Man kan bara bota en sjukdom om man vet orsaken och kan motverka den

02.03.2014 21:25

Från en person som efter sin civ.ing började doktorera, men blev sjuk - han formulerar sig så väl att det bör få spridning…..

……………………………………………………………..

Dagens medicinska "vård" är totalt snedvriden och i stort sett helt baserad på farmakoterapi.

Farmkologi handlar om selektiv toxicitet. Alla farmaka (med undantag av kroppsidentiska substanser) är gifter, och har ett flertal toxiska effekter. En av dessa kallas terapeutisk effekt, de övriga benämns biverkningar. Inga farmaka botar sjukdom, eftersom ingen sjukdom orsakas av brist på något farmakon. Man kan bara bota en sjukdom om man vet orsaken och kan motverka den.

Eftersom de flesta av våra s.k. "civilisationssjukdomar" orsakas av miljögifter, som i en allt stridare flod fullkomligt väller ut från våra kemiska fabriker, så förefaller det ganska enfaldigt att försöka motverka en sådan sjukdom med farmaka, dvs. att tillföra en förgiftad organism ytterligare gifter - men det är precis så läkarna agerar, man förskriver farmaka, som naturligtvis har biverkningar.

Inte nog med det, man förskriver vanligen ytterligare farmaka för att motverka dessa biverkningar. Resultatet kan bli att, att åldringar står på tio - femton, kanske tjugo, olika preparat. Det är ju nämligen på ålderns höst, när organismen samlat på sig så mycket miljögifter att hälsan sviktar, som människan vänder sig till sjukvården i hopp om att få hjälp. Men resultatet blir inte hjälp utan snarare stjälp, och åldringen går ett plågsamt öde till mötes, blir oförmögen att klara sig själv och tynar långsamt bort - till följd av "läkarens" övertro på s.k. "läkemedel".

Läkaren, medlem av världens näst mest lurade yrkeskategori. Med outtalade löften om hög inkomst och hög social status, och förespeglad att få göra en samhällsnyttig insats lockas den blivande läkaren in på en utbildning som resulterar i inlärd okunnighet, och blir därefter förordnad och legitimerad av staten att förgifta sina medmänniskor till en för tidig död.

Det krävs en förändring!

Sprid mycket gärna vidare ovanstående så att fler får insikter i vad som delgivits av uppenbart insiktsfull akademiker.

Med omtankar om oss alla, ingen av oss blir yngre och vad väntar då om vi stillatigande låter detta fortgå?

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)726-992808
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se