SvP:s kopplingar till NATO:s Operation Gladio

10.04.2014 02:00
Operation Gladio. 
Ukraina. Det som hänt i Ukraina har fått mig att inse att vissa saker är faktiskt värre än vad jag tidigare trodde. Händelserna i Ukraina har svarat på många tidigare obesvarade frågor. Men samtidigt har fler frågor dykt upp.
 
Jag kommer inte att gå igenom vad Operation Gladio är för något i detalj. Men följande video gjord av James Corbett, från The Corbett Report, sammanfattar det hela ganska bra. Officiellt startades Gladio av NATO, men sanningen är att det började egentligen innan NATO, och att NATO senare skulle ta över verksamheten som skulle så småningom bli till statligt finansierad terrorism. 
 
NATO sökte sig aktivt till extrema rörelser för att via dem kunna manipulera den etablerade politiken, via de extremistiska politiska och paramilitära rörelser i Västeuropa. Oftast infiltrerade de dem, men många gånger skapade de dessa extrema rörelser själva. Ursäkten för NATO att utöva Operation Gladio var att bekämpa Sovjet, dess eventuella agenter väster om järnridån och även att förbereda en Stay Behind projekt, för att kunna operera ett militärt revolt ifall Sovjet skulle invadera Västeuropa. 
 

 
 
Operation Gladio blev först avslöjad då den italienske premiärministern, Giulio Andreotti, som erkände operationens hemliga verksamhet inför parlamentet hösten 1990. Det blev en stor skandal som skakade hela Europa. Men idag verkar alla ha glömt bort det.
 
Gladio blev ett verktyg som NATO kunde utnyttja för att manipulera den etablerade politiken i Skandinavien, Benelux, Brittiska Öarna, Alpländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Men Gladio var även aktiv i Turkiet, Cypern och Portugal. Gladio hade blivit till en subversiv organ inom NATO som alltså utförde terrorattacker mellan 1960-talet till 1980-talet. Det mest kända fallet av Gladio i Sverige är Sveaborg. En nationalSocialistisk grupp som rekryterades av CIA-agenten William Colby, på 1950-talet. Den svenska Gladios existens kände Statsminister Tage Erlander mycket väl till. Alltså tillät Socialdemokraterna CIA beväpna nazister på svensk mark. 
 
Jag kan säga att jag kan "den svenska nationella rörelsen" som baksidan av min hand. Och jag har likt dess kritiker även noggrant studerat denna rörelsens historia. Och jag vill vara tydlig med att skilja denna rörelse i två olika kategorier med två helt olika politiska kulturer. Den första kategorin består av riktiga nationalister och patrioter som är en samling med medborgare som verkligen är oroliga för vilken framtid de kommer att lämna till sin barn och barnbarn. Och den andra kategorin som består av individer som är mer intresserad av rashygen och rasbiologi, än något annat. Och som vi kan se har de inga problem med att samarbeta med de mest dubiösa typer för att nå ett visst mål, ändamålet helgar medlen. 
 
I den första kategorin kan vi räkna in Sverigedemokraterna, Sverigepartiet, Framstegspartiet, Nationaldemokraterna och Bevara Sverige Svenskt. I den andra kategorin kan vi räkna in Svenskarnas Parti, Folkfronten, NationalSocialistisk Front, Svenska Motståndsrörelsen och Vitt Ariskt Motstånd. Det enda gemensamma som alla dessa grupper/partier har är att de kallar sig nationalister. Men de definierar alla nationalismen helt olika. Sedan har det så klar funnits folk som gått emellan, så som många gått emellan alla olika sorters partier och politiska rörelser från vänster till höger, uppåt och nedåt, och tillbaka. Det jag pratar om är vad de specifika partierna eller rörelserna vill och står för, inte vad specifika individer där må ha haft för vilja, eller vad de stått för. 
 
NATO:s Operation Gladio, må ha avslöjats 1990. Men det finns inget som säger att verksamheten tog slut bara för att den blev deklassifierad. Tvärtom så kan vi se att den moderna underrättelsetjänsterna i väst arbetar fortfarande än idag med denna operation. När Sovjet föll, kunde NATO flytta in sin operation in i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Före detta Sovjet-stater blev de nya områden där Gladio kunde operera. Och som vi ser är Ukraina inget undantag. 
 
Amerikanska Blackwater tränar ukrainska nazister (Operation Gladio). 
Den svenskättade forskaren och författaren William F. Engdahl skrev nyligen en artikeldär han avslöjar att de krypskyttar som skjutit mot så väl polis som civila demonstranter i Majdan i Kiev, Ukraina, var nationalSocialistiska paramilitära grupper som tillhörde just Operation Gladio! 
 
Bland de extrema miljöer i Ukraina som öppet samarbetade med den amerikanske Neo-Con galningen, John McCain, finns Svoboda, som har varit partiet med kontakter bland de mer våldsbejakande rörelser. Många med ledande figurer som öppet samarbetat med islamister. Återigen snackar vi om grupper som gärna samarbetar med dubiösa grupperingar för att uppnå ett visst mål, ändamålet helgar medlen. 
 
Cirkeln blir dock först sluten, då Svenskarnas Parti (SvP) öppet stödjer IMF/NATO/EU-kuppen i Ukraina. Det första SvP gör är att visa upp en bild med Putin och några judiska rabbiner, som för att visa upp för sina antisemitiska anhängare att Putin är med "juden". De skickar iväg svenska volontärer till Ukraina för att ställa upp på "revolutionens sida". Svenskarna som åker ner deltar i militära övningar och aktioner tillsammans med diverse andra våldsbejakande rörelser med band till Svoboda. Även om SvP:s anhängare har svårt att smälta eller erkänna det, så har SvP hjälpt IMF/NATO/EU erövra ett land. 
 
Men kanske värst av allt. För första gången sedan 50-talet har svenska nationalSocialister deltagit i militära aktioner under Operation Gladio. Frågan är om SvP någon gång kommer att bjuda in sina vänner från Ukraina för att utföra en liknande revolution åt NATO i Sverige. 
 
Folk i medier och i olika forum ska ständigt fråga ifall SvP är en nazistisk rörelse eller ej. Den här frågan är FULLKOMLIGT irrelevant!! Det som däremot ÄR relevant är ifall denna rörelse är en kontrollerad opposition! Jag skulle faktiskt sitta lugnt ifall SvP bara var ett gäng "skinnskallar". Men risken är nu att de agerar som en front åt NATO. (Läs gärna FlashBack-tråden om SvP:s aktiviteter i Ukraina). 
 
Jag hade mina farhågor sedan SvP bjudit in MI6-informatören Roberto Fiore. Intressant nog, så var Fiore även misstänkt för att ha deltagit i Gladios bombningar i Bolognia på 80-talet. Förvisso dömdes aldrig Fiore, men vi bör komma ihåg att på den tiden hade alla NATO-medlemmar skrivit på att de inte fick döma deras agenter. 
 
Jag tycker det är intressant att SÄPO inte är ett dugg intresserad av de återvändande svenska nazister, från Ukraina. Men intressant i sammanhanget är den svenska adelns intresse för Ukraina. Carl Bildt har varit mycket aktiv och intresserad av Ukraina. Och som alla vet så är han en svensk adelsman. Den klassiska "rysskräcken" har varit återkommande i Bildts retorik. Och nu har han kanske personligen fixat svenska nazister i Ukraina åt den globala eliten. 
 
Historiskt sätt är Ukraina en märklig konstruktion. Ryssar, vitryssar och ukrainare har alltid setts som samma folk. De tre språk som de tre folken talar ses av många språkforskare som olika dialekter av samma Storryska språk. Men de har alla sina rötter i Kievriket. Först efter ständiga invasioner från Polen fick vitryssar en separat identitet, även om de fortfarande behöll sin ortodoxiska tro och skiljde sig från de katolska polackerna. Men det var först efter jesuiternas avtal vid Brest på 1500-talet som katolicismen kom in i det som idag är Ukraina. 
 
Ukrainare skulle av historiska skäl identifiera sig allt mer med sina tyskspråkiga katolska härskare från Österrike (Habsburg) sedan 1700-talet, i Västra Ukraina. Därmed skulle det även bli mer naturligt för Stephan Bandera och andra ukrainare i västra delen av landet att välja tyskarnas sida under 2VK. Det är i stort sätt samma sak, bara att NATO tagit över den katolska delen i konflikten mellan öst och väst. 
 
Men för att återknyta, vill jag bara påpeka att vi bör vara oroliga för framtida Gladio-aktiviteter i Sverige. Och självklar kommer etablissemanget att försöka kleta detta på mer legitima rörelser (som SD) som är ett verkligt hot mot dem. Så har vi sett med Breivik,som har visat sig vara en del av Gladio.

Den illegitima premiärministern av Ukraina säljer ut sitt land till jesuittränade Van Rompuy. 
 

Källa: https://detopaverkadesinnet.blogspot.se/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50