Efter att Socialdemokratin alltmer avlägsnat sig från sina grundvärderingar kan den nu dödförklaras

09.05.2014 22:01

Av Olle Ljungbeck

En av partiets viktigaste värderingar har varit alliansfriheten. När nu (trots svenska folkets motstånd mot en Natoanslutning) Alliansregeringen (som ett hån mot folket) gett Nato rätten att obehindrat flyga över svenskt territorium – tiger Stefan Löfven! När Carl Bildt och EU hetsar mot Ryssland på ett sätt som ställer frågan om man avser att framkalla ett nytt världskrig, tiger Löfven! Men han tiger också när USA med sina ”drönare” dödar tusentals oskyldiga civila. Liksom när USA experimenterar med dödsdömda fångar när de skall avrättas.

 

Den enda av partiets grundvärderingar som han försöker driva är sysselsättningen. Men även där är hans argument svaga. Som när han intervjuades av media förklarade att EU inte fick ta beslut som inskränkte sysselsättning och arbetsrätt. När intervjuaren frågade hur han skulle kunna förbjuda detta svarade han, ”de får helt enkelt inte ta sådana beslut”. Hur han skall kunna förbjuda EU att göra detta hade han inget svar på. Särskilt om man betänker att Sverige har 20 EU-parlamentariker  varav endast ca 10 socialdemokrater att sättas mot EU.s totala 700!

När det gäller vinster i välfärden har han fjärmat sig från en majoritet av svenska folket!

Inte heller när det gäller dagens massinvandring vågar han visa på missförhållandena. Trots att han aspirerar på att bli statsminister vågar han inte ha någon uppfattning om det som entydigt gått snett i denna fråga. T ex att över 100 tusen svenska ungdomar befinner sig i utanförskap, utan arbete, utan ekonomiskt stöd för livsuppehället men också utan bostad. Dessa måste givetvis ställa frågan varför varje invandrare beviljas dessa förmåner men inte den egna ungdomen. Den modige vågar alltid se verkligheten i ögonen. Den fege sopar den under mattan.

Den som med hänsyn till de grundvärderingar partiet en gång stod för  och vill rösta på partiet av p g a dessa måste fråga sig var finns partiet i dag? Det som till namnet men inte till sina värderingar heter socialdemokratiska arbetarpartiet har tagits över av en högerfalang som Löfven inte förmår mästra alternativt delar han deras ”ideal”! I så fall behövs ju inte partiet längre eftersom det redan finns ett högerparti.

 

Källa: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2014/05/01/efter-att-socialdemokratin-alltmer-avlagsnat-sig-fran-sina-grundvarderingar-kan-den-nu-dodforklaras/

Posted on