfälliga miljölagar och medborgarmakt.

Stockholms city är i dag mest kuriosa utan den mängd arbetsplatser och bostäder som en gång varit. Företagen knäar inför hyror och taskig infrastruktur. Expandera närkommunerna i riktning bort från Stockholm, med super-terminaler för direktkommunikation mellan de större kommunerna i Mälardalen. Gör kommunerna levande utan köplador.

Att "förtäta civilisationen", anknyter givetvis även till
en unik variant av kommunal isoleringspolitik då makten stärkes då den fjärmar sig från befintliga medborgares problem, i Stockholms fall genom att överflytta fokus och resurser på "ofödda" stockholmare.

Ingen kommun, ingen stat vill starka medborgare, de vill ha demokrati.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .