Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden [Ingen Artikel!] Är Sourze till för debatt eller upplysning?

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Ar_Sourze_till_for_debatt_eller_upplysning__20121005_2205/Sourze_style.html .
Jag vill snabbt upplysa om att humorn måste få större plats, för det bizon skriver och inte bara i enstaka påstående meningar när han är grälsjuk.
Det är Gud som talar.

Det direkta svaret på din fråga mrh är att - ett visst svar på din fråga kan du läsa under Sourze idédeklaration.
Ett annat kan du ana under var skribents personliga begagnande av sajten där förutom att läsa en del intressanta artiklar och ibland ge sin syn på dessa även ingår att ta upp andra för denne viktiga ämnen.

Någon direkt humorsajt är det väl inte många som inbillat sej att det är, men icke dess då mindre skriver en och annan både underhållande, intressant och roligt.

Kvalitén på kommentarerna är ganska spretig - medan en del ger saklig kritik av innehållet i artiklarna samt kompletterar tankegångarna i dessa vid behöv använder andra sej av möjligheten att få uttrycka sej offentligt till att som du sprida rasbiologins återinförande som urvalskriterier för nationalistiska idékonstruktioner - medan ytterligare andra använder sej av samma möjlighet för att sprida kärlek.

Läste en passus i en av trådarna att ett litet kotteri seglat upp som alla tyckte det var bättre förr - deras trötta ögon hade svårt med läsförståelsen av långa texter och ansåg att vissa skribenter med piggare syn på livet hade tagit över, ja rent av ockuperat hela sajten och gjort den obrukbar - jag anade en stark vilja fån dassa gamla kufar som inte orkade hänga med längre att begränsa mer utförliga kommentarer eller inlägg i diskussionerna.

Man kan ju undra för vilka dessa reliker från fordom för sin talan? Må det fria ordet LEVA!

Ps Den sista meningen bör vara det egentliga svaret på din fråga. Ds.
#2, Bizon, från en gammal grälsjuk kuf kan du få vetskapen att man aldrig avstavar vare sig PS, eller DS med både versaler och gemener utan ALLTID med dubbla varianter av versaler aternativt gemener. PS - ps.

Du kan själv vara nog så spretig, när du ytligt klämmer till med en jämförelse mellan rasbiologi och kärlek. Läser du Lars Nilssons microblogg? Önskar mången gång att man som Nilsson kunde komprimera sig i både tal och skrift.

Avslutar med en liten strof av Alf Henriksson:

Ett ord som en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje till livets slut
Det kan uppväcka obehag livet ut
Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden

PS! Den grälsjuke, önskar en fin dag.

Bizon 2 / Vill bara meddela från RELIK-JANNE att jag hänger med så gott jag kan på många håll.Sedan har jag den livserfarenheten att det korta o klartänkta läses av många. Ju längre text med inbyggda bisatser - ju färre läsare.På en sammankomst så tittade Talaren på klockan och sa"nu har det gått 20 minuter, så jag vet att ni slutat lyssna, så jag slutar jag också" Då utbröt uppskattande applåder.
Även jag min Brutus, är avundsjuk, på Lars Nilssons microkorta sannings-satser.Jag har en o annan gång försökt med liknande. Jag har alltid en bok av Alf Henriksson nära inpå mig vid TVn.
Leif och Jan
Jo jag förstår era invändningar, men jag arbetar efter tesen att jag inte skriver för andra än de som klarar av mina texter.
Att det i sin tur inte innebär att jag även i mina egna ögon tänker att jag borde kunna bättre är sant - dock räcker inte utrymmet på bara 3500 tecken för det - annars hade ni fått se på utläggningar.
- Visst, invänder någon - man kan dela upp utläggningen i flera kapitel, men jag vill varken förorsaka hjärtinfarkt eller hjärnblödning hos de få tappra läsare jag har - det räcker med höjningen av deras blodtryck - vilket läkarvetenskapen är ense om inte är en sjukdom - annars skulle jag efter varje inlägg bifoga en önskan om ett snart tillfrisknande.

"Ps" - jag vet att förkortningen betyder "efterskrift" alltså ett ord. "Ds" betyder "densamme" alltså den som även skrivit det som skrivits innan p-esset. Jag vet också att e-post inte har så mycket med epos att göra, men även epos är något i stil med ett "post skriptum" då ju handlingen utspelas i förfluten tid.
Ibland handlar det bara om att välja rätt språk för tolkningen (..)
Kan tillägga att (..) förutom att det är mitt "Bizons" bomärke också betyder att det finns mycket mer att säja i sak, men att jag avstår för tillfället.

Så säj att jag är både ödmjuk och hänsynsfull.

Carpe diem - en uppmaning i all välmening.
Förresten "Carpe" betyder fisk - samma ord som "fånga" alltså det begrepp som användes av urmänniskorna för det dom lyckades få tag i i vattnet.

Diem - har en koppling till "diadem" - något som rika damer använde sej av i avsaknad av de unga kvinnornas skönhet - en skönhet som även i mörkret strålar av dagstjärnans ljus speglad i deras ögons glimmande stjärnor.

Som sagt - Fånga! Lev! Älska och njut! Men mest låt oss fångas av äventyret medan vi har plats för det i våra hjärtan.
De första kristna använde fisken som en samlande men ganska hemlig symbol. Jag ser den tejpad på bilar ibland. vad hade hänt om kyrkorna fortsatt med fisktecknet? Inte alltid så kul med korstecken i alla slags variationer året runt. Ha en Golgatabild som altartavla året runt är klart deprimerande...
Nu för tiden är det torsken som är det samlande namnet på män som får sig ett skjut för pengar.
9 Janne B du undrade nyligen lite varför frågan om män, och kvinnor, relationen mellan dem/oss, är viktig.
Här är en sak som belyser varför jag ofta tar upp den.
"Slutet för männen?" Konflikt, P1
[länk]
Jocke 11 - lyssnade på programmet - tydligen en trend över i stort sett hela västvärlden. Grabbarna drömmer om att bli fotbollsproffs och flickorna om en intressant karriär efter akademiska examina - de flesta av båda sorter når inte så långt på sina drömmars väg, men kvinnoyrken behöver oftast kvinnor och byggsvängen killar så det brukar tydligen lösa sej.

- Jag förstår inte varför män skulle vara så rädda för att bli försörjda - grundförutsättningen för att vara konstnär och lärare inom Waldorfskolan har varit att inte bry sej mycket särskilt mycket om pengar.
Mina första barns mamma var en betydligt effektivare försörjare än mej - fördelen med det var att jag fick mer tid med mina ungar - nackdelen var att hon och jag avlöste varandra i hemmet - det gick, men var förödande för relationen i längden.
12 Bizon. Det finns en hel del forskning, (tror jag länkat en del) som visar att:
1) Kvinnor inte gärna gifter ner sig ekonomiskt.
2) Att arbetslösa män spolas av partnern oftare än dito kvinnor.
3) Att hemmamannen inte alltid attraherar kvinnan i långa loppet.
Tror du koketterar här lite Bizon... Du vet säkert att en konstnär, musiker och en del andra sysselsättningar med mycket jobb hemma, uppväger i statushänseende. Den status som inte minst kvinnor fikar efter. Så knåpa du på i godan ro med dina lerfigurer och annat!
Ja du Jocke - de där med statusen kan nog ses som den verkliga haken för strebertänket - så långe statusen i ett livsval som de du räknat upp är någorlunda acceptabel så går det väl ann även med en lite skralare ekonomi.

Att kvinnor mer sällan gifter ner sej kan nog hänga samman med att dom hela tiden siktar högre. Män däremot har en tendens att gärna vilja ha någon som ser upp på dom - naturligt då att inte välja drottningen, men hellre pigan.
I en tidigare version av denna tråd skrev Mr Harmoni 2012-10-05 21:54 #1  [länk] :
Jag känner många som undrar över att vi som skriver här vill ha igång en diskussion eller bara är ute efter att upplysa folk om saker och ting?

Själv är jag mest ute efter att få in lite nya inslag som de flesta inte kanske gillar för att de vet för lite om ämnet och därför håller sig nästan till samma ämne som de behärskar för säkerhets skull, som då blir rätt tjatigt i längden.
Att angripa någon med fnoskler och med tillägg av invektiv är ju oborstat, så det kan vi hoppa över och hålla oss till sakfrågor där alla kan deltaga och framför allt "döm inte någon ohörd!"

Själv ser jag hemskt gärna diskussion om verkliga frågor, och för att kunna komma dithän och alltså bort från den visserligen demokratiska diskussionen av overkliga men välbekanta frågor så sysslar jag själv förvisso en hel del med "att upplysa folk om saker och ting".  En del av er börjar nog så smått förstå min metod.  Jag håller reda på vad som diskuteras här och när så är möjligt anknyter jag till något som redan är skrivet någonstans.  Det är givetvis en form av "spindoctoring" eller propaganda, men till skillnad mot den propaganda som är avsedd att fördumma, så är min avsedd att försmarta.  Att göra oss mer seende.  Visare.
Visst Leif 15
Du tänker dej dina handlingar i ett vällovligt syfte - men vad blir konsekvensen om smartnessen du introducerar kommer att användas i rakt motsatta syften än vad du avser?
Det knepiga i sammanhanget är att man gärna vill tro gott om människan som likt den inbitne alkoholisten ständigt kommer att göra oss besvikna.
ETT STEG FRAM OCH TVÅ TILLBAKS ÄR VÄL VAD SOM MEST MÄNSKLIGHETEN MÄKTAR MED - visserligen leder det som synes för de som ser till den gradvisa utarmningen av alla av oss kända livsvärden som vi visserligen hyllar, men aldrig ens kommer i närheten av att få uppleva då verkligheten ständigt fjärmar oss från dessa.
Tack Bizon, jag hade just hoppats att någon skulle fråga det.  Tänk nu på hur media driver vilka frågor vi förväntas förhålla oss till, och inse att detta har pågått i bortåt ett århundrade, och riktigt konsekvent i över ett halvt århundrade.  Tongivande media sätter agendan, och alla andra följer John (utom i lokalpolitiska frågor).
Politiska spin doctors för olika agendor har också mycket länge använt taktiken ute i de olika debattforumen.
Vilket har varit ett av mina syften att tydliggöra.  Vilket jag gör genom att själv använda och sedan avslöja metoden.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .