Varför den Nya Världsordningens högkvarter ligger i Mellanöstern

29.07.2018 14:18

 


https://caerulis.wordpress.com/2018/07/27/nwo-mellanostern/

 

Mellanöstern är den region en central administration för hela världen med största effektivitet kan verka från.

Området knyter samman tre av planetens sex kontinenter: Europa, Asien och Afrika, liksom 6,4 miljarder av dess påstådda 7,4 miljarder människor.

Två av de återstående tre kontinenterna, Nord- och Sydamerika, härbärgerar de återstående 13% av jordens befolkning.

Kontinent nummer sex, Antarktis, saknar inhemsk befolkning.

De framtida generationer som överlever krigen kan bland annat se fram emot snabbtåg som ilar mellan den kommande centralmakten i dagens Mellanöstern och Storbritannien och Nordkalotten i Europa; Kamtjakta, Japan och Singapore i Asien, och Kapstaden i Afrika.

Avståndet mellan denna region och de euroasiatiska och afrikanska landmassornas yttre gränser ligger mellan cirka 500 och 800 svenska mil.

Visste läsaren att det redan i dag hålls ett toppmöte för världsregeringen varje år?

Till skillnad från Bilderberggruppen fladdrar inte detta möte runt och byter ideligen plats, utan hålls alltid på samma plats: Dubai i Förenade Arabemiraten i Persiska viken.

Tittar man på avståndet mellan den euroasiatiska och afrikanska landmassans yttre gränser och Mellanöstern, tittar just Persiska viken piggt fram.

Vi gissar att ingen av läsarna missat de enorma investeringar som pågår i detta område sedan många år. Ansenliga dataresurser har under stor tystnad också flyttats från USA till arabiska halvön. Det är därifrån man planerar att styra flöden av människor och resurser, när världsregeringen väl är på plats.

Det var för detta den politiska ideologin zionismen och Israel skapades: för att plöja vägen för den kommande världsregeringen. För att provocera, starta och driva de krig som kommer att krossa existerande nationalstater som ännu inte infogats i den globala centralbanksstruktur den anrika bankfamiljen Rothschild ligger bakom: Syrien och Iran.

En intressant fråga i sammanhanget är vad som kommer att ske när globalisterna lagt under sig hela geografin mellan Nilen i Egypten och Eufrat och Tigris i Iran/Irak.

Kommer Israel och den religion eller det folk man skamlöst utnyttjat för att driva denna s k zionistiska plan, Judarna, att offras i processen, medan globalisterna under annat namn norpar åt sig hela krigsbytet?

För att förverkliga allt detta vill globalisterna först rensa upp i Mellanöstern. Sedan en tid tömmer man fängelser, mentalsjukhus och slumområden på folk ock skickar dem till Europa.

Ingenjörerna, läkarna, akademikerna, den utbildade arbetskraften, alla de som kan bidra till det pågående och framtida uppbyggandet av planetens viktigaste region, stannar.

Det är därför Sverige och resten av Europa ser en enorm våg av krigsvåldtäkter och andra problem. Europa är invaderat av mänskliga zombies, de som ingen annan vill ha och skickar hit.

Någon normal Islam finns t ex inte i Sverige. Den enda variant landet känner är de muslimska länder avyttrat ur sina länder: kriminella, sinnessvaga, fanatikerna, terroristerna, IS och det muslimska brödraskapet.

Visste läsaren att socialdemokratin i Sverige ingått ett avtal med det terroriststämplade Muslimska Brödraskapet?

Avtalet är att om brödraskapet ser till att muslimer i Sverige röstar på sossarna så upplåter sossarna politiska poster åt brödraskapets medlemmar.

Samma gäller Miljöpartiet.

Ämne: Varför den Nya Världsordningens högkvarter ligger i Mellanöstern

ii

en13 | 31.07.2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah

NWO bygger global Kaganat med alla kännetecken av den gamla historiska världen med öppna människooffrande och omvandlingen av resterande befolkningen efter WW3 till halvdjur-halvrobot zombier.
NWO ledes just nu av psykopater och ursprungligen den mest degraderade och genetisk kriminella delen av den självutnämnda Gods-folket som enligt genetik står närmare till sina genetiska bröder - zigenare. Om världen inte vaknar nu så framtiden blir hemskt för alla oavsett genetik.

Sv:ii

en13 | 31.07.2018

Michael Parenti - Globalization, the New Imperialism
https://www.youtube.com/watch?v=_ptu4TBEVPo

Michael Parenti - Race, Gender and Class Struggle
https://www.youtube.com/watch?v=t_xrGHDZVwI

Sv:Sv:ii

en13 | 31.07.2018

Michael Parenti: A Critical Assessment of the New World Order
https://www.youtube.com/watch?v=X-i3cRXIxk4

Ny kommentar