Slutet för oss alla, Washington trummar för krig

06.07.2014 19:38
Av Paul Craig Roberts
 
Översättning Ingemar Wärnström
 
 
 
Sju länder har under 2000-talet, med stöd av västmedia och den ”västerländska civilisationen”, helt 
eller delvis förstörts av väst, bevis nog för att västvärldens ledarskap saknar moraliskt samvete och  
mänsklig medkänsla. När nu också Washington är utrustat med dess falska doktrin ”rätten att slå till  
först med kärnvapen” så ser mänsklighetens framtid ytterligt blek ut. Washington har påbörjat 
förspelet till det tredje världskriget och europeerna verkar också vara ombord. Så sent som i november 
2012 sa NATO:s generalsekreterare Rasmussen att NATO inte betraktar Ryssland som en fiende. Nu 
när dumbommen i Vita Huset och hans europeiska vasaller har övertygat Ryssland om att väst är en 
fiende har Rasmussen deklarerat att ”vi måste anpassa oss till det faktum att Ryssland nu ser oss som 
dess motståndare”, genom att förstärka Ukrainas militär och även övriga militärkrafter i central- och 
östeuropa.
 
Förra månaden deklarerade Alexander Vershbow, tidigare USA-ambassadör i Ryssland, nu vice 
generalsekreterare i NATO att Ryssland är fienden. Han sa att amerikanska och europeiska 
skattebetalare måste stå för en militär modernisering ”inte bara av Ukraina utan också av Moldavien, 
Georgien, Armenien och Azerbadjan.”
 
Man kan se dessa signaler till större militära satsningar som helt normala uttryck för USA:s militära 
säkerhetskomplex. Efter att ha förlorat ”kriget mot terrorismen” i Irak och Afganistan, behöver 
Washington någon ersättning och har därför återskapat det Kalla Kriget!
 
Detta är förmodligen hur vapenindustrin, dess agenter och delar av Washington ser det. Men de 
neokonservativa är mer ambitiösa än så. De är inte bara på jakt efter större ekonomiska vinster för 
militärkomplexet. Deras mål är Washingtons världshegemoni, vilket innebär hänsynslöst agerande typ
det strategiska hot som Obamaregimen och dess europeiska vasaller utsatt Ryssland för i Ukraina.
Sedan förra hösten har amerikanska regeringen presenterat lögn efter lögn om Ukraina och skyllt 
Ryssland för konsekvenserna av Washingtons agerande. De har demoniserat Putin, exakt som de 
 
Media gjorde med Kadaffi, Saddam Hussein, Assad, talibanerna och Iran.
Media, som inte är annat än prostituerade (presstitutes) och de europeiska huvudstäderna har stött 
lögnerna och propagandan och repeterar dem utan slut. Därför har nu den amerikanska allmänhetens 
attityd till Ryssland övergått till att bli skarpt negativ.
 
Hur tänker Ryssland och China när de ser detta? Ryssland har sett NATO framflyttat till dess 
nationsgränser, ett klart brott mot andan i överenskommelsen mellan Reagan och Gorbachiev. 
Ryssland har upplevt att USA dragit sig ur ABM-avtalet dem emellan och i stället utvecklat en ”star 
wars” sköld. (Om denna sköld fungerar är av mindre betydelse. Dess syfte är att övertyga politiker 
och allänhet om att Amerika är säkert.) Ryssland har också bevittnat hur Washington har ändrat sin 
kärnvapenstrategi från att vara ett skydd till att användas för ett förebyggande första anfall. Och nu får
Ryssland dagligen lyssna till en ström av lögner från väst och se hur den ryska civilbefolkningen,
stämplade som terrorister av Washington, slaktas i Ukraina, vilket genomförs av Washingtons vasaller 
i Kiev. Vapen som vit fosfor används utan minsta protest från väst.
 
Massiva attacker av artilleri och flyganfall på bostäder och hem i ryska Ukraina genomfördes på den 
25:e minnesdagen av ”massakern ” på Tianmen Square, där Washington och dess lyd-dockor 
fördömde Kina för en händelse som aldrig hänt. Vi vet nu att någon massaker på Tianmen Square 
aldrig ägde rum. Det var bara ytterligare en Washington lögn, liksom den om tonkinbukten (som USA 
tog som förevändning för vietnamkriget), Saddam Husseins massförstörelsevapen, Assads användning 
av kemiska vapen, Irans kärnvapen, etc. Det är ett märkligt faktum att världen lever i en falsk 
verklighet skapad av Washingtons lögner.
 
Filmen The Matrix, ger en sann bild av livet i väst. Folken lever i en falsk verklighet skapad för dem 
av deras härskare. En handfull människor har tagit sig ur den falska existensen och är hängivet 
upptagna med att ta människorna tillbaka till verkligheten. De räddar Neo, ”Den Ende” som de helt 
riktigt tror, som har kraften att befria människorna från den falska verklighet de lever i. Morpheus, 
rebellernas ledare, förklarar för Neo:
 
“The Matrix är ett system, Neo. Det systemet är vår fiende. Men när man är inne i det och ser sig 
omkring, vad ser man? Affärsmän, lärare, jurister, snickare. Just dom människors tankevärld som vi 
försöker rädda. Men tills vi gör det är de ännu delar i systemet och det gör dom till våra fiender. Man 
måste förstå att de flesta av dessa människor inte är beredda att befrias. Och många av dem är så 
invanda och så hopplöst beroende av systemet, att dom är beredda att slåss för att skydda det.”
 
Jag upplever detta varje gång jag skriver en artikel. Protester anländer som email från folk som är fast 
beslutna att inte tas ur deras villfarelser och läggs ut på webbsidor där författare utsätts för förtal av 
regeringarnas kommentatorer. Tro inte på den verkliga verkligheten, insisterar dom, tro på den falska 
verkligheten.
 
Matrixen omfattar även delar av den ryska och kinesiska befolkningen, speciellt de som utbildats i 
väst och de som är mottagliga för västpropaganda, men på det hela taget kan dessa befolkningar skilja 
på lögner och sanning. Washingtons problem är att propagandan som styr över västländerna inte styr
över de ryska och kinesiska regeringarna.
 
Hur ska man tro att Kina reagerar när Washington deklarerar att South China Sea är ett område av 
nationellt amerikanskt intresse, när de placerar 60% av sin väldiga flotta i Stilla havet, och konstruerar 
nya flyg- och flottbaser från Filippinerna till Vietnam?
 
Washingtons avsikt är att skaka liv i skattebetalarna till förmån för de militära och säkerhetspolitiska 
komplexet vilka i sin tur tvättar en del av skattepengarna och ger dom tillbaka som politiska 
kampanjpengar. Kan Ryssland och Kina ta risken att se Washingtons ord och dåd på detta begränsade 
sätt?
 
Hittills har Ryssland, och bara Ryssland (och Kina), förhållit sig avvaktande. Rysslands 
utrikesminister Lavrov, sa: ”I detta skede vill vi ge våra partner en chans att lugna ner sig. Vi ska se 
vad som kommer härnäst. Om de absolut grundlösa anklagelserna mot Ryssland fortsätter, om de
försöker att pressa oss med ekonomiska åtgärder, då kan vi komma att omvärdera situationen.”
 
Om Vita Husets dumbom, Washingtons mediahoror och europas vasaller övertygar Ryssland att krig 
är oundvikligt, så är krig oundvikligt. Det finns inga som helst utsikter för NATO att åstadkomma en 
offensiv ens i närheten av den storlek och kraft som den tyska invasionen 1941 var, vilken slutade i 
förkrossande nederlag. Kriget kommer att bli med kärnvapen, vilket betyder slutet för oss alla.
Håll detta i minnet medan Washington och dess mediahoror fortsätter att trumma för krig. Håll också i 
minnet att en lång historia bevisar utan minsta tvivel att allt Washington och presstitute media säger 
och skriver är lögner som tjänar en dold agenda. Det går inte att rätta till situationen genom byta parti 
vid röstningen.
 
Thomas Jefferson lät oss veta hans lösning: ”Frihetsträdet måste uppfriskas då och då, med blodet 
från patrioter och tyranner. Det är dess naturliga gödning.”
Det finns inte många patrioter i Washington, däremot många tyranner.
Paul Craig Roberts var en av skaparna av president Reagans ekonomiska politik, den 
s.k. Reaganomics. Han har varit redaktör vid Wall Street Journal och undervisat vid en 
lång rad amerikanska universitet. Hans senaste böcker är The Failure of Laissez Faire 
 
Capitalism and Economic Dissolution of the West, och How America Was Lost.
Översättarens kommentarer:
 
För oss som vuxit upp med den absoluta övertygelsen att media från kommunistländerna alltid 
presenterade lögnaktig propaganda, medan västmedia alltid stod för sanningen, är det naturligtvis 
ytterst svårt att inse att situationen nu kan ha blivit den motsatta. Skulle våra opartiska svenska 
tidningar och TV leverera osanningar – allt för otroligt. Men i vår tid så är det faktiskt ganska enkelt 
att med hjälp av internet bilda sig själv en korrekt uppfattning, vilket rekommenderas för dem som 
inte vill bli lurade.
 
Ryssland president Putin utmålas nu som en fara för världsfreden, en man som styr det kommunist-
iska Ryssland (som nu är mer demokratiskt än t ex USA där presidenten tillsätts av makteliten) med 
en expansiv politik som syftar till att återskapa det forna Sovjetunionen. Det som kallas ”Putins 
annektering av Krim” tas som exempel. Att Krim varit ryskt sedan 1758 glömmer man att tala om. 
Chrustiev överlämnade administrationen av Krim till Ukraina, då en rent administrativ åtgärd. 
Ryssland har sedan slutet av 1800-talet haft sin örlogsbas på Krim, och ett avtal med Ukraina ger dem 
rätt att ha 25.000 man där.
 
Angela Merkel har sagt till Obama att Putin verkar ”inte längre vara i kontakt med verkligheten” utan 
verkar leva ”i en annan värld”. En artikel i Washington post missrepresenterade Putins presskonfe-
rens å det grövsta, och skrev att Putin slokade i en magnifik stol (sloucing in a fancy chair). Vad som 
verkligen sas kan läsas här: https://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1831 i svensk 
översättning, och kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=QiKF8JN1qmk
Putin verkar i dag vara den ende av världspolitikens toppar som öppet redovisar sina ideer och 
handlingar. Den 25e april höll han en 4 timmar lång TV-sänd utfrågning, en öppenhet som ingen 
västerländsk stadschef kommer i närheten av. Putins alla tal finns översatta till engelska på 
https://www.eng.kremlin.ru Han verkar mer än någon annan statschef vara i kontakt med 
verkligheten. Hans popularitetssiffra i Ryssland är omkring 70%, de västliga ligger som regel under 
20%!
 
Ingemar Wärnström har skrivit boken Långsamt vaknar vi upp, och ser vilka som styr vår värld.
Den skickas mot 160:- till bankgiro 175-8226. Ange tydligt adress!
Den skickas till mediaredaktioner mot enbart portokostnaden 36:-