George Soros uppmanar EU att ruinera sig själv för att förstöra sig själv

27.02.2016 16:42

Den onda George Soros har helt enkelt inga gränser

I en ledare som släpptes i onsdags, sade George Soros att Europeiska unionen står inför "livsfara" och måste "omgående" använda sin "AAA rating" för att ta på sig en massiv skuldbörda så att deras flyktingar kan förses med "formella möjligheter till sysselsättning, hälsovård, och utbildning ", så att EU fortsätter att" gå upp i sömmarna. "

 

Soros skriver i " Fallet för Surge Finansiering ":

"Viktiga framsteg gjordes när givarkonferensen för syriska flyktingar samlades i London den februari 4. Men mycket mer återstår att göras."

"Det internationella samfundet är fortfarande kraftigt underskattat i vad som behövs för att stödja flyktingar, både inom och utanför gränserna i EU.  För att hantera flyktingkrisen sätter EU sin till stor del outnyttjade AAA lånekapacitet till bättre användning, vilket kräver ett paradigmskifte. '

I stället för att skrapa ihop tillräckligt med pengar år efter år, är det dags att engagera sig i
" surge finansiering. " 
Att spendera en stor summa pengar i förskott skulle vara mycket effektivare än att spendera samma belopp under flera års tid. Frontmatade utgifter skulle göra det möjligt för oss att ta itu med de farligaste konsekvenserna av krisen - inklusive negativa känslor mot invandrare i mottagarländerna och förtvivlan och marginalisering bland flyktingar -. Effektivare vore att 
 göra stora initiala investeringar vilka skulle hjälpa till att tippa den ekonomiska, politiska, och social dynamiken bort från främlingsfientlighet och missnöje,  och mot ett konstruktivt resultat som gynnar flyktingarna och mottagarländerna lika. "

Man måste konkursa era länder ännu längre ner, annars ringer vi till dina rasistiska "främlingsfientliga" och anmäler er för er ovilja att  inte vilja invaderas av utlänningar.

 

"Surge medel har använts ofta för att finansiera vaccinationskampanjer. Den internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm), som lånar mot framtida statliga bidrag till immuniseringsprogram, har använt miljarder dollar under de senaste åren för att se till att vaccinationskampanjerna är framgångsrika så snart som möjligt. I det långa loppet är detta mer effektivt än att spendera lika mycket pengar i årliga omgångar. IFFIm ger ett övertygande prejudikat för den nuvarande krisen. "

" Den plötsligt stora tillströmning av flyktingar kan orsaka panik som påverkar den allmänna befolkningen, myndigheterna, och, mest destruktivt även  flyktingarna själva. Paniken föder en falsk känsla av att flyktingarna är en börda och en fara, vilket resulterar i kostsamma och kontraproduktiva åtgärder, såsom att uppföra staket och väggar och att koncentrera flyktingarna i läger, som de i sin tur föder frustration och desperation bland flyktingarna.  

Om världssamfundet skulle kunna finansiera stora, koncentrerade program för att ta itu med problemet, skulle allmänheten och flyktingarna vara säkrade. "

Det är inte den allmänna befolkningen som har legitima klagomål på grund av flyktingar som begår massofredanden och brott, utan de befinner sig bara i ett tillstånd av "panik" eftersom de behandlas som främlingsfientliga.  Panik kan bara lösas genom att ge "flyktingarna" mer pengar. Den skada som de möter på grund av "falsk känsla" om att de är en "börda och en fara" . Det mest destruktiva är  att gå allt djupare ner i skuld för att rädda dessa människor medan den egna befolkningen får lida.

 

"En ökning av utgifterna behövs både i Europa och i angränsande stater som Jordanien, Libanon och Turkiet. De nödvändiga investeringarna ingår i en översyn av EU:s asylpolitik och i förbättringar av sina gränskontroller. 

I de angränsande staterna, behövs pengar för att ge flyktingarna formell sysselsättning, hälsovård och utbildning. Om livet för flyktingarna tolererades i frontlinjens länder,  tror de att en ordnad process är på plats för att få tillträde till Europa.  Mer sannolikt är att vänta på sin tur, snarare än att rusa in till Europa och överväldiga systemet.  

 

På samma sätt, som flyktingkrisen kan bringas under kontroll, skulle paniken avta och den europeiska allmänheten  blir mindre benägen att stödja en anti-invandrarpolitik. "

De kommer att integrera sig bra om man  ger dem mer pengar. Dessutom,  ju mer man ger dem desto färre är det som kommer.

 

"Jordanien skulle kunna vara ett testfall. Som ett land med 9,5 miljoner invånare, är de i stånd att ge en tillflykt till 2,9 miljoner icke-medborgare, däribland 1,27 miljoner syrier, och med en ytterligare tillströmning av  syrier förorsakade av de ryska bombningarna. Det behövs en kombination av massivt direkt ekonomiskt stöd i förskott, för förbättrade handelspreferenserna, och i form av tillfälliga skuldlättnader. Ett framgångsrikt program för Jordanien kunde visa på det internationella samfundets förmåga att föra flyktingkrisen under kontroll, vilket öppnar vägen för liknande program för de andra angränsande staterna, justerat på en bedömning från fall till fall, beroende på de lokala förhållandena. "

 

"Den metod som föreslås här skulle kosta mer än EU-länderna har råd med med tanke på nuvarande budget.

 Minst 40 miljarder euro (45 miljarder dollar) måste spenderas årligen under de kommande tre till fem år; men även större mängder skulle vara motiverade att föra krisen migration under kontroll.  

I själva verket, är det bristen på tillräcklig finansiering som är det främsta hindret för genomförandet av framgångsrika program i något av  frontänderna, särskilt i Turkiet.  

Även Tyskland har ett oallokerat budgetöverskott på 6 miljarder euro ($ 6,8 miljarder), medan andra EU-länder har ett budgetunderskott. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har föreslagit en alleuropeisk bränsleskatt, men det skulle kräva antingen enhällighet eller en koalition av villiga. "

Hur vågar tyskarna  hålla fast i pengarna de har tjänat genom sitt egna hårda arbete. Allt skulle ordna sig bra om de andra länderna konkursade sig med ett berg av stora skulder.

 

Detta ökade fördelarna med att använda sig av EU:s stora andel av outnyttjade AAA krediter. Migrationskrisen utgör ett existentiellt hot mot EU. I själva verket, där norr ställs mot söder och öster konfronteras med väst, kommer EU att slås sönder i sömmarna. När ska EU:s AAA krediter mobiliseras om inte vid en tidpunkt då EU befinner sig i livsfara?  

Det är inte så att det inte finns prejudikat för denna strategi; genom historien, har regeringar emitterat obligationer till följd av nationella nödsituationer. "

Tappningen av AAA krediter i EU, vore en ytterligare fördel snarare än att beskatta konsumtionen, då den ger en välbehövlig ekonomisk stimulans för Europa. När det aktuella beloppet är tillräckligt stort för att vara av makroekonomisk betydelse,  kunde den ge en multiplikatoreffekt.  En växande ekonomi skulle göra det mycket lättare att absorbera invandrare, såsom flyktingar eller ekonomiska migranter.  Kort sagt, överspännings finansieringen är ett win-win-initiativ, och det måste ske snabbt. "

 

Genom att uppta skulder för att stödja utlänningar kommer faktiskt att hjälpa ditt eget lands ekonomi. Det är en win-win; du får alla skulderna och flyktingarna får alla pengarna.

Här finns en ännu bättre idé: Erkänn att det var en hemsk idé , be ditt folk om ursäkt, och sparka invandrarna till fanders. 

 

Om du verkligen vill hjälpa dessa människor, snarare än att destabilisera hela Europa i namn av "mångkulturalism" upprätta då en säker zon i Syrien eller någon annanstans i Mellanöstern för en bråkdel av kostnaderna och hjälp dem i deras eget land. 

 

Källa: https://russia-insider.com/en/culture/george-soros-calls-eu-bankrupt-itself-order-destroy-itself/ri12956?utm_source=Russia+Insider+Daily+Headlines&utm_campaign=ddaaa7cec7-Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_c626db089c-ddaaa7cec7-227204665&ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=ddaaa7cec7&mc_eid=63edc2ea6c

Ämne: George Soros uppmanar EU att ruinera sig själv för att förstöra sig själv

Globlisterna

Tina | 01.11.2016

Gorge Soros är sinnesjuk människa!!!

Ny kommentar