Regeringen beslutade idag att ge Försvarsmakten i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med Nato om värdlandsstöd

28.06.2014 17:04

Regeringen ger uppdrag om förhandlingar om värdlandsstöd

Regeringen beslutade idag att ge Försvarsmakten i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med Nato om värdlandsstöd

- Det är positivt att vi utvecklar samarbetet med Nato genom att få en avtalsreglering om värdlandsstöd. Det stärker vår försvarsförmåga och förbättrar våra möjligheter att ge och ta emot militärt stöd, säger försvarsminister Karin Enström.

Ett avtal om värdlandsstöd med Nato kan användas över hela skalan av situationer från fred, kriser till krig. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation.

Regeringen beslutade samtidigt att underteckna ett protokoll som reglerar den rättsliga statusen för Natos militära högkvarter med personal ifall det blir aktuellt med verksamhet i Sverige. Sådan reglering är en förutsättning för att kunna ingå ett avtal om värdlandstöd.


Regeringens beslut är i enlighet med Försvarsberedningens förslag.


Bakgrund:
Den förmåga som krävs för att kunna ta emot militärt stöd, eller på ett effektivt stå värd för en övning, faller inom det bredare begreppet värdlandsstöd. Regeringen beslutade 2010 och 2012 att anta mål inom ramen för Partnership for Peace Planning and Review Process (PARP) som anger att Sverige ska utveckla och implementera ett koncept för att erbjuda värdlandsstöd till utländska trupper som leds av Nato samt Natopersonal som, på vår inbjudan, verkar på svenskt territorium.

Det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet inom Partnerskap för fred upprättades 1997 och innehåller bland annat regler om domsrätt och beskattning.


Kontakt

Henrik Hedberg
pressekreterare hos Karin Enström
08-405 25 15
072-72 75 949
e-post till Henrik Hedberg
Erik Zsiga
Pressekreterare hos utrikesministern
072-573 91 30 
e-post till Erik Zsiga