Leif Erlingsson says:
17 juli, 2013 at 00:50  {eller ngn. minut därefter, och som svar på Bertil NätvÄrkselev 14 juli, 2013 at 23:55

Tack för genomarbetat svar.  Om en enskild drabbad medborgare vill, kan och vågar trovärdigt dokumentera överträdelse av Europeiska gemenskapens (EG:s) rättsordning t.ex. utifrån Per Lundgren utmärkta underlag, som att regeringen som rättssubjekt inte på ett kvalitetssäkert sätt tillsett att lagstiftare, domstol eller andra exekutiva organ och rättssubjekt i handläggning och beslut adresserade till av kvalitetsbrist drabbad medborgare skyddat dennes enskilda person, egendom, hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen o.s.v. i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis, och tillika EU-domstolen i Luxemburg vill, kan och vågar förstå denna dokumentation, då finns här en möjlighet till att utdöma skadestånd mot regeringen/Sverige.

Men en liten brasklapp där.  "EU-domstolens rättspraxis".  Nå, ett forum som EU-domstolen i Luxemburg, under förutsättning att universum har placerat rätt personer där för ett pardigmförändrande avgörande, kan bli en nyckelhändelse som förändrar världshistorien.

Intressant nog tog nobelpristagaren i litteratur Doris Lessing i sin "Canopus in Argos: Archives" serie av böcker upp temat hur avgörande domstolsutslag kan vara och i böckerna placeras agenterna från Canopus genom inkarnation in på jorden i de olika rollerna för att viktiga domstolsutslag ska bli av.  Böckerna skrevs i slutet av 1970 och början av 1980 talet.  Jag tror hon var inne på temat redan i någon av de första böckerna i serien på fem böcker, men definitivt i den femte, utgiven 1983.  Även världshistorien bjuder på exempel på mycket viktiga domstolsprocesser, som förändrar tänkande.

Som jag förstått saken så har regeringen strikt produktansvar för de produkter (tjänster såsom exempelvis militärt försvar mot yttre angripare eller socialt skydd för ekonomiskt utsatta, eller vadhelst annat du identifierar som en produkt de utlovar med stora löften men håller mycket dåligt) de tillhandahåller mig och andra enskilda medborgare.  Så det hela handlar om att trovärdigt identifiera kvalitetsbrist i dessa produkter.  Och ställa regeringen rättsligt till svars utifrån det strikta produktansvaret.

Men som sagt, "EU-domstolens rättspraxis".  Den som inte vågar, den vinner dock inte.