ASEA

Idag är jag inte längre ombud för ASEA. 

Här finns ett ombud: 
076-047 84 97
 

Vad är ASEA?

Det är inte bara naturligt. Det är unikt.

ASEA är världens enda källa för förnyelse av Redox-signalmolekyler.

ASEA består av triljoner stabila, perfekt balanserade Redox-signalmolekyler som har tillsatts en fullständigt ren saltlösning – samma molekyler som finns i cellerna i människokroppen. Redox-signalisering är en funktion som är central för allt liv på planeten. Redox-signalmolekyler tillverkas i alla kroppens celler och är vitala för immunförsvaret och cellernas återuppbyggnadsfunktioner. 

De är så väsentliga för livet att utan dem, skulle du dö under loppet av några sekunder. Tillförsel av Redox-signalmolekyler hjälper cellerna att bygga upp sig på nytt: skadade celler och celler som inte fungerar ordentligt skiljs ut och friska, livsdugliga celler tar över.

Redox-signalmolekyler är vitala för dina cellers hälsa. Det är därför kroppen sköter sin egen försörjning. Efter 12-årsåldern tillverkar våra celler färre och färre av dessa molekyler. 

 

Hur ska jag dricka ASEA?

Dagsdosen är 116 ml och fyra flaskor räcker för en månads förbrukning. Drick ASEA det första som du gör på morgonen. Under tiden som ASEA verkar i kroppen kan du duscha och göra dina morgonbestyr, innan du äter din frukost.
 
VIKTIGT! att du under dagens lopp dricker 2-3 liter vanligt vatten. Detta därför att gifter och slaggprodukter ska kunna avlägsnas från kroppen. Mindre förekomster av magbesvär kan förekomma 
 

Säkerheten har blivit tillräckligt etablerad under år av tester och användning. Förekomsten av mindre symtom såsom magbesvär och andra, är inte vanliga, men är nästan alltid övergående och avtar med ökat färskvatten intag, det är inte alltför oroande, även livsmedel som apelsinjuice ger liknande symptom hos ett fåtal personer. ASEA är mycket väl tolererat hos nästan alla människor. C-vitamin bryter ner ASEA så drick inte juice eller ät frukt i samband med att du tar ASEA.

Med i förpackningen fick du också en sprayflaska. Den kan du fylla (bara till hälften med ASEA så det inte hinner förfaras) med ASEA och spraya dig i t ex ansiktet för att ta bort leverfläckar med och för att föryngra huden. Det fungerar faktiskt, till skillnad från alla antirynkkrämer ;) Får du ett sår eller ett blåmärke, så spraya på och du nästan "ser" hur det försvinner.
 
Jag gjorde ett test här efter att jag råkat få ett klösmärke på min arm av min katt. Sprayade på igår och idag är det nästan borta. Det ser ut som om huden har helnat. Helt otroligt! 

 

 

Vad gör ASEA i kroppen?

Den återstående frågan är, vad sker i kroppen med ASEA? I denna fråga pågår fortfarande en forskning.

Oberoende kliniska försök, som gjorts på människor, baserar sig på påståenden som görs med en tillsats, visade på att vid 230 metoboliska tester visade 60 av dem på en förskjutning mot effektivare enerigiutnyttjande.

Studier som nyligen gjorts på djur har påvisat att möss kan springa 29% längre tid med ASEA i kroppen än med placebo.

Det finns verkligen gynnsamma fysiologiska effekter i detta avseende. De nuvarande studierna pågår fortfarande och jag kan inte lämna ut dem förrän de är publicerade av oberoende forskare. Mänskliga studier tar ofta år att genomföra och är dyra, ASEA är ett relativt ungt företag, och vetenskapliga publikationer tar tid. I takt med att forsknings-budgeten växer, kan fler studier planeras. Hittills har man gjort över 160 tester med försökspersoner, inga negativa effekter har observerats. Jag kan inte lagligt kommentera några andra resultat innan de har publiceras.

Det finns många aspekter med denna teknik, bortsett från alla oberoende kliniska studier, som personligen intresserar mig.

Den inger ett stort löfte. Komponenterna i denna produkt är desamma som de redox-signalmolekyler som finns i vår kropp och som reglerar läkningen. Jag kan nämna 100-tals vetenskapliga artiklar som stödjer detta.

Jag tycker det är intressant att immunförsvaret använder just denna kombination av komponenter som sitt främsta vapen mot mikrober. Denna förening är och ska vara effektiv, annars skulle vårt immunförsvar inte vara effektivt, men denna förening är ofarlig för friska normala mänskliga celler. Den riktar in sig bara på skadade och dysfunktionella celler och skadliga mikrober.

Se min vitbok om ASEA.NET flik Science, ur min forskning vid PNNL (ett stort nationellt laboratorium) med en forskare som bekräftar dessa påståenden.

 

Fördelen med ASEA är att man inte behöver någon diagnos för att ta det, man måste inte veta vad som är fel och att få en diagnos har aldrig gjort nån frisk snarare tvärt om. Med ASEA ger man sina celler den bästa förutsättningen på daglig basis att kunna sköta sitt jobb optimalt och ger kroppen möjligheten att balansera upp ev obalanser, men har man under många år reducerat sin hälsa så får man räkna med att det kan ta tid innan man känner något, kan ta upp till ett år för vissa innan de känner vad som faktiskt händer hela tiden, för redan 30 minuter efter en dos ASEA har massor börjat hända i kroppen och de som tar blodanalyser under första året med ASEA ser enormt stor skillnad vad som hänt inuti dem oavsett om de känt av det eller ej...

 

 

Är ASEA riskfritt för konsumenterna? 

 

Den frågan  tog 17 år och många miljoner dollar för att besvara. Vetenskapen gjordes av en trovärdig 3:dje part av ett forskningsinstitut (i enlighet med FDA). Företaget som beställt säkerhetsforskningen var ett biotekniskt företag som kallas MDI. De behöll tekniken för att producera denna förening innan tekniken köptes av ASEA år 2007.

Dessa säkerhetsstudier, består av hundratals sidor, och finns att läsas påhttps://www.asea.net/en-us/science/aseascience.aspx.

Det bevisas vetenskapligt att ingen skada kan ske på levande organismer. Som referens, finns djurstudier som har visat att blodkoncentrationer motsvarande 20% av blodplasma med denna förening under sex månaders tid, visade ingen toxisk (giftig) respons i några som helst vävnader, organ eller system. Det förekom inte heller någon endotoxicitet, genotoxicitet, kromosomala mutationer eller blod- eller urinbaserade markörer för toxicitet.

Mer trovärdig vetenskap har knappast gjorts för att påvisa säkerheten hos ASEA, än de som finns för de flesta andra kosttillskott eller livsmedel som finns på marknaden. Inte ens klorerat vatten skulle klara sådana stränga tester.

I mina kontakter med ASEAs företagsledning, har jag funnit dem vara ansvarstagande och -kännande människor. Deras tillverkning och laboratorietestanläggningar är utmärkta och uppfyller GMP-standard. De har åtagit sig att vetenskapligt och med en tidsperiod av 4 år har de spenderat miljontals dollar på oberoende 3:e parts forskning. 

Gary Samuelson svarar på mejl:

Bästa Pernilla,

Dethär är Gary Samuelson, Ph.D., atomfysiker och oberoende vetenskap konsultrådgivare hos ASEA, LLC.

Jag har forskat på ASEA produkten i över fem år nu. Mina viktigaste frågor har varit i säkerheten och effekten av produkten. På senare tid har du sänt mig översättningar av vissa inlägg från din blogg och du bad mig att svara på dem.

Jag känner att det skulle vara bäst att skriva till dig direkt. Det verkar som om du har tagit mycket tid och ansträngt dig i att forska kring ASEA och att du försöker förstå det. Jag respekterar din önskan, och jag känner att dina ansträngningar är uppriktiga och jag kommer att försöka informera dig så gott jag kan om vetenskapen bakom denna produkt.


Sammansättningen av denna produkt är ganska komplex, ASEA är inte en blandning av komponenter. ASEA är producerad av en elektrokatalytisk process, som börjar med 
rent vatten (H2O) och salt (NaCl), utan andra tillsatser.

Vid ett förfarande som liknar det som sker mellan de mitokondriska membranen inuti levande celler (levande celler har också elektro-katalytiska processer som minskar och oxiderar) där koksaltet undergår ett katalytiskt redox (reduktion-oxidation) reaktion som resulterar i mer än 15 olika molekyler, vilka alla produceras inuti levande celler. Några av dessa är inerta eller förekommer i mycket små mängder.

De mest aktiva identifierbara komponenterna i ASEA är superoxider, hypokloriter och väteperoxid, med sina olika arter (O2 * -, HO2 *, OCL-, HOCl, H2O2). I vetenskaplig litteratur är dessa molekyler kända som reaktiva syreradikaler (ROS) och är involverade i många olika cellulära processer, inklusive metabolisk reglering och det oxidativa utbrottet av dessa immunceller. Det är förvånande att stabila superoxider finns i ASEA. Inuti kroppen finns enzymer som bryter ASEA på nytt tillbaka i salt och vatten, för att återvända den kemiska reaktion som används för att göra dem. C-vitamin till exempel, bryter ner ASEA.