Subject:   Svaret ligger i frågan! -->> MOTIVET!!! (Från en sanningsextremist[4] och före detta galning[5])
Date:   Fri, 14 May 2010 02:55:21 +0200
From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>
To:   frittforum@yahoogroups.com, Kärlekens Cirkel <KarlekensCirkel@yahoogroups.com>
CC:   Alhambra Förlag <alhambra@alhambra.se>


Svaret ligger i frågan!  -->>  MOTIVET!!!
Från en sanningsextremist[4] och före detta galning[5]

Mitt perspektiv numera är att 9/11 är en av många sätt att hålla kvar vårt tänkande i ett gammalt rädsloparadigm.  Jag kom på detta häromdagen:  "Svaret ligger i frågan, och frågan är 9/11".  D.v.s. när man börjar rota i 9/11 så får man veta vad det är man vill dölja - nämligen den nya paradigmet - för man har faktiskt använt detsamma för att dölja det!!!  Därför ligger svaret i frågan.

Man kan inte knäcka nöten i det gamla paradigmet, för man har faktiskt använt det nya för att dölja det nya.    Sätt en man på en strand.  Fråga vilken färg det är på sanden.  Han tar upp ett sandkorn, och tittar på det.  "Svart", säger han.  För sandkornet var svart.   Stranden är vit.  Med några svarta sandkorn.  Men det fick han inte veta, av det sandkorn han analyserade.

Att då inleda en diskussion med honom om bevisen för hans sandkorn är meningslöst.

Grundproblematiken med att lösa 9/11, utredd av beteendevetare, är att ett reduktionistiskt isärplockande av ett data i taget, utan helikopterperspektiv på helheten, inte kan hantera en "holografisk" situation som det här är fråga om.

Svaret ligger i frågan!  -->>  MOTIVET!!!

Judy Wood visar alltså bilder på smälta motorer i samband med 9/11.  Intressant i 9/11 sammanhang är att Steven E. Jones sedan 1980-tal sysslat med forskning på LENR - reaktioner, s.k. kall fusion.  Alltså just de reaktioner som enligt Lt. Col. T.E. (“Energy from the Vacuum Concepts & Principles“) sannolikt fungerar genom temporära tidsreverseringszoner (TRZ:s), som tydligen är bevisade i kvantfysiken.  Steven E. Jones agerade tydligen för att förstöra legitmiteten för så kallad kall fusion, och har lyckats försena denna teknologi minst 20 år genom att förstöra dess offentliga trovärdighet.  (Se mina referenser från http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2008/08/29/den-morka-sidan/.)

Nu är det så att WTC-byggnaderna blev till damm.  Damm.  De största hela föremålen som inte var av metall var av storleken knappar i knapptelefoner.  Många år senare hittades små, små delar av kroppsdelar - delar av fingrar, etc, på taken på kringliggande byggnader.  Det är inte fråga om byggnader som rasar - mer än till en mindre del.  Huvudsakligen är det istället fråga om byggnader som blir till damm och "flyter iväg" liksom askmassor ur en vulkan.

Det tyder på att något exotiskt sätt att tillfälligt upplösa de molekylära bindningarna har använts.  Skalärvapen kan potentiellt omvandla material till damm.  John Hutchison har fått fram sådana effekter.[1,2]  Och  Nikola Tesla talade redan 1940 om att smälta motorer på avstånd - långa avstånd.[3]

1:  “Anomalies at the WTC and the Hutchison Effect” och “Re: Requests for Correction per Section 515 of Public Law 106-554“, March 16, 2007, by Dr. Judy Wood, to NIST.  (Kopierad 2007-03-19 från ocio.os.doc.gov…prod01_002667.pdf.)".
2:  "En riktig hjälte: Dr. Judy Wood" och länkarna därifrån.
3:  New York Times 22 sept. 1940, länk: http://tesla-coil-builder.com/Articles/sep_22_1940.htm.

Kort sagt:  Lösningen på 9/11 är att dess medel är det man inte vill att vi ska upptäcka.  D.v.s. det nya överflödsparadigmet.

Och om man spinner vidare, på ett 4000 år gammalt "9/11", nämligen mellanöstern.  Lösningen på mellanöstern är att dess medel är det man inte vill att vi ska upptäcka.  D.v.s. även de "gudar" som skapade den judiska religionen använde det paradigm MAN VILLE HÅLLA OSS OKUNNIGA OM.


Varma hälsningar från en sanningsextremist[4] och före detta galning[5],

Leif Erlingsson

4:  Google hade ingen träff för "sanningsextremist" (på svenska) i dag.  Men det blir snart ändring på det, för jag la in det som meta tag på ett par av mina sidor.
5:  När man är två steg före, är man galning.  När man är ett steg före, är man geni.  Jag var två steg före förut.  Ej längre.


//


HOME

Copyleft © 2010 Leif Erlingsson or author.

Updated  14 May 2010