Iran väcker en talan mot Förenta staterna inför Internationella domstolen

28.07.2018 18:57
+
 
 

Den 16 juli 2018 lämnade Islamiska republiken Iran en talan mot Förenta staterna inför Internationella domstolen.

Denna domstol är FN: s inre rättsliga organ och har till uppgift att lösa tvister mellan FN: s medlemsstater.

Teheran anser att de sanktioner som Washington har vidtagit mot det efter att ha dragit tillbaka från 5 + 1-avtalet (JCPoA) strider mot artiklarna IV 1, VII 1, VIII 1, VIII 2, IX 2 och X 1 i det bilaterala Fördrag om vänskap, ekonomiska förbindelser och konsulära rättigheter av den 15 augusti 1955.

 

Ämne: Iran väcker en talan mot Förenta staterna inför Internationella domstolen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar